Z tieňa do slávy | RedCircle
show-image

Z tieňa do slávy

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka približuje dve tisícročia svetových dejín, ich významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí prekvapivým východiskom – prorockou víziou budúcnosti pre celú našu planétu. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Great Controversy. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Episodes

Tiráž
Show Details52s
42/42 • Víťazstvo lásky
Show Details44min 58s
41/42 • Ukončená minulosť
Show Details21min 27s
40/42 • Vyslobodenie
Show Details46min 19s
39/42 • Doba súženia
Show Details55min 1s
38/42 • Záverečné varovanie
Show Details23min 59s
37/42 • Naša jediná istota
Show Details24min 3s
36/42 • Nastávajúci boj
Show Details29min 4s
35/42 • Ohrozená sloboda svedomia
Show Details50min
34/42 • Môžeme hovoriť s mŕtvymi?
Show Details28min 5s
33/42 • Tajomstvo nesmrteľnosti
Show Details50min 44s
32/42 • Nástroje zla
Show Details32min 39s
31/42 • „Boh s nami“
Show Details16min 57s
30/42 • Najväčší nepriateľ
Show Details15min 48s
29/42 • Pôvod zla
Show Details32min 47s
28/42 • Vyšetrujúci súd
Show Details33min 32s
27/42 • Cesta k plnému životu
Show Details47min 59s
26/42 • Dielo obnovy
Show Details25min 58s
25/42 • Nezmeniteľnosť Božieho zákona
Show Details47min 46s
24/42 • V prítomnosti Najvyššieho
Show Details23min 49s
23/42 • Tajomstvo svätyne
Show Details37min 28s
22/42 • Ďalšia skúška viery
Show Details47min 17s
21/42 • Zavrhnuté varovanie
Show Details41min 9s
20/42 • Adventné hnutie v Európe
Show Details50min 21s
19/42 • Nenaplnené očakávania
Show Details29min 34s
18/42 • USA 1844 – očakávanie Kristovho príchodu
Show Details1hr 8min
17/42 • Prísľub návratu
Show Details45min 33s
16/42 • Za slobodou do Nového sveta
Show Details25min 58s
15/42 • Biblia a francúzska revolúcia
Show Details1hr
14/42 • Reformácia na britských ostrovoch
Show Details52min 29s
13/42 • Reformácia v Holandsku a Škandinávii
Show Details20min 36s
12/42 • Reformácia vo Francúzsku
Show Details1hr 10min
11/42 • Speyerský protest a protestantské „Vyznanie“
Show Details38min 30s
10/42 • Postup reformácie v Nemecku
Show Details31min 38s
9/42 • Reformácia vo Švajčiarsku
Show Details35min 7s
8/42 • „Tu stojím, inak nemôžem“
Show Details1hr 9min
7/42 • Muž, ktorého doba potrebovala
Show Details1hr 7min
6/42 • Verní až na smrť
Show Details1hr 3min
5/42 • Začiatky reformácie
Show Details46min 11s
4/42 • Vernosť navzdory prenasledovaniu
Show Details47min 38s
3/42 • Postupné odpadnutie
Show Details31min 47s
2/42 • Prenasledovanie v prvých storočiach
Show Details27min 6s
1/42 • Zničenie Jeruzalema
Show Details57min 33s
Úvod
Show Details20min 18s
Predslov
Show Details5min 15s