• MI A GARANCIA ARRA, HOGY ISTENTŐL SZÓLOK?

  Mivelhogy elég kemény, sőt szélsőségesnek is mondható az a tartalom, amit megosztok, jogosan tevődik fel a kérdés, hogy mi a garancia arra, hogy Istentől szólok, és nem magamtól.

  https://kialtoszo.hu/miert-neznek-bolondnak/

  https://kialtoszo.hu/figyelmeztetes-gyergyonak/

  https://kialtoszo.hu/a-legnagyobb-foldi-kincs/  27m - Jun 18, 2024
 • A LEGTÖBB, AMIT EGY APA ADHAT A GYERMEKÉNEK

  Álomban találkoztam a negyedik gyerekeddel. Ő volt a legszebb az egész közül. Na de ez hogy lehetséges, amikor neked csak három van? 😊

  Egy kis gyerekszállón voltunk. Sok gyerek volt ott. Talán csak én voltam felnőtt az egész közül, valamint te és a feleséged. Láttam mindhárom földi gyerekedet. A nagyobbikkal váltottam is néhány szót. Viszont az álomban ő meglepően nagy volt. Magasságra is 1.80 fölött volt. Az öccse meg a húga még 'normális' gyermekméretűek voltak. 

  Azonban a negyedik gyermeked, aki fiú volt, az egy gyönyörűséges, értelmes, aranyos kisgyermek volt. Valósággal ragyogott. Igazi öröm volt vele beszélgetni. 

  A megértés, amit kaptam: 

  Ezt mondja Jézus: 

  „ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába.” Mt 18:3 

  A megtérés szót eltorzította a világ, mert ha az ember hallja, sokkal inkább betérést lát a maga szemei előtt, mint betérés egy vallási szervezetbe, szektába, .de Ő nem erre gondolt. 

  Akkor miből is kéne megtérni, és hova? A megtérés lényegét Jézus teljesen egyértelművé teszi ezzel a kijelentéssel. 

  Az elbukott Ádám én vagyok, az elbukott Ádám te vagy. Az elbukott Ádám egyenként mindenki, aki kijött a gyermekkorból. A férfiak és nők egyaránt, mind elbukott Ádámok. Ugyanis a tiszta Ádám nem férfi volt, hanem ember. Férfi és nő egyben. Csak azután vétetett ki belőle az asszony, miután megjelent benne a kettősség, a kétség Istennel szemben. Úgy vált ő férfivá. Arról, hogy mi az Ádám és Éva jelentése, a „Szabadulás lépésről lépésre” című felvételben hallhatsz. https://kialtoszo.hu/szabadulas-lepesrol-lepesre/

  És igen. A mi esetünkben a gyermekkor volt az éden, ahonnét kijöttünk, azáltal, hogy elvesztettük a gyermeki ártatlanságunkat. Ennek földi bizonyítéka az első szexuális aktus, amikortól már nem vagyunk gyermekek, és amikortól belépünk a felnőtti korba. Amikortól 'fenevad természetűvé' kezdtünk válni. 

  Mit tesz a fenevad az ártatlan áldozattal? Elveszi (pl. feleségül), magáévá teszi (birtokolja), elveszi az ártatlanságát (gyermekiségét), és elkezdődik a felnőttkor, az édenen kívüli állapot, vagy ahogy Jézus mondja, külső sötétség ugyanis a felnőttiség által kezd besötétülni számunkra a világ. És minél felnőttibbek vagyunk, annál gyorsabban haladunk a szív bekeményedése, és a lélek eltorzulása, avagy a halál irányába. 

  Azonban az Úristen felkínálja számunkra, hogy újból gyermekek legyünk, de még itt a Földön. Igen ám, de hogyan, milyen tudomány szerint tudna a felnőtt gyermek lenni? Hisz épp a tudomány (tudás fájának gyümölcse) tette őt felnőtté. Ezért mondja Isten, hogy a tudás fájának gyümölcse (a bűn) halálba visz. (Különben meg sem kéne halnunk.) Az újjászületés és az örök élet pedig Isten kegyelmi ajándéka, mert azt senki meg nem szerezheti semmilyen felnőtti módszerrel. Az egyetlen dolog, amit egyetlen felnőtt sem érhet el az, hogy újból gyermek legyen. Ez pont olyan, mint a legnagyobb luxus, amelyet egyetlen gazdag ember sem engedhet meg magának, nem más, mint a szegénység. 

  Ezért a gyermekséget vagy megkapja az ember Istentől ajándékba, vagy pedig bekeményedett felnőttként, megkérgesedett, fenevaddá vált felnőtti lélekként végzi be a földi életét. És így vész kárba a lélek, ugyanis ahogy semmi sem vész el, csak átalakul, úgy a lélek sem tud elveszni, csak átalakulni. Torzulni, pokolivá válni, illetve gyermekivé, angyalivá válni. 

  Ezért van, aki hatalmas fájdalmak, félelmek között hal meg, telve nehezteléssel, gyűlölettel, és van aki megboldogul... Nyugtával dicsérd a napot. Avagy minden jó, ha a vége jó. Így mondták a régiek. 😊

  Tehát, mivel a felnőttnek nincs semmije, ami által gyermekké válhatna, ezért a gyermekké válás (újjászületés) ajándék Istentől. (Rm 6:23)

  És itt jön képbe az álom, a negyedik gyermek, aki valójában te voltál. Az újjászületett komám. Azt nem tudom, hogy álltok Istennel. Viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy Isten téged folyamatosan szólít, amire vonatkozóan bizonyára te is kapsz jeleket. ...mert akikre nincs Neki gondja, azokat a személyeket elém sem hozza. Tehát nem tudom, mennyire kölcsönös a ragaszkodás. Viszont álomban az újszülött komámat láttam Isten szemével, aki egy gyönyörűséges, ragyogó gyermek. Mert nincs olyan szép gyermek a földre születettek között, mint amilyenné formálja az Ő gyermekei lelkét a Mindenható Isten még itt a Földön. 

