SHOW / EPISODE

Daniel Bezányi: Lokální měny v praxi

38m | May 18, 2022

Druhá přednáška z konference Alternativní měny, která proběhla 12.5.2022.

Proč by nás místní měny měly zajímat?

Je prakticky neznámým faktem, že v Evropě do konce 13. století existovaly vedle sebe dvě rovnoceně platné měny - místní, které sloužily k obchodování doma a pak centrálně vydávané, které se používaly při obchodování na cestách.

Pak byly místní měny napříč Evropou ve velkém zakázány a ustavena povinnost používat výhradně měny centrální. Ty centrálně emitované však v sobě nesou úrok a kdo si je půjčí k užívání, je nucen vrátit vždy víc než si půjčil. V tom tkví hlavní kořen nutnosti ekonomického růstu, který postupně přinesl krize, kterým dnes čelíme a které dnes ohrožují přežití našeho druhu.

Centrálně vydávaná měna vždy “odsává” hodnotu z míst, kde se používá, od místních lidí směrem k emitérům (tj. dnes především do soukromých bank a následně k velkým vlastníkům), a tak přispívá k nárustu chudoby a toxickým nerovnostem.

Místní měny se znovu musí stát běžným, normálním prvkem ekonomického systému, nástrojem umožňujícím směnu v místech, kde bydlíme. V Česko-Slovensku řada zajímavých projektů už léta existuje. Na konferenci Alternativní měny 12.5.’22 jsme sezvali několik jejich zástupců, abychom se o renesanci místních měn i u nás pobavili.

Daniel se tématu fungování peněžního sytému a podstaty peněz věnuje dlouhodobě a veřejně na toto téma začal přednášet v roce 2008. Na to navázala témata regionálních měn a dále sociální ekonomiky, družstevnictví, kampeliček, sociálního bankovnictví, trvale udržitelného života, trojčlennosti sociálního organismu a další. V roce 2009 vedl projekt vzniku alternativní měny, která od té doby stále prakticky funguje na jarmarcích a pro edukační účely na ZWŠ v Jinonicích. Spoluinicioval vznik dvou studijních a pracovních skupin na toto téma nazvaných Sociální situace dneška. Lektoroval vzdělávací předmět Etická ekonomika a předmět Politika, ekonomika a kultura v rámci The School for Transformative Leadership na Univerzitě Palackého v Olomouci. Provozuje praxi v psychosociálním a psychoterapeutickém poradenství. Věnuje se lektorské, přednáškové i publikační činnosti. Pracuje s rodiči a dětmi základních škol na tématu problematiky vlivu informačních a komunikačních technologií a primární prevence. Vystudoval střední elektrotechnickou průmyslovou školu a po maturitě (1990) se v polistopadovém čase stal podnikatelem a podniká dodnes. Díky manažerské práci se postupně dostal k makroekonomickým, politickým a kulturním otázkám, které ho postupně vedly k filosofickým a sociálním tématům. To vyústilo studiem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, psychoterapeutickým výcvikem a následným prohlubujícím studiem na Akademii sociálního umění TABOR zaměřeným na anthroposoficky orientovanou psychologii.

Fotogalerii z konference najdete tady

Všechny naše veřejné akce najdete tady: https://slusnafirma.cz/event/

Slušná firma: https://slusnafirma.cz/

Blog: https://slusnafirma.cz/blog/

Facebook a Instagram

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Audio Player Image
Slušná firma
Loading...