SHOW / EPISODE

24/42 • V prítomnosti Najvyššieho

Episode 24
23m | May 17, 2022

Kristova príhovorná služba vo svätyni je súčasťou plánu vykúpenia. V nej ponúka Boh hľadajúcemu človeku na jeho ceste významnú oporu.

Audio Player Image
Z tieňa do slávy
Loading...