• Svobodná nebo tyrkysová firma?

  Proč a jak postavit firmu nebo jakoukoli organizaci tak, aby nebyla pouhým strojem na zisk, ale aby vyjadřovala hodnoty svého zakladatele, byla nástrojem společenské změny a zlepšovala svět. Jak to udělat, aby lidé uvnitř nebyli pouhými zdroji, zákazníci jen chodícími peněženkami, lidé v sousedství firmy jen anonymní clonou... Jak to udělat, aby všichni, jichž se podnikání týká, byli lidmi s potřebami, které se respektují. O tom je tato přednáška. Jedná se o úvod do tématu evoluce firem/organizací.

  V přednášce se - mimo jiné - dozvíte:

  1) V čem všem dnes byznys (doslova) určuje naše životy, jak velká je - v tomto tématu - naše slepá skvrna a jak moc se ohledně fungování byznysu potřebujeme pustit do veřejné debaty.

  2) Jaké jsou tři základní druhy firem podle fáze vývoje svého zakladatele.

  3) Že jsme vývojově uvízli ve fázi malého, na sebe zaměřeného, zraněného dítěte, které se snaží hromadit "hmotu" v naději, že tím bude přijímáno ostatními.

  4) Evoluce svobody za posledních deset tisíc let na snímku dvou světů.

  5) Operační systém firmy - 3 základní principy kapitalismu, které by měl každý podnikatel znát, neboť (neviditelně) určují, jak jeho/její firma funguje

  6) Stručný úvod do integrální teorie mapující evoluci toho, jak se organizujeme s ostatními

  7) Tři základní mýty firmy do roku 1850 vs. tři mýty od začátku 19.století - mýty, které na nevědomé úrovni určují, jak přistupujeme k podnikání

  8) Anatomie svobodné/tyrkysové firmy - deset principů, které slouží jako rámec pro budování vyšších evolučních stádií podnikání.

  Video: Simon Pešta: https://www.facebook.com/TPSremizek

  Odkazy:

  Deset principů svobodné firmy: https://blog.tomashajzler.com/clanek/...

  Monokultura na zisk zaměřeného podnikání: https://blog.tomashajzler.com/clanek/...

  Tyrkysové orgnizace: https://slusnafirma.cz/souvislosti/ev... - v článku se prokliknete i na charakteristiku nižších vývojových stupňů

  Doporučené knihy k tématu: https://www.peoplecomm.cz/podnikani-budoucnosti


  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 58m - May 19, 2023
 • Nová práce/důlek

  Záznam přednášky: Nová práce/Důlek - Jak si vytvořit práci tak, aby byla postavená na vašich přednostech, do života vám přinesla radost a pomohla zmírnit dopady rostoucích cen


  Dozvíte se tu mimo jiné:

  - co všechno ovlivňuje to, jak pracujeme

  - jak najít své silné stránky

  - jak vyřešit své slabé stránky, aby neobtěžovaly

  - jak se zamilovat do toho, co vás nebaví

  - jak si vytvořit (placenou) práci

  - jak snížit svou závislost na nakupování (tlak složenek)

  Ničemu nevěnujeme tolik bdělého času jako právě práci. Každá práce přitom ovlivňuje zdraví a rozpoložení naše i lidí okolo nás. V našem systému je i hlavním zdrojem identity, tj. je námi, my jsme prací. Na to, jak důležitou část našich životů tvoří, jí ale pramálo rozumíme. Ve 20.století nás připravili na zaměstnání a dnešní školy v tom dál pokračují. Proto je práce dnes pro většinu lidí zaměstnáním, které je v moderní společnosti hlavním zdrojem obživy. Zaměstnání ale není práce, navíc mizí a zbytek se proměňuje tempem jako nikdy v historii. Jak bude vypadat práce, až zmizí zaměstnání a co bude člověk potřebovat, aby v ní uspěl, těšila ho a druhým prospívala? A hlavně: Jak se začít osvobozovat z nadvlády složenek (v době, kdy ceny nepřestávají růst) tak, aby člověk získal větší prostor dělat, co opravdu dělat chce. Jak začít víc žít a méně na život pouze vydělávat?

  Fotky najdete tady.

