SHOW / EPISODE

הגדה של פסח | השיעור ח - מהי החוויה הרוחנית שאנו עוברים בליל הסדר? | הרב אליהו ליפשיץ

10m | Apr 12, 2022

חכמים הטמיעו בהגדה את עולמם ההגותי ואת כשרונם המתודלוגי, וכך נוצרה היצירה המופלאה של ההגדה. בשיעור זה נברר מה מטרתה של ההגדה ומדוע השקיעו בה חכמים השקעה כל כך משמעותית. 

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...