SHOW / EPISODE

42/60 • Nebúkadnecarovo bláznovstvo

Episode 42
15m | Feb 12, 2022

Prostredníctvom snov oznámil Boh pyšnému kráľovi, že sa blíži jeho pád. Keď sa pokorí pred Bohom, získa späť svoje stratené postavenie.

Zo slávy do tieňa
Loading...