SHOW / EPISODE

36/42 • Nastávajúci boj

Episode 36
29m | May 17, 2022

Odmietaním záväznosti Božieho zákona, zvlášť štvrtého prikázania, dovoľujú ľudia satanovi pripraviť si pôdu pre záverečný zápas medzi dobrom a zlom. 

Audio Player Image
Z tieňa do slávy
Loading...