Vestbredden: Live | RedCircle

Vestbredden: Live

Konflikten mellom Israel og Palestina er blant vår tids mest betente tema. Her forteller Kristin, Magnhild, Pernille og Vilde om opplevelsene sine som ledsagere i Palestina og Israel fra desember 2019 til mars 2020.


I nærmere hundre år har konkurransen om nasjonal selvbestemmelse og tilgang til resurser i hjertet av Midtøsten gjenspeilet og påvirket de store politiske omveltningene i regionen, og verden for øvrig. I denne podcasten, som ble først streamed live våren og høsten 2020, snakker vi om det vi opplevde på bakken på Vestbredden, bakgrunnen og hovedtrekkene i okkupasjonen og konflikten, og om deler av hverdagen til mennesker vi har blitt kjent med under oppholdet.


Bakgrunn

EAPPI er et ledsagerprogram i Palestina og Israel med Kirkens Nødhjelp som koordinator for norsk deltakelse. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global står også bak programmet fra Norge sin side. Ledsagere fungerer som en nøytral tredjepart som støtter arbeidet for en løsning av konflikten. Programmet samarbeider med både israelske og palestinske organisasjoner, så lenge de benytter ikke-voldelige metoder i arbeidet sitt. Programmet legger menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett til grunn for alt som blir gjort.


De synspunktene som uttrykkes her er personlige og uttrykker nødvendigvis ikke synet til Kirkenes Verdensråd eller de andre sende-organisasjonene.

show-image

Episodes