  Video: Simon Pešta: https://www.facebook.com/TPSremizek

  Slibované odkazy: Jak najít důlek a jak se postavit ke slabým stránkám: úryvek z knihy Peníze, nebo život? https://www.slideshare.net/peoplecomm...

  zde: https://blog.tomashajzler.com/clanek/...

  Pyramida konzumu vs. pyramida soběstačnosti: https://blog.tomashajzler.com/clanek/...

  Seznam česko-slovenských lokalizačních iniciativ - tlačítko "prolistujte si" str. 148-159: https://www.peoplecomm.cz/nase-budouc...

  Zprávy ze života: https://www.tomashajzler.com/newsletter

  Moje články a rozhovory: https://linktr.ee/thajzler​​​

  Moje knihy: https://www.tomashajzler.com/#knihy​

  Facebook: https://www.facebook.com/hajzlert​​​​

  Instagram: https://www.instagram.com/thajzler/​​​​

  Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tomashajzler

  Knihy k tématu: https://www.peoplecomm.cz​​​​


  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 55m - May 5, 2023
 • Post-růstová firma: Závěrečná debata

  Debata ze setkání Post-růstová firma (10.11.2022)

  V době vážných a neustále se prohlubujících krizí je čím dál jasnější, že „business-as-usual“ a další ekonomický růst není řešením. Naopak, je to právě neustálá honba za soukromým finančním ziskem, která je příčinou nerovností, globální ekologické krize a dokonce i úpadku demokracie na celém světě. I přesto je nadále zisk a růst klíčovým organizačním principem současného ekonomického systému. Pokud se chceme vyhnout kolapsu a současně uspokojit potřeby všech, je třeba zůstat v rámci ekologických limitů planety. K tomu je nutné globální ekonomiku radikálně transformovat.


  Fotogalerii z večera najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  59m - Nov 16, 2022
 • Tadeáš Žďárský - Měl by se byznys bát post-růstu?

  Přednáška ze setkání Post-růstová firma (10.11.2022)

  Téma nerůstu představí Tadeáš Žďárský, který studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a během předchozího studia absolvoval studijní pobyty na University of Oslo v Norsku a Hampshire College v USA. Působí v organizaci NaZemi a jeho hlavní pracovní náplní je přinášet a popularizovat debatu o nerůstu i v českém prostředí. Spolu inicioval vznik české nerůstové pracovní skupiny, spoluzakládal Nerůstovou akademii a o nerůstu přednáší pro laickou i odbornou veřejnost, píše články do médií a taky se snaží nerůst přinášet do vzdělávacích institucí, třeba skrze tvorbu nerůstových metodických materiálů.


  Fotogalerii z večera najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 23m - Nov 16, 2022
 • Michaela Thomas - 1 % pro Nový příběh

  Přednáška ze setkání Post-růstová firma (10.11.2022)

  Michaela Thomas je zakladatelkou degisnového studia Butterflies & Hurricanes, autorkou konceptu Mattering a projektu 1 % pro Nový příběh.

  Fotogalerii z večera najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  19m - Nov 15, 2022
 • Závěrečná diskuze: Příběhy z okraje II. firma bez mocenské hierarchie

  Po přednáškách Vladimíra Dobeše a Jiřího Štěpána (obě najdete v předchozích epoziodách podcastu) byl čas na dotazy a společnou diskuzi.

  Fotogalerii z večera najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 4m - Nov 13, 2022
 • Vladimír Dobeš o svobodné škole Donum Felix

  Příběhy z okraje II. Fungování bez mocenské hierarchie

  Vladimír se dlouhodobě zabývá otázkou změny paradigmat ve společnosti, především v byznysu a ve vzdělávání. Založil demokratickou školu Donum Felix https://www.donumfelix.cz/ k jejímuž založení ho přivedl zájem o probíhající změny ve společnosti a jejich dopady na požadavky na vzdělávání a dále potřeba zajistit vlastním dětem vzdělávání, které jim umožní objevit sebe sama a rozvinout vlastní potenciál.


