• מהות הפסח - חג האמונה | תשפ"ד | רה"י הרב חיים סבתו - 8

  בחג הפסח יש זווית מאוד מיוחדת שהזוהר ועוד רבים מביאים - חג האמונה. סיפור יציאת מצרים קרה על בסיס אמונה. והדגש כאן הוא האמון. עם ישראל נגאל ממצרים בגלל האמון שהם יגאלו - וזה דבר גדול מאוד לאנשים השקועים עמוק במ"ט שערי טומאה. וכנגד גם הקב"ה נתן אמון בעם ישראל ודאג לנו -"וָאֶרְאֵךְ מִתְבּוֹסֶסֶת בְּדָמָיִךְ וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי... וַתִּיפִי בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּצְלְחִי לִמְלוּכָה".

  19m - Apr 15, 2024
 • ארבעה בנים בשפת אמת | תשפ"ד | הרב אלישע אבינר - 7

  השפת אמת מביא הסבר לשאלות ארבעת הבנים בהגדה לשאלות על הגאולה. לכל בן יש הסתכלות שונה על תהליך הגאולה.

  3m - Apr 15, 2024
 • משמעות המרור | תשפ"ד | הרב אברהם וולפסון - 6

  "כל שלא אמר שלושה דברים אלו...פסח מצה ומרור. מצוות פסח ומצה מובנים מאוד להקשר הגאולה ממצרים, וכך ניתן לראות מהפסוקים. למרור לא מובא קשר לסיפור היציאה, אך רבן גמליאל מביא את הפסוק: "וימררו את חייהם". נראה מהי המשמעות של המרור המסמל את השעבוד, אל המצה והפסח המסמלים את הגאולה, ומתוך כך את הסיבה לצורת האכילה של המרור ביחד עם המצה והפסח.

  10m - Apr 15, 2024
 • זכר ליציאת מצרים - למה כל כך הרבה? | תשפ"ד | הרב אלישע אבינר - 5

  בתורה יש שלושים ושתיים מצוות שהן באות כ"זכר ליציאת מצרים". למה צריך כל כך הרבה מצוות לכך? למה לא מספיק רק ליל הסדר? נראה שהיסוד לכך הוא שבזכירת יציאת מצרים מתעוררת אצלנו ומתחזקת אצלנו האמונה בקב"ה.

  8m - Apr 15, 2024
 • התבגרות בליל הסדר | תשפ"ד | הרב אלי שיינפלד - 4

  איך מתמודדים עם ילדים מתבגרים בליל הסדר? איך מצליחים לחבר אותם לאווירה המרוממת של החג? הרב אלי שיינפלד עם תשובות.

  15m - Apr 15, 2024
 • ארבע דרגות של גאולה | תשפ"ד | הרב צבי שמשוני - 3

  כולנו מכירים את ארבע לשונות הגאולה. נראה שבעצם בגאולה עצמה יש ארבע דרגות שמתפתחות אחת אחר השנייה: גאולה משליטה אנושית, גאולה מקשיי הטבע, הגאולה מהיצר והגאולה מהחשיבה האנושית הלקויה.

  8m - Apr 15, 2024
 • גאולה גשמית וגאולה רוחנית | תשפ"ד | רה"י הרב יצחק שילת - 2

  "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". סיפור יציאת מצרים היא לא רק סיפור היסטורי אלא גם משמעותי לכל דור ודור. במצרים עם ישראל עבר תהליך של גאולה. הגאולה הגשמית, והגאולה הרוחנית. תהליך זה עם ישראל עובר בכל דור, ובעז"ה גם אנחנו נעבור אותו.

  15m - Apr 15, 2024
 • פותח בגנות ומסיים בשבח | תשפ"ד | הרב אלישע אבינר - 1

  "פותח בגנות ומסיים בשבח". כחלק מההגדה חכמים נתנו כלל איך לספר את סיפור יציאת מצרים - לפתוח בגנות, ולסיים בשבח. ובעצם בהגדה מובאים פעמיים הגנות והשבח. שתי נקודות אלו מהוות את ההצלה הגופנית ואת ההצלה הרוחנית, ועליהן אנחנו מודים בהגדה.

