SHOW / EPISODE

49/60 • Ester

Episode 49
13m | Feb 12, 2022

Háman, nepriateľ židovského národa, dosiahol vydanie výnosu o vyhladení Židov v celej Ahasvérovej ríši. Boh však svoj ľud zachráni prostredníctvom kráľovnej Ester.

Audio Player Image
Zo slávy do tieňa
Loading...