  Fotogalerii z večera najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  54m - Nov 12, 2022
 • Závěrečná diskuze: Příběhy z okraje: Podnikání na principech lokalizace, slušnosti a prospěšnosti

  Seriál Příběhy z okraje I. Podnikání na principech lokalizace, slušnosti a prospěšnosti

  Po přednáškách Josefa Dvořáčka a Stanislava Martince byla otevřená diskuse s účastníky

  KOMA Modular: https://www.koma-modular.cz/

  Sonnentor: https://www.sonnentor.com/cs-cz

  Fotogalerii z konference najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  46m - Sep 20, 2022
 • Stanislav Martinec o KOMA MODULAR

  Seriál Příběhy z okraje I. Podnikání na principech lokalizace, slušnosti a prospěšnosti

  Stanislav Martinec založil KOMA s dalším společníkem už v roce 1992. KOMA je v Česku průkopníkem modulární/kontejnerové výstavby. V přednášce se dozvíte celou historii firmy a její fungování. Stanislav je velmi inspirativním lídrem a člověkem.

  KOMA Modular: https://www.koma-modular.cz/

  Fotogalerii z konference najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  54m - Sep 20, 2022
 • Josef Dvořáček o podnikání s pokorou a zodpovědností 14.9.2022

  Příběhy z okraje I. Podnikání na principech lokalizace, slušnosti a prospěšnosti

  Josef Dvořáček je zakladatelem českého Sonnentoru, který je postaven na hodnotách odpovědnosti a trvalé udržitelnosti. Jejich produkce je 100 % bez pesticidů, i když ostatní "výrobci potravin" tvrdí, že to není možné. Důstojný přístup mají k zaměstnancům i dodavatelům. A to všem - nejen těm tuzemským, ale i těm v zemích třetího světa. A též u nich nenajdete manipulativní marketing. Je to v Česku vskutku unikát.

  Josef se v dnešní přednášce rozpovídal o tom, kdo a jak ho formoval a inspiroval.

  Sonnentor: https://www.sonnentor.com/cs-cz

  Fotogalerii z konference najdete tady: Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 2m - Sep 20, 2022
 • Debata na téma MATTERING

  Debata z večera na téma moderního marketingu a jeho nemanipulativních alternativ "Postmarketing aneb Mattering naživo": Jak přistupovat k marketingu tak, aby nevytvářel falešné potřeby, nezhoršoval naše pocity méněcennosti, nerozděloval společnost a nepodněcoval nás k nakupování toho, co vůbec nepotřebujeme? https://slusnafirma.cz/event/mattering-nazivo/

  Detaba navazuje na povídání o moderním marketingu a matteringu (najdete v předchozích podcastech).

  Slajdy ke stažení zde

  Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  35m - Jul 6, 2022
 • MATTERING protože planeta je důležitější než profit a růst

  Přednáška průkopnice Matteringu v Česku, Michaely Thomas z design studia Butterflies & Hurricanes o tom, jak co je Mattering a jak na něj prakticky. Míša mluví o svém prozření, že její designové obalové studie je de facto designérem odpadků, neboť dnešní jednorázové obaly se okamžitě po nákupu stávají odpadem. To bylo začátkem její cesty k matteringu, což je nemanipulativní, pravdivá alter-nativa dnešnímu většinovému marketingu, čemuž se od té doby se svým studiem věnuje.

  Přednáška navazuje na povídání o moderním marketingu (najdete v předchozím podcastu).

  Slajdy ke stažení zde

  Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  43m - Jun 22, 2022
 • Marketing: Co to je, co s námi dělá a jak bude vypadat post-marketing

  Přednáška z debaty na téma moderního marketingu a jeho nemanipulativních alternativ "Postmarketing aneb Mattering naživo":

  Jak přistupovat k marketingu tak, aby nevytvářel falešné potřeby, nezhoršoval naše pocity méněcennosti, nerozděloval společnost a nepodněcoval nás k nakupování toho, co vůbec nepotřebujeme? https://slusnafirma.cz/event/mattering-nazivo/

  Slajdy k této přednášce ke stažení zde:

  Přednáška Míšy Thomas a závěrečná debata je zde.

  VIDEA Z DÍLNY SLUŠNÉ FIRMY MŮŽETE SLEDOVAT I NA PLATFORMĚ HEROHERO A TÍM NÁM PŘISPĚT NA JEJICH TVORBU, PŘÍPADNĚ NÁS MŮŽETE PODPOŘIT PŘES DARUJME . Díky ZA KAŽDOU KORUNU.

  O co (v této přednášce a na zmiňované debatě) šlo?

