SHOW / EPISODE

איך מטמיעים מסורת? | הרב עמיר לוי | והגדת לבנך תשפ"ג

11m | Mar 28, 2023

בערב פסח, לפני חצות היום - יש חיוב ללוש ולהכין מצות מצווה. יש עניין שכל אחד ישתתף במצווה - ודרך סיפורים על הכנת מצות, הרב מרדכי אליהו וגם לא מעט קשיים, מבקש הרב עמיר לוי לחבר כל אחד אל המצווה. בלי לחשוש ובלי להתעצל - להפשיל שרוולים ולהכין מצות מצווה.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...