  Noha a gyermekeid ártatlanságában egy bizonyos korig láthattad Isten dicsőségét, egy idő után már belülről kell azt lásd a te újszülött lelkedben. 

  Ugyanis a külső hatásokra, szép lassan ők is kimennek az édenből, és elveszítik azt a ragyogást, ami még a legelején megvolt bennük. (Ezt jelenti, hogy a nagyobbik fiad, már hatalmas volt.) Amennyiben az ember nem látja a gyermeket sem az ő földi gyermekeiben, sem magában, intenzív romlásnak indul az ő lelke, megkárosul, rosszabb esetben kárba vész, végleg elkárhozik. 

  Azt mondja Jézus, aki testtől született, test azt (testi az). Aki Lélektől született, lélek az (lelki az). Ezért szükséges az embernek újonnan születni Lélek által. Különben nem láthatja Isten országát. 

  János evangéliumának 3. részében beszél Jézus az újjászületésről. Amennyiben az megtörténik, és az ember elindul ezen az úton, még olyan is lehet, hogy az ő testi gyermekei, a korosodó földi apjukban látják majd meg az igazi gyermeket, aminek látványa által, majd ők is megkívánják, hogy gyermekké váljanak. És ez a legtöbb, amit egy látszólag felnőtt adhat egy látszólag gyermeknek. 😊 

  Az előző álom, ami figyelmeztetés volt Zoltánnak, és amit ő hálával fogadott, a Creeme Brulee rol szólt, ami a földi jutalmat és a hamis motivációt jelképezte, ami által felnőtté vannak téve, és a felnőttiségben vannak tartva az emberek a szó legrosszabb értelmében. (Anyagiak, hírnév, emberek elismerése, dicsérete stb.)

  (Én akkor nem tudtam a választási kampányról, mert egyáltalán nem foglalkoztatott. Azonban Isten már akkor tudta, ki lesz a polgármester Gyergyóban.) 

  Ezért az a figyelmeztetés, nem csupán Zoltánnak figyelmeztetés, hanem mindenkinek, aki megértheti a lényeget, miszerint a hamis motiváció, a hamis dicséret, a hamis fizetség, hogy tesz minket keményszívű felnőtté a szó legrosszabb értelmében, és hogy tart minket benne abban az állapotban, azáltal elzárva lelkünket Isten Lelkétől. 

  https://kialtoszo.hu/figyelmeztetes-nagy-zoltan-polgarmesterjeloltnek/

  Még csupán egyetlen kérdés, amit kifejtek egy közelgő hanganyagban, és azzal zárom is soraimat. 

  Ha két lehetőség közül választhatsz, és mindkettőt nem választhatod, mert kölcsönösen kizárják egymást, anélkül, hogy gondolkodnál túl sokat, melyiket állapotot választod? 

  Öntudatos, vagy önfeledt? 

  Kemény, mi? 

  „Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 

  Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. 

  Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? 

  Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? 

  Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.”

  Lk. 11:9-13. 

  https://kialtoszo.hu/miert-neznek-bolondnak/


  1h 16m - Jun 18, 2024
 • ÖRDÖGŰZÉS TÖRTÉNT

  Rengeteg babona és hatalmas misztikus felhő övezi az ördögűzés kérdését. Azonban a valóságban ez sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk.

  https://kialtoszo.hu/miert-neznek-bolondnak/

  https://kialtoszo.hu/a-kutyaktol-lehet-e-tanulni/

  56m - Jun 16, 2024
 • MIÉRT NÉZNEK BOLONDNAK, AMIKOR ISTENRŐL BESZÉLSZ?

  Miért hiszik azt, hogy hülye vagy, amikor Istenről beszélsz? 

  Ha úgy beszélünk Istenről, a szeretetről és a mennyek országáról, hogy elhallgatjuk bűneinket és nyomorúságunkat, az élet útját a misztika, és a fantazmagória tárgyává tesszük, mint ahogy teszi a New Age ezotéria és a mai, elkorcsosodott keresztény vallások, ahol a Jézabel szellemisége tanítja a földi jólétet a testi mennyországot Isten nevében.  

  Ha valakinek beszélsz Istenről és Jézusról, de nem mondod el neki, hogy miben voltál, miért volt szükséged neked Isten segítségére, és miből kellett Ő megszabadítson téged, hülyének fog nézni. Ráadásul teljesen jogosan. 

  Noha a mennyek országának létezik egy misztikus, számunkra láthatatlan és felfoghatatlan oldala, nagyon fontos annak okáról is beszélni, hogy most éppen miért nem vagyunk ott, mi választ el bennünket attól, és mi a csodát keresünk ebben az elbukott, emberi világban, ha akár ott is lehetnénk. 

  És ez az ok nem más, mint a bűn, az ember szívében lévő láthatatlan ellenség, életellenesség, ami teljesen leplezetten és zavartalanul végzi a dolgát: Belülről rombolja, torzítja és rohasztja az ember lelkét és testét. És teszi ezt úgy, hogy közben mindenki azt gondolja magáról, hogy ő jó ember, ezért nincs is szüksége arra, hogy valaki megbocsássa az ő bűneit, megszabadítsa őt a benne lévő gyilkostól, amely lassan, de biztosan a halálba és a kárhozatba taszítja őt. 

  Azonban, ha valaki őszintén megvallja embertársainak, hogy milyen bűnökkel volt megkötözve, mi okozta az ő betegségeit, problémáit, békétlenségét, depresszióját, akik őt hallják, magukra ismerhetnek az ő vallomásában. Ekképp megérthetik a megváltás és a szabadítás fogalmát, és hálával fogadják majd az örömhírt amit az Ég és a Föld Teremtője, a Mi Atyánk adott a világnak Jézus áldozata és szavai által. Azt az örömhírt, miszerint ha kérjük, Isten megadja azt a lehetőséget, hogy szembesülhetünk a bennünk lévő bűnökkel, amelyek megbetegítik a lelket és a testet, és a Krisztus által adott bűnbocsánat révén örökre megszabadulhatunk azoktól, ha őszintén megbánjuk, és megvalljuk azokat. 

