SHOW / EPISODE

ארבעה בנים בשפת אמת | תשפ"ד | הרב אלישע אבינר - 7

3m | Apr 15, 2024

השפת אמת מביא הסבר לשאלות ארבעת הבנים בהגדה לשאלות על הגאולה. לכל בן יש הסתכלות שונה על תהליך הגאולה.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...