  Na to, jak destruktivní má moderní marketing a manipulativní reklama dopady na naše životy a planetu, neexistuje na toto téma ve společnosti diskuze. 8.6.’22 jsme se se Slušnou firmou pokusili debatu na toto téma vykopnout.

  Tomáš Hajzler mluvil o tom, co je to marketing, jaká je jeho historie, skryté neveřejné strategie a nevyřčené techniky. Michaela Thomas z Butterflies & Hurricanes potom mluvila o tom, jak jí došlo, že její designové obalové studio je de facto designérem odpadků, neboť dnešní jednorázové obaly se okamžitě po nákupu stávají odpadem. To bylo začátkem její cesty k matteringu, což je nemanipulativní, pravdivá alter-nativa dnešnímu většinovému marketingu, čemuž se od té doby se svým studiem věnuje.

  Míšu a Tomáše nad tímto tématem svedla dohromady jedna věc - a to, že oba pracovali dlouhá léta v nadnárodním marketingu a reklamě (Tomáš ve dvou potravinářských a jedné bankovní korporací, Míša v reklamních agenturách). Oba pracovali s těmi nejrenomovanějšími marketingovými, mediálními, PR černo-kouzelníky (včetně reklamních režisérů, psychologů, sociologů, výzkumníků, expertů na média PR). Učili se od těch “nejlepších”. Teprve potom, co oba odešli, se zhrozili, čeho to byli součástí. Oba se - za svou roli v manipulaci davů - veřejně omluvili a od té doby oba dělájí, co mohou, aby přispěli k osvětě toho, jak moc nás dnes marketing drží v hrsti a jak ho nahradit čistými, upřímnými způsoby, které popisujeme pod termínem mattering: https://slusnafirma.cz/mattering/

  Problém, z kterého ale marketing/PR těží je odcizenost moderní (post)industriální společnosti. Jsme odpojení od sebe, od druhých, od práce a od přírody. Evoluce nás těmito čtyřmi “prvky” vybavila jako zdroji orientace v životě. Naše emoce nám říkají, co je správně a nesprávně, kde jsou naše hranice a co máme dělat. Přijetí lidmi okolo nás, jejich blízkost a pocit sounáležitosti jsou důležité pro pocity jistoty, našich kořenů a hormonů štěstí. Práce ve smyslu tvorby něčeho, co je užitečné pro ostatní nás naplňuje, uklidňuje a případně i léčí. A příroda, z níž jsme vzešli nám dodává sílu, určuje naše rytmy, je zdrojem energie a moudrosti.

  Čím víc jsme od těchto čtyř zdrojů odpojení, čím více jsme od nich odcizení, tím více jsme uvnitř zranění, traumatizovaní, tím více pociťujeme prázdnotu, osamělost, depresi, nedostatek smyslu a pocitů zmatenosti a ztracenosti. Čím více jsme prázdní a ztracení, tím snažší kořistí se stáváme pro moderní marketing, pro který jsme všichni pohyblivými terči, tzv. cílovými skupinami, do kterých se pak korporace, politici a kdokoli, kdo se nám snaží prodat nějakou věc, ideologii, politika či třeba i životní styl, snaží strefit. Důsledky popsal nejlépe Tyler Durden v Klubu rváčů slovy: „Re-klam-a nás nutí hledat si práci, která nás nebaví, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, kterými opovrhujeme. “ Jinými slovy, nežijeme. Valnou většinu života na život vyděláváme a ve “volném čase” za životem (či spíše za iluzí života) s vyplazeným jazkyem dojíždíme.

  Chceme-li znovu začít žít a proti tomuto predátorskému marketingu si budovat odolnost, je třeba na prvním místě začít lokalizovat, začít znovu žít tam, kde dnes většina pouze bydlí. Uzdravit se z vlastních traumat, začít znovu pracovat (a ne pouze hákovat), cizí lidi proměnit na blízké.

  Fotogalerii z večera najdete tady.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 25m - Jun 20, 2022
 • S Markétou Trubáčkovou nejen o keramice

  Roz-hovor s Markétou Trubáčkovou o vývoji autorské keramiky Maříž https://www.keramika-mariz.cz jako firmy, o vývoji hrnčířského řemesla, o širších souvislostech drobného místního podnikání v Česku od devadesátých let do dneška s důrazem na vyloučené oblasti a také o budování Maříže jako sociálního, místně ukotveného podniku.

  https://www.instagram.com/marizceramics/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 14m - Jun 1, 2022
 • Panelová diskuse - konference Alternativní měny

  Panelová diskuse z konference Alternativní měny, která proběhla 12.5.2022.