  A bűnbocsánat jelentése az, hogy Isten a betegség, a fájdalom és a nyomorúság okát megmutatja, majd kiveszi belőlünk, ha kérjük Tőle. Különben a belső szerveinket fogják eltávolítani szerre. Ugyanis az orvos dolga nem az, hogy a betegség okát megtalálja, és megszüntesse, hanem az, hogy a tüneteket kezelje. Ő csak a bűn következményét, a tumort tudja eltávolítani. A bűnt, aminek létezéséről nem akar tudomást szerezni a modern ember, és ami a tumort termeli, képtelen eltávolítani az emberből. Azt csak a Mindenható Isten tudja kioperálni a lelkünkből. De Ő is csak azok számára, akik Tőle kérik a látást, hogy megtudhassák, mi van a szívükben, ami a betegséget termeli. Nem hiába mondta Jézus, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, mert egy a mi doktorunk, a Krisztus, az Élő Isten Lelke. Arról, hogy ez mennyire igaz, tanúskodnak azok a csodálatos gyógyulások, amelyek történtek azokkal, akik hallották a mi beszédeinket, a bizonyságtevők vallomásait. 

  Na de miért is fontos Istentől kérni a látást? Azért, mert ahogy a próféta által mondja az Úr, minden ember hazudik önmagának. Megfeledkezve a múltban elkövetett, meg nem bánt titkos dolgokról, mindenki igaznak és jónak gondolja magát. Még annak ellenére is, hogy a környezetünk tükrében tisztán láthatjuk, hogy a legtöbb ember még saját magának is hazudik, önámításban éli az életét. 

  Azt mondja Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. Avagy a bűn fizetsége, következménye a halál. Akkor is ha tudomást szerzünk a bennünk lévő bűnről, akkor is, ha nem. 

  Tehát a bűn által vétkezünk az élet és az élők ellen. Adósságot halmozunk. És ez az adósság, mint hatalmas súly, tapad rá a lelkünkre, és húz lefelé. Nincs olyan gazdag ember ezen a világon, aki ki tudná fizetni a bűnei által felhalmozott adósságot. Más szóval senki sem tud kártérítést fizetni az általa elkövetett károkért. Főképp a bűnös módon megszerzett pénzből nem. Ekképp mindenkinek csak a lelke van, amivel fizethet az által okozott károkért, rombolásért, amit a bűneivel okozott. 

  Aki ezt nem érti meg, annak teljesen fölöslegesen beszélsz a megváltásról, mert azt hiszi, megbolondultál. Viszont azok számára, akik akár a te bűnvallásod, akár a tízparancsolat tükrében szembesülnek szívük tartalmával, könnyen értelmet nyer a megváltás. Mert a törvény ismerete hozza fel az emberekben a bűn-tudatot, ami nélkül nincs szabadulás. Azt kérdik tőlem, miért keltek bűntudatot. A válasz az, hogy azért, hogy megmenekülj. Ugyanis ha csak a bűn van benned, de nincs tudomásod arról, azaz nincs bűntudatot, akkor a benned rejtőzködő bűn, lassan de biztosan megfojt téged belülről. És nincs olyan orvos ezen a Földön, aki meggyógyíthatná a testedet, és nincs olyan pozitív gondolkodás, vagy vallás, vagy meditációs technika, amely megmenthetné a lelkedet, megtisztíthatná azt a rátapadó bűntől, halálos méregtől. 

  Azt mondja a próféta, aki vétkezik Teremtője ellen, az orvosoknak kerül a kezére... a vérfolyásos asszony pedig minden vagyonát orvosokra költötte, de mindhiába. Senki sem tudta meggyógyítani őt. 

  A törvény szerint, mint tudjuk, büntetés jár a bűnözőknek. Szemet szemért, fogat fogért. Ez a világot uraló törvény, ami gondoskodik az egyensúlyról, arról, hogy elvegye a többletet, és pótolja a hiányt. 

  Több országban ma is levágják a tolvaj kezét, és nyilvánosan kivégzik a szexuális bűnöket elkövető embereket, hogy ne tegyenek több kárt másokban, és ne halmozzanak több adósságot az élettel szemben. 

  Akiben felébred a bűntudat, esélyt kap a szabadulásra és az életre, mert megérti, hogy az ő lelkét hatalmas adósság terheli. Minden egyes bűn terhe, amit valaha elkövetett, rátapad az ő lelkére, és húzza azt lefelé. És itt jön képbe a Szabadító, a Megváltó, a szabadítás és a megváltás lehetősége. Pontosan úgy, mint a bíróságon, amikor egy elítéltért kifizetik az óvadékot, a váltságdíjat. 

  Isten ítélőszéke hasonlatos a földi törvényszékhez. Ha egy embert elítél a bíró, de valaki kifizeti érte a váltságdíjat, azt a bíró teljesen törvényesen szabadlábra helyezheti, mert a kártérítés ki lett fizetve, az adósság törlesztve, a számla ki van egyenlítve, az egyensúly vissza lett állítva stb. 

  Amikor Isten testté lett Jézus Krisztus személyében, önként vállalta azt, hogy megkínozzák, megalázzák, és kivégezzék Őt. Pontosan úgy, mint ahogy a bűnözőket ma is nyilvánosan kivégzik bizonyos országokban. Azonban benne nem volt semmi bűn, semmi gonoszság. Ekképp, amikor az Ő vére folyt, az nem maga miatt folyt ki, hanem a bűnösök miatt, akik eltitkolva saját bűneiket, a tömegből végignézték az ártatlan kivégzését, aki semmi gonoszságot, vagy büntetésre méltót nem cselekedett. 

