SHOW / EPISODE

25/42 • Nezmeniteľnosť Božieho zákona

Episode 25
47m | May 17, 2022

Boží zákon sa nikdy nemal zmeniť – otázka jeho trvalej platnosti sa stáva závažnou zvlášť v súvislosti so zachovávaním štvrtého prikázania.

Audio Player Image
Z tieňa do slávy
Loading...