SHOW / EPISODE

59/60 • Boží Izrael

Episode 59
35m | Feb 12, 2022

Zámery, ktoré chcel Boh vykonať prostredníctvom Izraela, nakoniec vykoná prostredníctvom svojej cirkvi.

Audio Player Image
Zo slávy do tieňa
Loading...