מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן | RedCircle
show-image

מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן

בכל שבוע ניקח מצווה או עיקרון הלכתי הנלמדים מתוך הפרשה, ונדון בו במשך כרבע שעה בצורה תמציתית.

הפינה תועבר ע''י הרב יואב פלדמן בניסיון ליצור מפגש בין פרשת השבוע לעולם הלמדני.

בכל שבוע פינה חדשה.

Episodes

תולדות - מצווה הבאה בעבירה
Show Details15min 57s
חיי שרה - ברכת האירוסין
Show Details15min 33s
וירא - חינוך למצוות
Show Details15min 28s
לך לך - חיוב האב במילת בנו
Show Details15min 9s
נח - שאילת גשמים בארץ ובחו"ל
Show Details15min 52s
בראשית - יסוד מצוות פרו ורבו
Show Details15min 16s
מסביב לפרשה - מתחילים מבראשית!
Show Details1min 26s