  Proč by nás místní měny měly zajímat?

  Je prakticky neznámým faktem, že v Evropě do konce 13. století existovaly vedle sebe dvě rovnoceně platné měny - místní, které sloužily k obchodování doma a pak centrálně vydávané, které se používaly při obchodování na cestách.

  Pak byly místní měny napříč Evropou ve velkém zakázány a ustavena povinnost používat výhradně měny centrální. Ty centrálně emitované však v sobě nesou úrok a kdo si je půjčí k užívání, je nucen vrátit vždy víc než si půjčil. V tom tkví hlavní kořen nutnosti ekonomického růstu, který postupně přinesl krize, kterým dnes čelíme a které dnes ohrožují přežití našeho druhu.

  Centrálně vydávaná měna vždy “odsává” hodnotu z míst, kde se používá, od místních lidí směrem k emitérům (tj. dnes především do soukromých bank a následně k velkým vlastníkům), a tak přispívá k nárustu chudoby a toxickým nerovnostem.

  Místní měny se znovu musí stát běžným, normálním prvkem ekonomického systému, nástrojem umožňujícím směnu v místech, kde bydlíme. V Česko-Slovensku řada zajímavých projektů už léta existuje. Na konferenci Alternativní měny 12.5.’22 jsme sezvali několik jejich zástupců, abychom se o renesanci místních měn i u nás pobavili.

  Záznamy všech přednášek najdete v předchozích dílech tohoto podcastu.

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Fotogalerii z konference najdete tady

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  1h 27m - May 18, 2022
 • Jakub Lanc: Propojenost lokálních měn s kryptoměnovými systémy a regenerativní financování

  Přednáška z konference Alternativní měny, která proběhla 12.5.2022.

  Proč by nás místní měny měly zajímat?

  Je prakticky neznámým faktem, že v Evropě do konce 13. století existovaly vedle sebe dvě rovnoceně platné měny - místní, které sloužily k obchodování doma a pak centrálně vydávané, které se používaly při obchodování na cestách.

  Pak byly místní měny napříč Evropou ve velkém zakázány a ustavena povinnost používat výhradně měny centrální. Ty centrálně emitované však v sobě nesou úrok a kdo si je půjčí k užívání, je nucen vrátit vždy víc než si půjčil. V tom tkví hlavní kořen nutnosti ekonomického růstu, který postupně přinesl krize, kterým dnes čelíme a které dnes ohrožují přežití našeho druhu.

  Centrálně vydávaná měna vždy “odsává” hodnotu z míst, kde se používá, od místních lidí směrem k emitérům (tj. dnes především do soukromých bank a následně k velkým vlastníkům), a tak přispívá k nárustu chudoby a toxickým nerovnostem.

  Místní měny se znovu musí stát běžným, normálním prvkem ekonomického systému, nástrojem umožňujícím směnu v místech, kde bydlíme. V Česko-Slovensku řada zajímavých projektů už léta existuje. Na konferenci Alternativní měny 12.5.’22 jsme sezvali několik jejich zástupců, abychom se o renesanci místních měn i u nás pobavili.

  Jakub Lanc po studiu informatiky a psychologie spoluzaložil peer projekt "Užitečné Rozhovory", u něhož řešil otázky udržitelnosti. To ho dovedlo k tématu komunitních měn a Web3 technologií pro zdravou sdílenou ekonomiku a commons, na něž zorganizoval několik hackathonů, konferenci a nyní i učí předmět na KISK MU ("P2P, Commons a Digitální Identita"). Je členem Community Currency Association a na průsečíku těchto témat se podílí na několika experimentálních a pilotních projektech, např. s uskupením FreeCircle v Liechtenštejnsku.

  Fotogalerii z konference najdete tady

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  40m - May 18, 2022
 • Zkušenosti z PraLETSu

  Eva Hauserová a Michal Knížek povypráví o zkušenostech z pražského PraLETSu.

  LETS je zkratka anglického "local exchange trading systems", což lze do češtiny přeložit jako "obchodní systémy místní měny. Setkat se lze i s překladem "systémy místního výměnného obchodu", ale i s pojmem "kruh výměn".

