EPISODES
 • Žibintas tavo takui | Deimantas Adomėnas

  "Dvasios krikštas nebūtinai reiškia pripildymas. Bet pripildymas Šventosios Dvasios dažniausiai pasireiškia kažkokiais veiksniais. Čia matom, kad jie pradėjo kalbėti kitom kalbom, kitoj vietoj skaitysim irgi pamatysim, kad jie pradėjo pamokslauti, drąsiai pamokslauti, nes Šventoji Dvasia davė, ką jiems sakyti. Ir, sakykim, iš mūsų to krikšto nieks negali atimti, bet be pripildymo, mes nesame ta jėga, apie kurią Darius kalbėjo, mes neturim tos jėgos, kai mes kalbam. Mes neturim tos jėgos, kai mes dalinamės žodžiu. Mes neturim tos jėgos, kai mes liudijam kažkam Kristų."

  32m | May 30, 2023
 • Šventoji Dvasia - Dievas mūsų gyvenime | Vilma Ditkevičius

  "Kol tu neturi Šventosios Dvasios savyje, tu nesuprasi Raštų. Tu būsi vienas iš Dievo priešininkų <...>."

  49m | May 25, 2023
 • Žmonių nuomonių baimė | Vilma Ditkevičius

  "Tu negali džiaugtis kitų pergalėm. Tu negali. Kodėl? Nes kitų pergalė tarytum įrodo, kad tu esi ne toks geras. Kad tu esi prastesnis, jog su tavim kažkas ne taip."

  58m | May 17, 2023
 • Kaip atstatyti sugriuvusį pasitikėjimą savimi? | Vilma Ditkevičius

  "Bet į tave žiūrėdamas Dievas sako: „Mano rankomis sukurtas kūrinys, kurį Aš myliu, žaviuosi, ieškau, Aš atiduosiu savo Sūnų, kad jį tik turėčiau.“ Tai yra Kristaus, Dievo žvilgsnis į tave, bažnyčia. Niekada tai nepasikeitė."

  49m | May 10, 2023
 • Kaip atstatyti sugriautą pasitikėjimą žmonėmis? | Vilma Ditkevičius

  "Labai teisingi pamąstymai, kas tu man? Dievas? Ar tu žinai mano kelią, kaip man nueiti į mano dvasingumą, moterie? Ar tu žinai, kas mano širdy vyksta? Ar tu tikrai ištyrei mano gelmes ir supranti, su kuo aš susiduriu šiandien? Tu teisi kaip žmogus, tu tiesiog matai mano išorę. Matai gal kažkokį nepriteklių mano ir bandai iš savo kontrolės, iš savo baimės sukišti mane į kažkokį tą takelį, stumti mane. Nepavyks. Aš esu žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, kaip ir tu. Aš ir tu, mes esame sukurti laisvei. "

  44m | May 3, 2023
 • Geroji naujiena. Gylis (1 dalis) | Justas Dromantas

  Mes džiaugiamės galėdami padėti visiems, ieškantiems bendruomenės, kurioje galėtų pažinti Kristų bei įgytų tvirtą tikėjimo Dievu pamatą.

  44m | Apr 27, 2023
 • Melskitės kaip tikėdami | Ian Hendricks

  Mes džiaugiamės galėdami padėti visiems, ieškantiems bendruomenės, kurioje galėtų pažinti Kristų bei įgytų tvirtą tikėjimo Dievu pamatą.

  40m | Apr 18, 2023
 • Geriausia žinia | Vilma Ditkevičius

  "Išgelbėjimas – tai malonė per tikėjimą, taip? Ne darbais, joks žmogus pats to negali pasiimti."

  39m | Apr 12, 2023
 • Kaip atstatyti sugriuvusį pasitikėjimą? (1 dalis) | Vilma Ditkevičius

  "Dievo Sūnaus neatsiuntė vien dėl to, kad atsakytų į visus tavo poreikius, kad gautum batus, kokių nori, žmoną, kokia patinka, darbas, kokį svajoji. Čia yra geri dalykai, bet Jis ne dėl to ant kryžiaus mirė, Jis ne dėl to savo kraują praliejo, Jis ne dėl to kentėjo ir buvo pažemintas bei atmestas."

  1h 8m | Apr 4, 2023
 • Dvasinė kardiograma | Darius Ditkevičius

  Mes džiaugiamės galėdami padėti visiems, ieškantiems bendruomenės, kurioje galėtų pažinti Kristų bei įgytų tvirtą tikėjimo Dievu pamatą.

  52m | Mar 28, 2023
 • Išpažinties galia | Vilma Ditkevičius

  "Kada mes atidarom savo širdį Dievui, velnio darbai išgaruoja akimirksniu."

