SHOW / EPISODE

חוקת - נפילת אפיים

13m | Jun 22, 2023

בשיעור נעסוק במנהג נפילת אפיים בעת אמירת תחנון - מהו מקור המנהג? האם המנהג חובה או לא, והאם הוא מעכב או לא? מתי נהגו ליפול אפיים? האם מותר ליפול אפיים בעמידה?

מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...