SHOW / EPISODE

38/42 • Záverečné varovanie

Episode 38
23m | May 17, 2022

V čase hlásania posolstva druhého anjela mnohí zídu zo správnej cesty pre utrpenie. Budú však aj takí, ktorí prijmú ponúkanú záchranu.

Audio Player Image
Z tieňa do slávy
Loading...