  Próbáld meg elképzelni, hogy ott vagy a tömegben, és végignézed, hogy az ártatlant kigúnyolják, szembeköpik, megalázzák, megkínozzák, és brutálisan kivégzik. És miközben nézed az Ő kivégzését, eszedbe jut az összes bűnöd, amit gyermekkorod óta elkövettél Isten és embertársaid ellen, az élet ellen. Eszedbe jut, hányszor kívántad meg a legjobb barátod párját, vagy mit tettél a zárt ajtók mögött, ahol csak te voltál és a képernyő, miközben a feleséged betegen feküdt a másik szobában, vagy családanyai kötelességét végezte. Eszedbe jut, milyen módon csábítottad el azt a nőt, illetve férfit, akit miután kizsákmányoltál érzelmileg vagy anyagilag, faképnél hagytál, azáltal mély sebet okozva az ő lelkében. Eszedbe jut, milyen módon jutottál hozzá a plusz jövedelemhez, a nagyobb örökséghez, hogyan loptad meg felebarátodat, a munkaadódat és az államot, akinek, mint törvény alatt lévő személy, adózással tartozol. Eszedbe jut, hogyan vezetted tévútra ismerőseidet, szeretteidet annak érdekében, hogy lépéselőnyt szerezz valamely földi törekvésedben. Eszedbe jut, hogy gyermekkordban, hogyan szövetkeztél a többiekkel, hogy megalázd a hátrányos helyzetű, gyengébb felfogású osztálytársadat. Eszedbe jut minden titkos, meg nem vallott, meg nem bánt, és meg nem bocsájtott bűnöd, amit valaha elkövettél Isten és az emberek ellen, amelyeket mostanig megúsztál, és amelyekről azt hitted, el vannak felejtve. És eközben ránézel a keresztre, az Ő eltorzult ábrázatára, és a szívedbe hasít az a gondolat, hogy Ő ezen cselekedetek közül, semmit sem követett el, senkinek sem ártott. Sőt, tanított, gyógyította a betegeket, vigasztalta a megtört szívűeket, megszabadította a megkötözötteket, és az új élet reménységét hirdette a reményteleneknek. Ezek után felteszed a kérdést, hogy ha semmi rosszat nem tett, miért is szenved Ő? Pontosabban kiért szenved Ő? És ha van alázat a szívedben, megkapod a választ a kérdésre, és abban a válaszban benne lesz a te szabadulásod záloga, a váltságdíj a te lelkedért. 


  Mielőtt kilehelte volna lelkét, azt mondta, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, majd pedig azt, hogy ELVÉGEZTETETT. Ezáltal Isten kijelentette, hogy az adósság ki van fizetve mindenkiért, aki belátja, hogy gonoszságai és bűnei révén vétkezett Isten és emberek ellen, azaz adósságot halmozott az élettel szemben, őszintén bánja, amit tett, és kíván visszatérni az élet útjára. Magyarul Isten Jézus személyében az Ő ártatlan vérével fizetett azokért, akik egész életükben bűnt bűnre halmoztak, de vállalták a szembesítést, őszintén megbánták, amit tettek, és megtértek gonosz cselekedeteikből. 


  Hogy kik azok az emberek, akikért Ő a vérével fizetett? Az olyan vagány srácok, mint én, aki elvette több lány ártatlanságát, majd elhagyta őket, aki hazudott, aki csalt, aki meglopta munkaadóját és embertársait, aki Teremtője nevét hiába vette, és az Ő szavát hazuggá tette, aki saját istent, és saját törvényeket hozott létre magának az ő fejében, aki nem tisztelte szüleit, aki versengő és önimádó volt, aki bántotta testvéreit, aki embertársai fölé emelte magát megalázva másokat stb. 


  Ezekért és az összes többi bűnömért a véremmel, avagy a lelkemmel kellett volna fizessek. Ugyanis a vérben van a lélek. És amikor Isten bejött a szobámba, tudtam, hogy nekem végem van. Ott könyv nélkül is szembesültem minden bűnömmel, és pokoli kínokat, lelki gyötrelmet éltem meg több órán keresztül, amíg Isten meg nem kegyelmezett, és le nem vette rólam bűneim terhét. 

  Na de hogy tudta levenni bűneim terhét rólam? Annak ellenére, hogy ebben az életben sok mindent elértem, éreztem, hogy valami nem kerek, valami mindig hiányzik az életemből. Vágytam a tisztánlátásra, hogy meglássam a rejtett valóságot, amiről akkor még nem tudtam, hogy a szívemben van elrejtve. Ezért Isten megengedte, hogy az Ő szemeivel lássam a saját életemet. 

  Azt tudtam, én mit gondolok magamról, de arról, hogy a Teremtőm mit gondol rólam, hogyan lát engemet, fogalmam sem volt. Fájdalmamban sírtam a saját bűneim miatt. Kértem, hogy vegye el az életemet, mert nem vagyok méltó arra, hogy éljek, és nem akarok többé soha senkinek sem ártani. És Ő elvette az életemet. Elvette a régit, és adott helyette egy újat. Új élet új lapokkal, új lehetőségekkel. Mindezt a Krisztus ártatlan véréért, amivel Ő kifizette a kártérítést azokért a károkért, amiket én okoztam, és a váltságdíjat a lelkemért, hogy én újból szabad lehessek.  

  Ezután pedig két dolgot kért tőlem. Fordítsak hátat a régi életemnek, és kövessem azt, Aki kifizette a váltságdíjat értem, és megmutatta az élet keskeny ösvényét, amelyen, ha mindvégig kitartok, teljes szabadulást nyerek ebből a mulandóságra és rothadásra ítélt földi életből, és visszakerülök arra a helyre, amelyet a bűn szeretete miatt az első emberpár elhagyott. 


