SHOW / EPISODE

51/60 • Duchovné oživenie

Episode 51
20m | Feb 12, 2022

Ezdráš sa bojí následkov, ktoré môžu dopadnúť na Izraelcov pre ich hriechy, a hľadá milosť u Hospodina.

Audio Player Image
Zo slávy do tieňa
Loading...