EPISODES
 • Kinek a Képe és Hasonlatossága Vagyok?

  1Móz 1:26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

  1Móz 1:27 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket

  .

  13m | Jun 9, 2023
 • Ki és mi vádol engem?!

  28m | Jun 3, 2023
 • Gyengeségeim Okai!?
  10m | Jun 3, 2023
 • Könnyek a Magyar nemzetért!

  Jel 21:1 Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

  Jel 21:2 És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.

  Jel 21:3 És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.

  Jel 21:4 És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

  Jel 21:5 És monda az, aki a királyi széken ül vala: Íme mindent újjá teszek. És monda nekem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

  Jel 21:6 És monda nekem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.

  Jel 21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem.

  Jel 21:8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.

  Jel 21:9 És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nekem, mondván: Jer, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.

  Jel 21:10 És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nekem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből.  17m | Apr 25, 2023
 • A Teremtő Isten mindent lát!-Álom

  Legyetek tökéletesek mindenhogy a ti mennyei atyátok is tökéletes.

  10m | Mar 7, 2023
 • Sem utódja, sem boldog őse... Sem rokona, sem ismerőse Nem vagyok senkinek, Nem vagyok senkinek.

  Egyedül csak a Krisztusé lenni.


  Sem utódja, sem boldog őse...

  Sem rokona, sem ismerőse

  Nem vagyok senkinek,

  Nem vagyok senkinek.

  Vagyok, mint minden ember: fenség,

  Észak-fok, titok, idegenség,

  Lidérces, messze fény,

  Lidérces, messze fény.


  De, jaj, nem tudok így maradni,

  Szeretném magam megmutatni,

  Hogy látva lássanak,

  Hogy látva lássanak.


  Ezért minden: önkínzás, ének:

  Szeretném, hogyha szeretnének

  S lennék valakié,

  Lennék valakié.

  Egyedül a Krisztusé


  16m | Mar 7, 2023
 • És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

  Péld 28:1 Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.

  Péld 28:2 Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása.

  Péld 28:3 A szegény ember[ből támadott] elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hagy kenyeret.

  Péld 28:4 Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat; de akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal.

  Péld 28:5 A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

  Péld 28:6 Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, aki gazdag.

  Péld 28:7 Aki megőrzi a törvényt, eszes fiú az; aki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyját.

  Péld 28:8 Aki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken.


  19m | Mar 7, 2023
 • Meghekkelt Intelligencia  15m | Mar 1, 2023
 • Az Új Világ Diktatúra Hajnalán  1h 6m | Feb 8, 2023
Új Mag
Loading...