  Bevallom, néha én is elbizonytalanodok ezen az úton, de a Mindenható Isten kérés nélkül csodákat tesz, és jeleket ad, hogy el ne veszítsem a hitemet. (Mk 16:17-20, Ap 2:17-20) 

  Folyamatosan adja a megértéseket, látásokat, álmokat, kijelentéseket. Továbbá szembesít a hibás döntésekkel, megdorgál, megvigasztal, bátorít. Bizony a legszebb emberi szavak is kevesek ahhoz, hogy leírják azt a hatalmas szeretetet, amit Isten már itt a Földön megad az Őt szeretőknek, akiknek mindent a javukra fordít. (Rm 8:28) 

  Megadja annak örömét, hogy látok másokat is meggyógyulni, megszabadulni, feltámadni a lelki halálból, és újjászületni. Megcsodálhatom azokat a mennyei ajándékokat, amelyeket ők kapnak, és amelyeket ők is megosztanak az igazságot éhezőkkel. Ezen felül álmokon, látomásokon keresztül már most betekintést enged a mennyek országába, ahova a test letétele után belépnek azok, akik mindvégig kitartanak ezen az úton. És, ami még ennél is több: megadja azt az örömöt, hogy az Ő üzenetét szólhatom, amelyeket az ajkaimra helyez, és amelyeket csodákkal és jelekkel megerősít azok számára, akik befogadhatják az Ő életet adó szavát, az igazságot. 


  Tudatában vagyok annak, hogy mindez bolondság azok számára, akiknek, noha bűnben élnek, még nem ébredt fel a bűntudatuk. Azonban tisztában vagyok azzal is, hogy e szavakban Isten féltő szeretetére ismer mindenki, aki már megtudta, hogy a testi fájdalmak, betegségek és a lelki gyötrelmek mögött a bűn áll, amelytől ha megszabadul az ember, elejét veheti a fölösleges szenvedésnek. 


  E szavak által bárki megérthette, hogy a bűntudat nem az ember ellensége, hanem az ember barátja. Olyan mint az alacsony olajnyomást jelző piros lámpa az autó műszerfalán, ami jelzi, hogy baj van a motorban. 

  Sajnálatos módon ezt a jelzőlámpát kiiktatta számunkra a testi jólét, a szórakoztató ipar (figyelemelterelő ipar), a paráznává vált kereszténység, és a modern spiritualitás. Ezért az emberek többsége úgy halmozza a bűnt, az élettel szembeni adósságot, hogy nem is tud róla. Ennek okáért sokakat felkészületlenül fog érni az utolsó óra, és az a súly, amely a bűneik által rátapadt a lelkükre, amelyről nem szereztek tudomást, és amelyből nem kaptak feloldozást, hirtelen a pokolra rántja őket, miután bekövetkezik a test halála. 


  Ügyeljetek, drága embertársak! Ne játszmázzatok, mert Jézus szava szerint az utolsó óra úgy fog eljönni mindenki számára, mint éjjel a tolvaj, és ha nem vagytok újjászületve, az a borzalom és a horror órája lesz, és nem az örök megbékélés, az üdvösség és a megboldogulás órája. 

  Ha nem hiszed, amiket itt olvastál, de van benned alázat a Teremtőddel szemben, térdelj le, és kérd Tőle szemeid megnyitását, és mindent látni fogsz a saját szemeiddel. Ekképp esélyt kapsz arra, hogy elkerüld azt, amit a legtöbb ember, aki megreked a vallásban, az emberkövetésben és a testiségben, nem tud elkerülni. Azt, amit Jézus úgy nevez, hogy kárhozat, örök gyötrelem, gyehenna tüze, pokol stb. Ugyanis a test halálával a lélek nem hal meg, csak átalakul. A lélek, az ember létezéstudata mindenképp örök. Ezért egyáltalán nem mindegy, hol tölti az örökkévalóságot. A döntést pedig a test halála előtt kell meghoznia. Viszont mivelhogy senki sem tudhatja, mikor jön el számára az utolsó óra, a döntés ideje akkor van, amikor valaki által hallja Isten életre hívó szavát. Az is lehet, hogy számodra ez volt az utolsó hívás, amelyre ha nem válaszolsz, örökre visszajön a vakság a te szemeidre. 


  Amennyiben szeretnéd vállalni a szembesülést azzal, ami a szívedben van, és amiről nem tudsz, kérd Isten segítségét, és olvasd el az alábbi írást. 

  https://kialtoszo.hu/miert-beteg-a-gyermeked/


  Ha kétséged van afelől, hogy a lélek nem hal meg, csak átalakul, hallgasd meg ezt a felvételt. 

  https://kialtoszo.hu/a-termodinamika-orvenye/ 


  Ha pedig megérthetted a fentieket, és nincs kétséged afelől, hogy Isten figyelmeztetése az, mutasd meg embertársaidnak. 

  Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! (Mt 10:8) 

  https://kialtoszo.hu/a-legnagyobb-baj-szekelyfoldon/

  https://kialtoszo.hu/ki-valojaban-a-csiksomlyoi-szuz-maria/

  22m - Jun 14, 2024
 • A LEGNAGYOBB FÖLDI KINCS

  Melyik a legnagyobb földi kincs? 

  Isten kijelentése szerint a legnagyobb kincs az univerzumban a Mennyek Országa, a tökéletesség, ami Isten ajándéka azok számára, akik meglátták a felnőtti élet valóságát, megundorodtak attól, és kívánnak újból gyermekké lenni. Azonban Jézus szavai szerint a mennyek országa nem ebben a világban van, hanem abban a világban, amely láthatatlan az emberi szemek számára. Abban a világban, amelyből Jézusnak megjelent Mózes és Illés. Abban a világban, ahol ígérete szerint Ő helyett készít azok számára, akik itt a Földön feltámadnak a lelki halálból, megismerik az igazságot, és újonnan születnek általa. Tehát a Menny nem a Földön van. 