  Fotogalerii z konference najdete tady

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  30m - May 18, 2022
 • David Sulík: Základné rozdelenie a princípy alternatívnych mien

  První přednáška z konference Alternativní měny, která proběhla 12.5.2022.

  Proč by nás místní měny měly zajímat? 

  Je prakticky neznámým faktem, že v Evropě do konce 13. století existovaly vedle sebe dvě rovnoceně platné měny - místní, které sloužily k obchodování doma a pak centrálně vydávané, které se používaly při obchodování na cestách. 

  Pak byly místní měny napříč Evropou ve velkém zakázány a ustavena povinnost používat výhradně měny centrální. Ty centrálně emitované však v sobě nesou úrok a kdo si je půjčí k užívání, je nucen vrátit vždy víc než si půjčil. V tom tkví hlavní kořen nutnosti ekonomického růstu, který postupně přinesl krize, kterým dnes čelíme a které dnes ohrožují přežití našeho druhu. 

  Centrálně vydávaná měna vždy “odsává” hodnotu z míst, kde se používá, od místních lidí směrem k emitérům (tj. dnes především do soukromých bank a následně k velkým vlastníkům), a tak přispívá k nárustu chudoby a toxickým nerovnostem. 

  Místní měny se znovu musí stát běžným, normálním prvkem ekonomického systému, nástrojem umožňujícím směnu v místech, kde bydlíme. V Česko-Slovensku řada zajímavých projektů už léta existuje. Na konferenci Alternativní měny 12.5.’22 jsme sezvali několik jejich zástupců, abychom se o renesanci místních měn i u nás pobavili.

  David je ekonóm, pracuje vyše 27 rokov v bankovníctve. Je autorom kníh Duch sveta (2009), Zodpovedná spoločnosť (2010), Sociálna trojčlennosť (2012), Sociálna trojčlennosť II (2017), v ktorých sa zaoberá geopolitikou, históriou so zameraním na USA, Rusko a Európu, spoločenskými konceptmi a politologickými teóriami, prognostikou a skúmaním princípov a konceptov priamej demokracie, slobodným vzdelávaním a kultúrnym životom a ich syntézou v podobe konceptu sociálne udržateľného a spravodlivého spoločenského a ekonomického systému – sociálnej trojčlennosti. Zaoberá sa aj alternatívnou ekonomikou. V rámci alternatívnej ekonomiky sa zaoberá najmä analýze neudržateľnosti súčasného finančného systému postaveného na dlhu a jeho nahradením novým ekonomickým systémom ako aj prvkami alternatívnej ekonomiky ako sú družstvá, etické bankovníctvo, alternatívne meny, ekonomická demokracia a pod. K daným témam už niekoľko rokov vedie prednášky a diskusie.

  Fotogalerii z konference najdete tady

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  34m - May 18, 2022
 • Daniel Bezányi: Lokální měny v praxi

  Druhá přednáška z konference Alternativní měny, která proběhla 12.5.2022.

  Proč by nás místní měny měly zajímat?

  Je prakticky neznámým faktem, že v Evropě do konce 13. století existovaly vedle sebe dvě rovnoceně platné měny - místní, které sloužily k obchodování doma a pak centrálně vydávané, které se používaly při obchodování na cestách.

  Pak byly místní měny napříč Evropou ve velkém zakázány a ustavena povinnost používat výhradně měny centrální. Ty centrálně emitované však v sobě nesou úrok a kdo si je půjčí k užívání, je nucen vrátit vždy víc než si půjčil. V tom tkví hlavní kořen nutnosti ekonomického růstu, který postupně přinesl krize, kterým dnes čelíme a které dnes ohrožují přežití našeho druhu.

  Centrálně vydávaná měna vždy “odsává” hodnotu z míst, kde se používá, od místních lidí směrem k emitérům (tj. dnes především do soukromých bank a následně k velkým vlastníkům), a tak přispívá k nárustu chudoby a toxickým nerovnostem.

  Místní měny se znovu musí stát běžným, normálním prvkem ekonomického systému, nástrojem umožňujícím směnu v místech, kde bydlíme. V Česko-Slovensku řada zajímavých projektů už léta existuje. Na konferenci Alternativní měny 12.5.’22 jsme sezvali několik jejich zástupců, abychom se o renesanci místních měn i u nás pobavili.

