SHOW / EPISODE

O projektu ERA Chair a praktickém vzdělávání budoucích projektových manažerů s Pavlínou Pancovou Šimkovou

24m | Feb 22, 2023

S Pavlínou Pancovou Šimkovou jsme si povídali o evropských rámcových programech pro výzkum a inovace, o projektovém managementu a o předmětu Projektové řízení v praxi, který vyučuje na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Pavlíně nechybí vize, rozhled, zápal pro věc a pokora. Práci se studenty vnímá jako proces vzájemného učení a hru. Slovy studentů “je to pěkná jízda”. A ještě bude...

Audio Player Image
Horizont Evropa
Loading...