  Feltevődik hát a kérdés, hogy melyik a legnagyobb kincs, amely még itt, a Földön is elérhető. Az Élő Isten, az Ég és a Föld Teremtője, a Mi Atyánk, azt mondja, hogy a legnagyobb földi kincs és ajándék az, hogy az újjászületés által méltókká válunk arra, hogy bizonyságot tegyünk a Mennyek Országáról, ahonnan nap mint nap kapjuk a lelki táplálékot, megértéséket, látásokat, kijelentéseket. A legnagyobb földi kincs az, hogy elmondhatjuk embertársainknak, hogy a Mennyek Országa nem csupán egy vallási ideológia, vagy filozófia, vagy allegória, hanem egy létező valóság, amelyben a gonoszságnak, amit a Földön láthattunk, még csak nyoma sincsen. Egy olyan hely és létállapot, ahol végtelen a tér, megszűnik az idő, és sosem ér véget az élet. A próféta szavai szerint olyan az a hely, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és amit még az emberi képzelet sem tapintott. Ahol mindennek saját fénye van, mert mindent átitat Isten jelenléte. Ezért ott sosincs sötétség, és sosem kell lefeküdni, mert nincs fáradtság, amit ki kéne pihenni. 

  A legnagyobb földi kincs tehát a bizonyságtétel, avagy a bizonyságétel, amely állandóan táplálja azokat a személyeket, akik örömmel megtörik, és szétosztják azt a mennyei kenyeret, amelyet naponta kapnak Krisztus lelke által. 

  Ezt mondja a királyok Királya, urak Ura: 

  „Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.” Jn 4:34 

  A bizonyságtétel tehát a mennyei táplálék, amely nélkül elveszítjük kapcsolatunkat az éggel. És a legnagyobb kincs a Földön az, hogy már itt fogyaszthatjuk ezt a mennyei táplálékot, amely által mennyeivé formálódunk, és megkapjuk a belépőt a mennybe. Ne feledjük, hogy a szőlőmunkások példázatában mindenki megkapta a legnagyobb fizetséget. Viszont egy sem volt közülük olyan, aki egyáltalán nem munkálkodott a szőlőben. Még a lator is a kereszten, akinek már nem volt alkalma embereket megkeresni, munkálkodott Isten szőlőjében, mert nyilvánosan megbánta, és hangosan megvallotta bűneit, és irgalomért könyörgött. Ekképp az ő példáját és bizonyságát az egész világ megismerte. 

  Ezzel szemben sokan ma szégyellik, és elrejtik azt, amit velük tett Isten, az Ég és a Föld Teremtője, miközben titkon abban reménykednek, hogy valahogy nekik is szorít egy helyet Isten az Ő országában. És teszik ezt annak ellenére, hogy egyértelműen ki van jelentve, hogy a gyáváknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. (Jel 21:8) 

  Vitathatatlan tény, hogy az újjászületés után a legértékesebb földi kincs a mennyei eledel, ami nem más, mint a bizonyságtétel, a bizonyságétel, aminek jelentése az, hogy mint gyermekek, minden körülmények között örömmel felvállaljuk mindazt, amit velünk tett, és tesz a Jóságos Isten. És elmondjuk, hogy az újjászületés, és az örök élet ajándékát mindenkinek megadja Isten, aki személyesen Tőle kéri. És ehhez nincs szükség semmiféle vallásra, emberi szervezetre, csak alázatos szívre, amely őszintén meg tudja vallani Isten és emberek előtt, hogy bűnös, és nyomorult, és hatalmas szüksége van Krisztus megbocsájtó, és lelket megelevenítő kegyelmére. 

  Vajon mondhatja-e magáról bárki is, hogy ő meg akarja látni a mennyek országát, amennyiben azt az eledelt, amely a mennyből száll alá minden nap, nem fogyasztja? Avagy megkaphatja-e valaki a legnagyobb kincset, amennyiben a legnagyobb földi kincset elutasítja, a bizonyságételt nem fogyasztja? 

  A Jelenések könyvében az áll, hogy a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Ő mielőtt elhagyta volna a Földet azt mondta, hogy igyuk az Ő vérét, és együk az Ő testét, mert aki issza az Ő vérét és eszi az Ő testét, örök élete van annak. 

  Az Ő vérét az issza, aki hallja és ismeri az Ő szavát. Az Ő testét pedig az eszi, aki meg is cselekszi azt. 

  Amint egy újszülött sem élhet sokáig táplálék nélkül, úgy, aki újonnan születik, de nem issza a Krisztus vérét, és nem eszi az Ő testét, végleg visszaaludhat abba a világba, amely lelkek millióit taszítja a kárhozatba. 

  Van-e bizonyságételed? Iszod-e az Ő vérét? Eszed-e az Ő testét? Kinek az asztaláról táplálkozol? Az ördög asztaláról, vagy pedig arról az asztalról, amelyet az Atya terített az Ő egyszülött fia által a szelídek és az alázatosak szívűek számára? 

  Ingyen kaptátok. 

  Ingyen adjátok! 

  https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

  https://kialtoszo.hu/a-sarkany-megkotozesenek-jelentese/

  https://kialtoszo.hu/szabadulas-lepesrol-lepesre/

  7m - Jun 13, 2024
 • MILYEN A HÁZASSÁG, ÖREGAPÁM?

  – Milyen a házasság, öregapám? 

  – Hát fiam, az attól függ, honnan nézzük. Ha balról nézzük, nem jó, ha jobbról nézzük nem jó. De ha jól megmagyarázzuk, nagyon jó.

  Isten nem arra teremtette az embert, hogy házasodjon, hanem arra, hogy benne maradjon az Ő házában, és örömködjön az életnek. 

  Ilyen a házasság Isten szerint: 

  „Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

  Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. 

  Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.” 