  8m - Apr 15, 2024
 • איך מטמיעים מסורת? | הרב עמיר לוי | והגדת לבנך תשפ"ג

  בערב פסח, לפני חצות היום - יש חיוב ללוש ולהכין מצות מצווה. יש עניין שכל אחד ישתתף במצווה - ודרך סיפורים על הכנת מצות, הרב מרדכי אליהו וגם לא מעט קשיים, מבקש הרב עמיר לוי לחבר כל אחד אל המצווה. בלי לחשוש ובלי להתעצל - להפשיל שרוולים ולהכין מצות מצווה.

  11m - Mar 28, 2023
 • עשר המכות - עונש או לימוד לעמ"י? | הרב אברהם וולפסון | והגדת לבנך תשפ"ג

  מההיכרות שלנו עם עשר המכות, מקבלים אנו התרשמות כי המכות באו להעניש את מצרים על מעשיהם. זו ההסתכלות הרגילה על עשר המכות. אך בפסוקי התורה המתארים את עשר המכות, נשמע בצורה ברורה כי מטרת המכות היא פעולה מעשית. המכות באות על מנת להוציא את בני ישראל מתוך מצרים. איך דברים אלה מסתדרים עם כך שבספר בראשית, יודעים אנו כי הקב"ה כחלק מתיאור השיעבוד בברית בין הבתרים, מבטיח על ענישת אותו ה-'גוי אשר יעבודו'? לשם מה ולשם מי בעצם נשלחו עשר המכות, ואיך כל זה מתקשר לליל הסדר?

  12m - Mar 28, 2023
 • מעבדות לחירות - על שורש חג הפסח | רה"י הרב חיים סבתו | והגדת לבנך תשפ"ג

  כידוע, בתנ"ך, שם הדבר מעיד על מהותו. לחג הפסח ניתנו הרבה שמות, אך ניתן לראות שחכמים התמקדו והעדיפו לקרוא לו דווקא 'זמן חירותנו'. אך מדוע? למה מתוך עניינים רבים כל כך שהתגלו ועלו ביציאת מצרים ובגאולת ישראל - ההתמקדות נעשית דווקא בנקודה זו, בנקודת השחרור מהעבדות? למה חג שמבטא את היסוד והשורש של עם ישראל, נבחר להיקרא על שם השחרור מהעבדות? מהי בעצם הגדוּלה המצויה בנקודה זו?

  14m - Mar 28, 2023
 • הבן החכם | הרב אלישע אבינר | והגדת לבנך תשפ"ג

  שאלת החכם מופיעה כחלק מסדר ההגדה, ואנו קוראים אותה בכל שנה. אך, מה המשמעות של החזרה על שאלה זו, שוב ושוב לשמוע את דברי החכם ושוב ושוב לקרוא את התשובה שעונים לו. מה יוצא מהחזרה הזו על אותם הדברים, ומה יכולים אנחנו ללמוד מדברים אלו בכל פעם מחדש?

  23m - Mar 28, 2023
 • אף אתה אמור לו כהלכות הפסח | הרב גדי מכטה | והגדת לבנך תשפ"ג

  כמה חייבים לשתות בארבע הכוסות? האם חייבים לשתות דווקא יין? במָה צריך להתחשב כשמשתמשים ביין שביעית? מהו חיוב אכילת המצה ופרטיו, ומי מחוייב בו? מתי זמן האפיקומן ומהם פרטי חיוב אכילתו? מותר בכלל לצחצח שיניים אחרי אכילת האפיקומן? מהי בדיוק ההסבה? מתי חייבים להסב? - ומספר עצות מועילות להסבה ובאפיקומן.

