SHOW / EPISODE

ניצבים-וילך - מצוות התשובה

13m | Sep 6, 2023

בשיעור נעסוק במצוות התשובה, ונציע מהו עיקר הקיום של מצווה זו. בנוסף, נדון בשאלה מדוע תשובה על עבירות לא מספיקה כדי לפתור את האדם מחיובים של בית דין.

מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...