  1Moz 3:16 

  Ezen a Földön csak akkor lehet békéje a házas embernek, ha megbékél Istennel: látást kér szemeire, meglátja, belátja megbánja bűneit, és újjászületik Krisztus szava, és Isten ereje által. Ha ez nem történik meg, a házasságban és minden földi nyomorúságában szerzett békétlenségét magával viszi a sírba és az örökkévalóságba, ahol már nem lesz lehetőség a megbékélésre. Ugyanis csak az láthatja meg újból az édent, aki újonnan születik Krisztus szava és Isten ereje által. Ezért mondja Jézus, hogy ha meg nem térünk a bűnből, és úgy nem fogadjuk az Ő szavát, mint a kisgyermekek, semmikképp nem láthatjuk meg Isten országát. 

  https://kialtoszo.hu/miert-beszelek-a-szex-ellen/ 

  https://kialtoszo.hu/csabitas/ 

  https://kialtoszo.hu/emberi-szeretet/ 

  https://kialtoszo.hu/mennybemenetel/ 

  2m - Jun 13, 2024
 • MIÉRT NEM HALLOD ISTENT?

  Jobb az élet álmok, megértések, kijelentések nélkül, mint álmokkal, megértésekkel, kijelentésekkel?

  https://kialtoszo.hu/adj-enni-a-szukanak-es-csodalkozz/

  https://kialtoszo.hu/felejtes-es-jelen-let/

  https://kialtoszo.hu/a-sarkany-megkotozesenek-jelentese/

  5m - Jun 13, 2024
 • KEMOTERÁPIA, VAGY IGAZSÁG?

  Az orvos diagnózisa által jobb-e szembesülni azzal, hogy rossz az irány, vagy az igazság szavai által?

  Meggyógyulhat-e, aki nem tudja, mitől szenved?

  https://kialtoszo.hu/ezt-a-vilagot-nem-isten-teremtette/

  https://kialtoszo.hu/a-kutyaktol-lehet-e-tanulni/

  https://kialtoszo.hu/csabitas/

  https://kialtoszo.hu/a-legfinomabb-sutemeny/


  1h 8m - Jun 13, 2024
 • ADJ ENNI A SZUKÁNAK, ÉS CSODÁLKOZZ

  Meggyógyulhat-e, aki nem tudja, mitől szenved? Mi rosszabb? Fájdalmas szavak által szembesülni a szenvedés okával, vagy pedig egy gyógyíthatatlan testi betegség, és lelki gyötrelem által?

  https://kialtoszo.hu/ezt-a-vilagot-nem-isten-teremtette/

  https://kialtoszo.hu/a-kutyaktol-lehet-e-tanulni/

  https://kialtoszo.hu/csabitas/

  https://kialtoszo.hu/a-legfinomabb-sutemeny/


  1h 8m - Jun 13, 2024
 • FELEJTÉS ÉS JELEN-LÉT

  Aki ellenkezik a felejtéssel, Istennel ellenkezik. Az Alzheimer is csak látszólag az ember ellensége. Valójában a Lélek barátja.

  https://kialtoszo.hu/ezt-a-vilagot-nem-isten-teremtette/

  https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

  https://kialtoszo.hu/a-kutyaktol-lehet-e-tanulni/

  https://kialtoszo.hu/csabitas/

  16m - Jun 12, 2024
 • A MEGOLDÁS SZINTJE

  Igaz az a kijelentés, miszerint az ember nem oldhatja meg a problémát azon a szinten, amelyen létrehozta azt. Azonban hazugság, sőt életveszélyes elhitetés az, hogy bármilyen emberi módszerrel, tudománnyal vagy filozófiával bárki is olyan szintre emelkedhet, amelyen megoldhatja problémáit. Ha sokáig erőlteti az emberi megoldásokat valaki, beleeshet a 17-es csapdájába, ami a pokol előcsarnoka. 

  Az a magasabb szint, amelyen megoldás van az emberi problémákra, nem az embernél van, hanem Istennél. Ezért Isten nem azt mondja, hogy hozzuk helyre, amit elrontottunk, mert Ő tudja, hogy lehetetlen, hanem azt, hogy úgy forduljunk hozzá, ahogy vagyunk: a problémáinkkal, bűneinkkel, nyomorúságunkkal, félelmeinkkel. Mert mindazoknak, akik belátják, hogy nincs emberi megoldás az emberek által létrehozott problémákra, és hozzá fordulnak, azoknak Ő ingyen, kegyelemből megadja a megoldást, bűneik köteleinek megoldozását, és az új élet lehetőségét. 

  Szükséges az embernek újonnan születni Krisztus szava és Isten lelke által, különben nem láthatja Isten országát. (Jn 3:3)  

  https://kialtoszo.hu/nincs-halal-a-17-es-csapdaja/

  https://kialtoszo.hu/ezt-a-vilagot-nem-isten-teremtette/

  https://kialtoszo.hu/a-kutyaktol-lehet-e-tanulni/

  https://kialtoszo.hu/csabitas/

  1m - Jun 12, 2024
 • OKOS, VAGY GYERMEK?

  Minél okosabb az ember, annál inkább szűkül az ő világa. Minél gyermetegebb az ember, annál tágasabb az ő világa. Viszont a felnőtti intelligencia és okosság által lehetetlen gyermekké válni. Hisz épp az okosság és az intelligencia, azaz a tudás fájának gyümölcse által válik felnőtté a gyermek. A felnőtt önerőből képtelen gyermekké válni, mert a felnőtt számára az okosság és az intelligencia egy olyan befektetés, amit nem tud elengedni. Amikor egy intelligens felnőtt a maga módján próbál gyermek lenni, majommá válik, nem gyermekké.

  Ezért mondja Jézus:

  „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.” Mt 11:25

  És ezért mondja azt is, ha nem születünk újjá, és nem leszünk olyanok mint a kisgyermekek, nem láthatjuk meg Isten országát, avagy nem mehetünk be abba a tágasságba, amelyet Isten teremtett. Az Újjászületés pedig csak annak lehetséges, aki gyermeki alázattal kéri Istent, hogy nyissa meg a szemeit, hogy megláthassa, melyek azok a bűnök, azok az életellenes dolgok az ő szívében, amelyek elválasztják őt Istentől. Aki a szembesülést nem vállalja, az életet utasítja el magától.

