SHOW / EPISODE

Hirtelen jön mind a villámlás-Figyelmeztetés⚠️

13m | Sep 14, 2023

1Thess 5:1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak nektek;

1Thess 5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.

1Thess 5:3 Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.

1Thess 5:4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.

1Thess 5:5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

1Thess 5:6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.

1Thess 5:7 Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg.

1Thess 5:8 Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

1Thess 5:9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

1Thess 5:10 Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.

1Thess 5:11 Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is.


Audio Player Image
Új Mag
Loading...