EPISODES
 • Nový evropský Bauhaus v Horizontu Evropa i mimo něj s Klárou Černou

  Není snadné porozumět iniciativě Nový evropský Bauhaus, se kterou se setkáte v Horizontu Evropa i jiných programech. Pomůže nám s tím Klára Černá z Technologického centra Praha. Od základního vysvětlení, přes historii, příklady českých projektů i způsoby zapojení. To a mnohem více Vás čeká v tomto díle.

  20m | May 26, 2023
 • O projektové strategii s Petrou Vaculíkovou

  Střípky inspirace, které do sebe zapadají a vytvářejí obrázek úspěšné projektové strategie a leadershipu. Podle Petry Vaculíkové není excelence o talentu, ale o přístupu a tvrdé práci. Za úspěch považuje, když ji práce baví a přináší jí radost. Nadšení a kreativitu považuje za důležitější než mnohaletou zkušenost. Lidem ve svém týmu umožňuje dělat práce, které je baví. Věří, že spolupráce a sdílení je více než konkurence a soutěživost. Při obhajování nápadů, za kterými si stojí, se nebojí „jít na krev“ a když říká, že získání ERC grantu už pro ni není otázkou „jestli“ ale „kdy“, věříme jí to. Hoří a zapaluje. Kdo naposled zapálil vás?


  Téma podcastu

  Projektová strategie


  Host podcastu

  Petra Vaculíková | Vedoucí grantového oddělení| Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

   

  O čem jsme si povídali

  « Co přináší českým výzkumníkům účast v evropských projektech?

  « Jak FF UPOL podporuje předkladatele projektů Horizont Evropa?

  « Jak vytvořit silný a motivovaný projektový tým?

  « Co odlišuje kvalitního projektového manažera od průměru?

  « Co je to úspěch?

   

  Petru vyzpovídala

  Milena Lojková, TC Praha

  38m | May 3, 2023
 • O ERC projektech s členkou vědecké rady Alicí Valkárovou

  Jak funguje Evropská výzkumná rada (ERC), proč čeští vědci nemají více ERC grantů, jaké jsou novinky v hodnocení ERC projektů a mnohem více s námi sdílela RNDr. Alice Valkárová, DrSc. Díky pozici členky vědecké rady ERC, členky předsednictva GAČR a vědkyně v oblasti částicové fyziky nabízí doktorka Valkárová jedinečný pohled na tyto otázky.

  16m | Mar 20, 2023
 • O projektu ERA Chair a praktickém vzdělávání budoucích projektových manažerů s Pavlínou Pancovou Šimkovou

  S Pavlínou Pancovou Šimkovou jsme si povídali o evropských rámcových programech pro výzkum a inovace, o projektovém managementu a o předmětu Projektové řízení v praxi, který vyučuje na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Pavlíně nechybí vize, rozhled, zápal pro věc a pokora. Práci se studenty vnímá jako proces vzájemného učení a hru. Slovy studentů “je to pěkná jízda”. A ještě bude...

  24m | Feb 22, 2023
 • České předsednictví na vlastní kůži s Táňou Hálovou Perglovou

  V dnešním díle uslyšíte, jaké to je "být u toho" a zažít předsednictví na vlastní kůži. Jaké je stěhování do Bruselu se dvěma dětmi? Co obnáší role attaché pro výzkum na Stálém zastoupení ČR v Bruselu? Jakých nejdůležitějších výsledků se na poli vědy a výzkumu v rámci českého předsednictví podařilo dosáhnout? Své čerstvě nabyté zkušenosti z právě skončeného předsednictví s námi se zápalem pro věc a energií sobě vlastní sdílela Táňa Hálová Perglová.

  41m | Jan 23, 2023
 • Gender ve vědě a v Horizontu Evropa s Marcelou Linkovou

  Marcela Linková z Národního kontaktního centra Gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR se s námi podělila o svůj pohled na tuto oblast. Dozvíte se také o požadavcích Horizontu Evropa, které s gender souvisí.

  40m | Nov 14, 2022
 • O financování formou lump sum s Lenkou Chvojkovou

  Stále častější formou financování je lump sum - tedy pevnou částkou. Proč tomu tak je, na co si dát pozor a mnohem více probereme s Lenkou Chvojkovou, která je národním kontaktem pro finanční otázky Horizontu Evropa

  13m | Oct 17, 2022
 • O České asociaci manažerů a administrátorů ve výzkumu a grantovém oddělení MU

  V tomto díle je hostem Ida Součková Olšová, která je čerstvě zvolenou předsedkyní CZARMA - České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu a zároveň na rektorátu Masarykovy univerzity v rámci odboru výzkumu vede grantové oddělení. Uslyšíte o založení CZARMA, jejím smyslu a přínosu. Ida také mluví o fungování grantového oddělení Masarykovy univerzity a důvodech proč Masarykova univerzita získala nejvíce výzkumných grantů v programu Horizont 2020 z celé ČR .

  21m | Sep 13, 2022
 • Co je program Horizont Evropa a jak vám můžeme pomoci se do něj zapojit?

  V úvodním dílu podcastu Horizont Evropa se s Naďou Koníčovou bavíme o Horizontu Evropa a o Národním informačním centru pro evropský výzkum při TC AV ČR, které k Horizontu Evropa poskytuje poradenství.

  16m | Sep 13, 2022
Horizont Evropa
Loading...