Zo slávy do tieňa | RedCircle
show-image

Zo slávy do tieňa

Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných udalostí a konania mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus, Daniel, Jeremiáš…). Kniha osloví aj tých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej spoločnosti. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Prophets and Kings. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Episodes

Tiráž
Show Details42s
60/60 • Obraz budúcej slávy
Show Details24min 1s
59/60 • Boží Izrael
Show Details35min 43s
58/60 • Po noci prichádza ráno
Show Details39min 57s
57/60 • Nehemiášova reforma
Show Details19min 39s
56/60 • Slávnostné zhromaždenie
Show Details11min 38s
55/60 • Nástrahy nepriateľov
Show Details14min 55s
54/60 • Víťazstvo nad chamtivosťou
Show Details13min 50s
53/60 • Oprava hradieb
Show Details19min 3s
52/60 • Muž činu a modlitby
Show Details12min 3s
51/60 • Duchovné oživenie
Show Details20min 26s
50/60 • Ezdráš
Show Details20min 17s
49/60 • Ester
Show Details13min 2s
48/60 • Tajomstvo úspechu Božieho diela
Show Details9min 22s
47/60 • Józua a anjel
Show Details21min 37s
46/60 • Pomoc Božích prorokov
Show Details31min 36s
45/60 • Návrat vyhnancov
Show Details28min 26s
44/60 • V jame s levmi
Show Details18min 45s
43/60 • Posledná noc Babylona
Show Details31min 51s
42/60 • Nebúkadnecarovo bláznovstvo
Show Details15min 44s
41/60 • V ohnivej peci
Show Details20min 5s
40/60 • Nebúkadnecarov sen
Show Details20min 46s
39/60 • Daniel v Babylone
Show Details23min 53s
38/60 • Posolstvo nádeje
Show Details22min 8s
37/60 • Premárnená príležitosť
Show Details22min 5s
36/60 • Posledný judský kráľ
Show Details23min 5s
35/60 • Tvrdohlavosť Judejcov
Show Details34min 28s
34/60 • Jeremiáš
Show Details30min 21s
33/60 • Kniha zákona
Show Details22min 59s
32/60 • Menašše a Joziáš
Show Details20min 44s
31/60 • Dobrá správa
Show Details23min
30/60 • Vyslobodenie z Asýrskeho ohrozenia
Show Details33min 40s
29/60 • Poslovia z Babylona
Show Details15min 23s
28/60 • Chizkíjova náboženská reforma
Show Details15min 8s
27/60 • Achaz
Show Details17min 25s
26/60 • „Hľa, váš Boh“
Show Details17min 57s
25/60 • Izaiáš
Show Details14min 43s
24/60 • Ovocie nevedomosti
Show Details15min 4s
23/60 • Pád Izraela
Show Details24min 58s
22/60 • Jonáš
Show Details25min 50s
21/60 • Koniec Elízeovej služby
Show Details19min 48s
20/60 • Naamánovo uzdravenie
Show Details15min 14s
19/60 • Nositeľ pokoja
Show Details15min 49s
18/60 • Uzdravenie vôd
Show Details11min 19s
17/60 • Povolanie Elízea
Show Details23min 28s
16/60 • Pád Achabovho domu
Show Details25min 9s
15/60 • Kráľ, ktorý dôveroval Bohu
Show Details24min 10s
14/60 • Odpadnutie v súčasnosti
Show Details24min 37s
13/60 • „Čo tu robíš, Eliáš?“
Show Details20min 33s
12/60 • Eliáš stráca vieru
Show Details20min 14s
11/60 • Na vrchu Karmel
Show Details19min 49s
10/60 • Prísne napomenutie
Show Details27min 28s
9/60 • Eliáš a kráľ Achab
Show Details17min 42s
8/60 • Odpadnutie národa
Show Details16min 36s
7/60 • Járobeám
Show Details14min 22s
6/60 • Rozdelené kráľovstvo
Show Details21min 20s
5/60 • Šalamúnovo pokánie
Show Details22min 37s
4/60 • Stratená príležitosť
Show Details26min 45s
3/60 • Pýcha a pád
Show Details20min 9s
2/60 • Šalamúnov chrám
Show Details27min 22s
1/60 • Začiatok Šalamúnovej vlády
Show Details18min 52s
Úvod
Show Details14min 1s