SHOW / EPISODE

46/60 • Pomoc Božích prorokov

Episode 46
31m | Feb 12, 2022

Kým sa nepriatelia ľstivo usilujú zastaviť začaté dielo obnovy, Boh svojmu ľudu prostredníctvom prorokov posiela povzbudzujúce posolstvo.

Zo slávy do tieňa
Loading...