SHOW / EPISODE

מבוא למגילת שיר השירים | תקראו אותם - פסח | הרב עמיחי סכר

34m | Apr 10, 2022

מדוע קוראים את שיר השירים בפסח והאם מדובר בספר קודש? מהן הדמויות השותפות במגילה זו, מה אופיין ומה תפקידן? במהלך השיעור יתבררו שאלות אלו כשאלות יסוד ומבוא ללימוד מגילת שיר השירים המלאה צפנים ורמזים, ולא משאירים מקום לספק בכך שמדובר במשל.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...