SHOW / EPISODE

27/42 • Cesta k plnému životu

Episode 27
47m | May 17, 2022

V moderných náboženských hnutiach sa obchádza významná úloha Božieho zákona – dôraz sa kladie na vieru. Lenže u veriaceho človeka, ktorý smeruje k plnému kresťanskému životu, má ísť viera so skutkami ruka v ruke.

Audio Player Image
Z tieňa do slávy
Loading...