  15m - Mar 28, 2023
 • איך תגיע הגאולה העתידה? | הרב רן כלילי | והגדת לבנך תשפ"ג

  גאולת מצרים כמוה כתיאור הגאולה, כמעוף הנשר - 'ואשא אתכם על כנפי נשרים'. גאולה בעלת תהליך מקדים וארוך, אשר מסתיימת במהירות גדולה, בחיפזון. גאולה אשר כנשר, נדמית כנקודה רחוקה וקבועה בשמים, נקודה שרק מתרחקת ומתרחקת ממך, עד אשר בתנועה אדירה ובתנופה - צולל אליך הנשר. מגיעה הגאולה ברגע אחד. אם כן, מה יכולים אנחנו ללמוד מהגאולה כשמתוארת היא כך? מה יציאת מצרים מגלה לנו גם על התקופה בה חיים אנו עכשיו, על גאולה ותהליכים?

  10m - Mar 28, 2023
 • הגדה של פסח | שיעור ט - הסדר במקדש | הרב אליהו ליפשיץ

  בהגדה של פסח שני רבדים, אחד גלוי והשני נסתר. הגלוי - סיפור העבר, סיפור יציאת מצרים. הנסתר - צפיה לעתיד, צפיה לליל הסדר במקדש הבנוי על מכונו.

  10m - Apr 12, 2022
 • הגדה של פסח | השיעור ח - מהי החוויה הרוחנית שאנו עוברים בליל הסדר? | הרב אליהו ליפשיץ

  חכמים הטמיעו בהגדה את עולמם ההגותי ואת כשרונם המתודלוגי, וכך נוצרה היצירה המופלאה של ההגדה. בשיעור זה נברר מה מטרתה של ההגדה ומדוע השקיעו בה חכמים השקעה כל כך משמעותית. 

  10m - Apr 12, 2022
 • הגדה של פסח | שיעור ז - המוטיב החמישי: "בכל דור ודור" | הרב ליפשיץ

  אדישות היא אויב גדול של האנושיות. השומע את סיפור יציאת מצרים אינו יכול להישאר ציני, והוא אמור להבין את המשמעות הקיומית של סיפור זה, ולהפנים את ההשלכה של הסיפור על חייו. אדם עם טיפת רגישות אמור לפרוץ בשירה אדירה של הודיה לקב"ה על כל הטוב שהוא זכה בו.

  9m - Apr 12, 2022
 • מה נשתנה הלילה הזה? סיפורי יציאת מצרים בתנ"ך | תקראו אותם - פסח | הרב שאול ויינגורט

  מה מיוחד בליל הסדר, ובמה שונה מצוות סיפור יציאת מצרים מהמצווה להזכיר את יציאת מצרים בכל יום? במה באה לידי ביטוי אופייה של מצווה זו שמוגדרת כסיפור ולא כהזכרה? במהלך השיעור הרב סקר סיפורי יציאת מצרים שונים מהתנ"ך כהדגמה למימושים שונים של מצוות סיפור הגאולה - יציאה ממצרים והגעה לארץ, התקרבות לעבודת ה' לאחר שאבותינו היו עובדי עבודה זרה ויציאה מעבדות לחירות.

  40m - Apr 10, 2022
 • מצוות והגדת לבנך - מצווה שהיא חוויה | תקראו אותם - פסח | הרב יואב פלדמן

  במהלך השיעור הרב סקר מקורות שונים ביחס למספר נקודות במצוות סיפור יציאת מצרים - מדוע לא מברכים על מצווה זו, האם נשים חייבות במצווה ומה עניינה של האמירה "פסח מצה ומרור". מתוך מכלול הדברים העלה הרב את הדגשת מימד החוויה שבסיפור יציאת מצרים ובצורך בהתחדשות הסיפור בכל שנה, התחדשות החורגת ממחזור הסיפור שסופר בעבר אל עבר סיפור רלוונטי וחדש המכניס את המספר לשרשרת הדורות המספרת ביציאת מצרים.

  38m - Apr 10, 2022
 • מבוא למגילת שיר השירים | תקראו אותם - פסח | הרב עמיחי סכר

  מדוע קוראים את שיר השירים בפסח והאם מדובר בספר קודש? מהן הדמויות השותפות במגילה זו, מה אופיין ומה תפקידן? במהלך השיעור יתבררו שאלות אלו כשאלות יסוד ומבוא ללימוד מגילת שיר השירים המלאה צפנים ורמזים, ולא משאירים מקום לספק בכך שמדובר במשל.

  34m - Apr 10, 2022
Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...