SHOW / EPISODE

Egy könyv amely mindenki legyőzött!

13m | Aug 5, 2023

2Tim 3:10 Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,

2Tim 3:11 Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.

2Tim 3:12 De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

2Tim 3:13 A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.

2Tim 3:14 De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad,

2Tim 3:15 És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.

2Tim 3:16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

2Tim 3:17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkés

zített.

Audio Player Image
Új Mag
Loading...