show-image

Dân Trong Ngành

Đây là đài tiếng nói người dân, mỗi "DÂN" một "NGÀNH", phát thanh từ nơi cách Nhà hát Con Sò 15 cây số. Xin mời nghe để biết mình dân ngành nào!


A podcast series about career orientation for Vietnamese students, especially those who wish to study abroad in Australia.

Episodes

#1: Kế bên ai cũng không bằng KẾ TOÁN
Show Details51min 14s
...Chỉ Có Dân Trong Ngành Mới Biết
Show Details1min 15s