  Kevesen érthetik meg ezeket. Ha te megérthetted, ne fuvalkodj fel, mert nem azért értetted meg, mert olyan intelligens vagy, hanem azért, mert Isten megadta neked a megértést, hogy azáltal megszólítson téged, és felkínálja számodra az újjászületés lehetőségét.

  https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

  2m - Jun 12, 2024
 • EZT A VILÁGOT NEM ISTEN TEREMTETTE

  Aki nem érti meg ezt a kijelentést, nem ismerheti meg azt a tökéletes világot, amelyet Isten teremtett, mert továbbra is azon fog fáradozni, hogy megjavítsa azt a világot, amelyről azt hiszi, hogy Isten teremtése. És tenni fogja ezt mindaddig, míg teljesen eltorzul az ő lelke, és meghal a teste.

  https://kialtoszo.hu/a-kutyaktol-lehet-e-tanulni/

  https://kialtoszo.hu/melyik-nep-van-a-legkozelebb-istenhez/

  https://kialtoszo.hu/csabitas/

  https://kialtoszo.hu/a-legfinomabb-sutemeny/

  https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

  52m - Jun 12, 2024
 • AZ EMBER NEM TUDJA DICSŐÍTENI ISTENT

  Akkor mit tesznek azok, akik azt mondják, dicsőítik Istent? Egyáltalán mit jelent az a szó, hogy dicsőítés?

  https://kialtoszo.hu/a-kutyaktol-lehet-e-tanulni/

  https://kialtoszo.hu/csabitas/

  https://kialtoszo.hu/a-legfinomabb-sutemeny/


  11m - Jun 12, 2024
 • MELYIK NÉP VAN A LEGKÖZELEBB ISTENHEZ?

  Épp azok vannak a legközelebb Istenhez, akiket leginkább lenéz a modern társadalom. Na de miért épp ők?

  https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

  https://kialtoszo.hu/csabitas/

  https://kialtoszo.hu/a-legfinomabb-sutemeny/

  20m - Jun 11, 2024
 • CSÁBÍTÁS

  Honnét származik a csábítás? Senki sem örül annak, ha elcsábítják a kedvesét. Ennek ellenére senki sem akarja megtudni, hogy honnét származik ez az undorító cseleket, ami oly sok szenvedést szül, és hogyan lehet elkerülni azt.

  Vak voltam youtube csatorna: https://www.youtube.com/@vakvoltam/community

  https://kialtoszo.hu/a-legfinomabb-sutemeny/

  https://kialtoszo.hu/miert-beszelek-a-szex-ellen/

  https://kialtoszo.hu/miert-veszitik-el-szepseguket-a-nok/

  34m - Jun 11, 2024
 • BÁBELBŐL ÉDEN

  A vallás arra tanít, hogyan csináld jól a rosszat. Azonban a rosszat lehetetlen jól csinálni. 

  Tehát akkor mire is tanít a vallás? 

  A katolikus arra, hogyan lehetsz jó katolikus, a református pedig arra, hogyan lehetsz jó református, a muzulmán arra, hogyan lehetsz jó muzulmán stb.

  ...mert a katolikus vallás jó katolikusok nélkül nem maradhatna fenn, mint ahogy a református vallási szervezet sem maradhatna fenn jó reformátusok nélkül. 

  Ha azt tanítaná bármelyik is, amit Jézus, miszerint fontos az embernek újjászületni, különben nem láthatja Isten országát, és nem ismerheti az igazságot, nem maradhatna fenn a szervezetük, mert akkor mindenki hallaná Isten szavát. Ha pedig hallanák Isten szavát, nem emberektől kérdeznék, mi helyes, és mi nem, hanem Istent. 

  A vallás arra tanít, hogyan csináld jól a rosszat. Azonban a rosszat lehetetlen jól csinálni. És az emberkövetés rossz. Akkor is, ha udvariasan csináljuk, akkor is, ha mogorván, udvariatlanul. Isten azt mondja az Ő prófétája által, hogy átkozott mindenki, aki emberi erőben és emberi értelemben bízik. 

  A legtöbb embernek az emészti fel az élete idejét, élete erejét és lelkét, hogy embereket, emberi szervezeteket követve, jól akarja csinálni a rosszat. Aki nem ismeri meg Isten törvényét, és nem kér látást szemeire, nem láthatja, melyek azok a rossz dolgok, amelyeket ő már hosszú ideje jól akar csinálni, és amelyek kiszipolyozzák a lelkét.

  Ezt mondja Jézus. Kérjetek, és adatik, zörgessetek, és megnyittatik nektek, keressetek, és (meg-)találtok. Aki kér, mind kap, és aki keres, az talál. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert megadatik nékik, és az igazság szabaddá teszi őket.

  Viszont, aki nem vállalja a szembesülést a benne lévő bűnökkel, a lelke betegségeivel, az igazságot, a gyógyszert sem kaphatja meg, amely megszabadíthatná őt lelke betegségétől, amely belülről felemészti az Ő életét. 

  Ha alázattal kéred a látást, megadatik, de nemcsak a látás, a bűneid meglátása, hanem a gyógyulás, a szabadulás is: a bűneid bocsánata és az újjászületés ajándéka. 

  "Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!" Zsolt 139:23-24 

  https://kialtoszo.hu/nem-vagyok-vallasellenes/

  https://kialtoszo.hu/vallas-karhozat/

  https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

  6m - Jun 11, 2024
 • EGYEDÜL IS LEHETSÉGES

  Nem igaz, hogy lassabban halad az úton, akinek nincsen társa, nincsenek barátai. A valóság ennek az ellenkezőjét igazolja. Nagyobb Isten kegyelmének gazdagsága ott, ahol azt az űrt is az Ő jelenléte tölti be, amelyet emberek jelenlétével próbálunk betölteni.

  https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

  https://kialtoszo.hu/tobben-meghaltak-szavazas-kozben/

  https://kialtoszo.hu/emberi-szeretet/

  https://kialtoszo.hu/szabadulas-lepesrol-lepesre/


  8m - Jun 10, 2024
Audio Player Image
Kiáltó Szó
Loading...