  51m | Mar 20, 2023
 • Kasdienis prabudimas | Mantvydas Kunigonis

  "Tikras prabudimas, tikras reikalas. Pirmas dalykas, jis neapsieina be atgailos. Kai tu sakai, mano senas gyvenimas, aš nebenoriu ten. Mano seni įpročiai, aš nebenoriu jų. Taip, dar vis mane traukia, bet Dieve, aš nebenoriu."

  39m | Mar 13, 2023
 • Kas užkietina mūsų širdis? | VilmaDitkevičius

  "Ir tu girdi tas maldas: „Dieve, Tu tik atstatyk mano šeimą ir aš Tau tarnausiu.“ Niekur tu netarnausi. Aš tau sakau: „Niekur tu netarnausi.“ Tu dar labiau įtvirtinsi savo stabą, ir Dievas to neleis. Supranti, tu netarnausi. „Dieve, tik leisk man įstoti į ten, į tuos mokslus ir aš Tau tarnausiu. Dieve, tik leisk, kad tas pasisektų, tas biznis ir aš Tau tarnausiu“. Na, nemeluokit sau. Jeigu tu negali tarnauti Dievui, kai neturi to, tu netarnausi niekada. Ir čia kalbam apie tavo širdį, apie tavo sielą, apie tavo amžinybę. Kas iš tų daiktų, kurių tu vis tiek nenusineši. Kas iš tų pasiekimų, kur žmonės pamirš, numirsi, tavęs neliko, ir nieko, jokių pasiekimų neliko. Ar verta? Jeigu tai ateis pridėtoj formoj, tebūnie, bet jeigu neateis, būk laisvas ir turi būt laisvas."

  48m | Mar 7, 2023
 • Venkime kraštutinumų | Vilma Ditkevičius

  "Mes visi krentam ir keliamės. Kada yra sąmoningi veiksmai, kur tu žinai, ką darai, bet tu vis tiek darai. Kas nutinka tuomet? Tavo širdis po truputį pradeda kietėti ir tu pradedi atsitraukti. Dievas nepasitraukia nuo tavęs, Jis ištikimas, Jis sako: „Aš niekada tavęs nepaliksiu ir niekada tavęs neapleisiu“.

  58m | Mar 1, 2023
 • Gyvenimo kelionė. Šaukis Dievo, kai sekasi | Mantvydas Kunigonis

  "Išdidumas yra kaip dvasia, kuri apakina žmogų. Ji užslenka, tarsi kaip įveda tą žmogų <...> į tam tikrą iliuzijų pasaulį."

  41m | Feb 22, 2023
 • Gyvenimo kelionė. Pasitikėk Dievu skausme | Mantvydas Kunigonis

  "Jeigu mes nesugebam atrasti Dievo savo skausme, mes nesugebam atrasti Dievo chaose, bus labai sunku Jį atrasti ir džiaugsme."

  35m | Feb 13, 2023
 • Sveika Dievo baimė | Vilma Ditkevičius

  "Neužtenka tik patirti brangią Dievo meilę. Yra be galo svarbu turėti šventos Dievo baimės apreiškimą. Lygiai taip pat, kaip ir meilės apreiškimą. Be to niekas nenueis iki galo."

  53m | Feb 6, 2023
 • Pasitikėjimas - tikėjimo pamatas (4 dalis) | Vilma Ditkevičius

  "Jėzus vaikščiojo ganydamas žmogų. Ir jeigu tas žmogus tau visiškai nerūpi, tai nevaizduok sau, kad Dievas tau apie jį kalba."

  46m | Jan 31, 2023
 • Pasitikėjimas - tikėjimo pamatas (3 dalis) | Vilma Ditkevičius

  "Dievas, kai kūrė žmogų, Jis pirmiausia jį kūrė būti. Būti žmogum, būti su Dievu, būti vienas su kitu. Ir jeigu žmogus nemoka būti, jis jokiais būdais negalės tikėjimu eiti."

  48m | Jan 24, 2023
 • Nauji metai, naujas aš? | Mantvydas Kunigonis

  "Žmonės, kurie gyvena su Dievu, jie jau turi apdovanojimą, jie jau turi viską, ko jiems reikia, jie jau yra apdovanoti visom dovanom, visais palaiminimais. Jie jau turi esmę, jau jiems nebereikia galvoti, kas bus, nes Jis jau žino, kas bus. Galiausiai, kas bus, tu pamatysi Kristų veidas į veidą, štai kas bus."

  46m | Jan 16, 2023
Lietuvių krikščionių bažnyčia
Loading...