SHOW / EPISODE

56/60 • Slávnostné zhromaždenie

11m | Feb 12, 2022

Nehemiáš predčíta zhromaždenému ľudu Mojžišov zákon.

Zo slávy do tieňa
Loading...