SHOW / EPISODE

57/60 • Nehemiášova reforma

Episode 57
19m | Feb 12, 2022

Pohania sú vylúčení zo zhromaždení, chrám očistený od nepriateľov a bohoslužby obnovené.

Zo slávy do tieňa
Loading...