  Daniel se tématu fungování peněžního sytému a podstaty peněz věnuje dlouhodobě a veřejně na toto téma začal přednášet v roce 2008. Na to navázala témata regionálních měn a dále sociální ekonomiky, družstevnictví, kampeliček, sociálního bankovnictví, trvale udržitelného života, trojčlennosti sociálního organismu a další. V roce 2009 vedl projekt vzniku alternativní měny, která od té doby stále prakticky funguje na jarmarcích a pro edukační účely na ZWŠ v Jinonicích. Spoluinicioval vznik dvou studijních a pracovních skupin na toto téma nazvaných Sociální situace dneška. Lektoroval vzdělávací předmět Etická ekonomika a předmět Politika, ekonomika a kultura v rámci The School for Transformative Leadership na Univerzitě Palackého v Olomouci. Provozuje praxi v psychosociálním a psychoterapeutickém poradenství. Věnuje se lektorské, přednáškové i publikační činnosti. Pracuje s rodiči a dětmi základních škol na tématu problematiky vlivu informačních a komunikačních technologií a primární prevence. Vystudoval střední elektrotechnickou průmyslovou školu a po maturitě (1990) se v polistopadovém čase stal podnikatelem a podniká dodnes. Díky manažerské práci se postupně dostal k makroekonomickým, politickým a kulturním otázkám, které ho postupně vedly k filosofickým a sociálním tématům. To vyústilo studiem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, psychoterapeutickým výcvikem a následným prohlubujícím studiem na Akademii sociálního umění TABOR zaměřeným na anthroposoficky orientovanou psychologii.

  Fotogalerii z konference najdete tady

  Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

  Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

  Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

  Facebook a Instagram

  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

  38m - May 18, 2022
 • Svoboda v práci 3.0 - diskuse

  První debatní podvečer z cyklu „Exkurze do budoucnosti podnikání”.

  Panelová diskuse po přednášce. Koho v diskusi uslyšíte:

  Jan Bím– průvodce vnitřní a vnější krajinou

  Lenka Papadakisová – působí v EVOLUCIO jako mentorka, koučka, facilitátorka poradních kruhů a mastermindových skupin

  Kateřina Šachová – zakladatelka Papelote

  Martin Černohorský – průvodce SoulAdventure a dříve ředitel Etnetera

  Jiří Sedlák – ředitel obchodní části Bezobalu

  Radek Majer – jednatel TTC TELEPORT a jeden z velkých českých průkopníků podnikání bez mocenských hierarchií

  Josef Patočka – působí v platformě Re-set, kde se zaměřuje na politické a ekonomické souvislosti ekologické krize a prosazování přechodu k udržitelné a spravedlivé ekonomice. O ekologické politice píše pro Deník Referendum.

  Slidy k přednášce naleznete tady: https://www.slideshare.net/peoplecomm/svoboda-v-prci-30

  Přednášku z večera najdete zde v podcastech.

  Fotogalerii z večera si můžete prohlédnout tady: https://eu.zonerama.com/Slusnafirma/Album/8307890

  Tímto večerem pokračujeme v cyklu “Exkurzí do budoucnosti” a též navazujeme na debatní večer s názvem „Svobodná firma“ před pěti lety. Máloco má dnes takový dopad na kvalitu našich životů jako firma a přitom o skytých principech jejich fungování prakticky nic neví ani ti, kteří je zakládají nebo vedou. Veřejná diskuse na toto téma je nulová.

  Firma dnes přitom zajišťuje většinu našich potřeb. Podnikatele i zaměstnance živí, mnozí ve firmách tráví víc času než se svými nejbližšími. Devět až dvacet let se na svět práce připravujeme ve škole. Lobby a PR velkých firem mění společenský systém tak, aby vyhovoval více komerčním a méně lidským zájmům. Důsledky této hegemonie firmy jsou děsivé: 9 z 10 lidí nesnáší svou práci, strategie plánovaného zastarávání se stala normou, toxicita produktů a s ní ničení ekosystémů narůstá, systém ekonomické globalizace likviduje drobné místní podniky, rozdmýchává extremismus a ničí demokracii.

  1h 15m - May 9, 2022
Audio Player Image
Slušná firma
Loading...