• Tiráž

  -

  0m - May 17, 2022
 • 42/42 • Víťazstvo lásky

  Celá Zem bude spolu so všetkým zlom odstránená a na zachránených čaká obnovený raj.

  E42 - 44m - May 17, 2022
 • 41/42 • Ukončená minulosť

  Neveriaci si už počas svojho života pripravili smutný údel – rovnako ako satan, ktorého trest bude najťažší.

  E41 - 21m - May 17, 2022
 • 40/42 • Vyslobodenie

  Zachránených veriacich čaká radostné stretnutie s Pánom a večný život.

  E40 - 46m - May 17, 2022
 • 39/42 • Doba súženia

  V čase záverečného súženia budú veriaci vystavení tomu najtvrdšiemu útlaku. Budú mu schopní odolať len za predpokladu, že Bohu zostanú verní.

  E39 - 55m - May 17, 2022
 • 38/42 • Záverečné varovanie

  V čase hlásania posolstva druhého anjela mnohí zídu zo správnej cesty pre utrpenie. Budú však aj takí, ktorí prijmú ponúkanú záchranu.

  E38 - 23m - May 17, 2022
 • 37/42 • Naša jediná istota

  Satanove dômyselné nástrahy možno rozpoznať iba pomocou Písma. Biblia je bezpečným sprievodcom aj v tých najťažších skúškach. 

  E37 - 24m - May 17, 2022
 • 36/42 • Nastávajúci boj

  Odmietaním záväznosti Božieho zákona, zvlášť štvrtého prikázania, dovoľujú ľudia satanovi pripraviť si pôdu pre záverečný zápas medzi dobrom a zlom. 

  E36 - 29m - May 17, 2022
 • 35/42 • Ohrozená sloboda svedomia

  Vynucovanie zachovávania nedele sa stane hlavným nástrojom náboženského útlaku.

  E35 - 50m - May 17, 2022
 • 34/42 • Môžeme hovoriť s mŕtvymi?

  Špiritizmus ľuďom ponúka zdanlivo ľahkú cestu k dokonalosti. Biblia však špiritistické prejavy odhaľuje a ponúka možnosť, ako týmto zvodom odolať.

  E34 - 28m - May 17, 2022
 • 33/42 • Tajomstvo nesmrteľnosti

  Nesmrteľnosť je pre človeka zahalená pláštikom tajomstva. Ježiš Kristus však svojou smrťou na kríži tento problém raz a navždy vyriešil.

  E33 - 50m - May 17, 2022
 • 32/42 • Nástroje zla

  Satan má v zásobe množstvo trikov, ktorými môže ľahko oklamať nepozorných Kristových nasledovníkov.

  E32 - 32m - May 17, 2022
 • 31/42 • „Boh s nami“

  Písmo hovorí o duchovných bytostiach. Niektoré z nich človeka chránia, iné mu škodia. Ježiš Kristus musel počas svojho pozemského života s týmito silami zla bojovať. 

  E31 - 16m - May 17, 2022
 • 30/42 • Najväčší nepriateľ

  Vzťah s Kristom a vytrvalá bdelosť je pre kresťana zárukou odolnosti voči nástrahám protivníka. 

  E30 - 15m - May 17, 2022
 • 29/42 • Pôvod zla

  Zlo je dôsledkom vzbury v nebi, ktorú viedol Lucifer. Konečné riešenie problému zla prináša Kristova obeť na Golgote.

  E29 - 32m - May 17, 2022
 • 28/42 • Vyšetrujúci súd

  Nebeský súd na základe presných záznamov prinesie pravdivé svedectvo o živote každého človeka. Ježiš pri súde pôsobí v úlohe obhajcu.

  E28 - 33m - May 17, 2022
 • 27/42 • Cesta k plnému životu

  V moderných náboženských hnutiach sa obchádza významná úloha Božieho zákona – dôraz sa kladie na vieru. Lenže u veriaceho človeka, ktorý smeruje k plnému kresťanskému životu, má ísť viera so skutkami ruka v ruke.

  E27 - 47m - May 17, 2022
 • 26/42 • Dielo obnovy

  Zachovávanie soboty má v čase pred druhým príchodom Ježiša Krista zásadný význam. Napriek všetkým výhradám obhajcov nedele je potrebné aj naďalej niesť zvesť o trvalej platnosti všetkých Božích prikázaní.

  E26 - 25m - May 17, 2022
 • 25/42 • Nezmeniteľnosť Božieho zákona

  Boží zákon sa nikdy nemal zmeniť – otázka jeho trvalej platnosti sa stáva závažnou zvlášť v súvislosti so zachovávaním štvrtého prikázania.

  E25 - 47m - May 17, 2022
 • 24/42 • V prítomnosti Najvyššieho

  Kristova príhovorná služba vo svätyni je súčasťou plánu vykúpenia. V nej ponúka Boh hľadajúcemu človeku na jeho ceste významnú oporu.

  E24 - 23m - May 17, 2022
Audio Player Image
Z tieňa do slávy
Loading...