SHOW / EPISODE

O České asociaci manažerů a administrátorů ve výzkumu a grantovém oddělení MU

21m | Sep 13, 2022

V tomto díle je hostem Ida Součková Olšová, která je čerstvě zvolenou předsedkyní CZARMA - České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu a zároveň na rektorátu Masarykovy univerzity v rámci odboru výzkumu vede grantové oddělení. Uslyšíte o založení CZARMA, jejím smyslu a přínosu. Ida také mluví o fungování grantového oddělení Masarykovy univerzity a důvodech proč Masarykova univerzita získala nejvíce výzkumných grantů v programu Horizont 2020 z celé ČR .

Audio Player Image
Horizont Evropa
Loading...