هزار و یک پادکست | RedCircle
show-image

هزار و یک پادکست

هزار و یک پادکست جایی میان روان و تن ایستاده است.

Episodes

هاوایی نامگ 2
Show Details26min 8s
هاوایی نامگ 1
Show Details24min 15s
در جستجوی معنا در کلیسای مریم مقدس مینیاپولیس
Show Details17min 57s
نوروز در مینیاپولیس
Show Details7min 44s
در اتاق روانکاوی چه می گذرد؟ مراحل درمان چیست؟
Show Details1hr 23min
در اتاق رواندرمانی چه می گذرد؟ قسمت اول تروما یا آسیب روانی چیست؟
Show Details1hr 21min
کشمکش طبیعت و انسان در آثار فرهاد مهرانفر
Show Details1hr 32min
آیا برای آسیب جنسی درمانی وجود دارد؟ گفت و گو به دکتر علی فیروزآبادی
Show Details1hr 22min
آیا روانکاوی اشتباه هم می کند؟ گفت و گویی در نقد روانکاوی.
Hide Details1hr 12min

شما با هزار و یک پادکست هستید. من مهدی احمدی در آخرین قسمت از گفت و گوی سه بخشی خود با دکتر علی فیروزآبادی استاد روانپزشکی دانشگاه شیراز به نقد روانکاوی خواهم نشست. آیا روانکاوی اشتباه هم می کند؟


چقدر با سبک روانکاو خود آشنا هستید؟ آیا روانکاو شما فرویدی است که ریشه روان رنجوری را در سرکوب جنسی می بیند؟ یا اینکه یونگی است که ریشه آن را عدم اتصال به مرکز اصلی روان و گم شدن تجربه معنوی انسان در دنیای مدرن می داند؟ و یا به آدلر اعتقاد دارد که ریشه رفتارها را در عقده های افراد می دانست؟ به اینکه تحقیر شده اند، قدشان زیادی بلند و یا کوتاه بوده است و یا اینکه فرزند آخر خانواده بوده اند؟ و یا فریتس پرل که معتقد بود میان آنچه حس می شود تا برآورده کردن آن مانع هایی در روان قرار دارد که باید با آگاه شدن به آنها، برداشته شوند؟ 


آیا تمام این سبکها به یک اندازه در بهبود حال بیماران مفیدند؟ آیا مجموعه چنین متنوع در مدلسازی و درمان را می توان یک علم نامید؟ یا به قول کارل پوپر روانکاوی علم نیست و یک شبه علم است که نمی تواند رخدادی را پیش بینی کند اما می تواند همه وقایع را پس بینی کرده و چنان توجیه کند که انگار از اول می دانسته است. در دیدگاه فروید او بنیانگذار یک علم جدید بود که هنوز ابزار علمی کافی برای خود نداشت. مدتی بعد به نظر یونگ فروید قدرت و مبارزه فکری و سیاسی را ورای واقعیات موجود علمی درباره لیبیدو قرار داده بود و به علم پشت کرده و از لیبیدو یک شعار برای مبارزه با وضع موجود ساخته بود. حال آنکه از چشم فروید این یونگ بود که به باورهای خرافی مسیحی خود بازگشته بود و دست ازعلم شسته بود. توافقی بر چیستی امر علمی وجود نداشت. 


در این برنامه درباره موقعیت دشوار بیمار در میان نحله های متعدد روانکاوی با دکتر علی فیروزآبادی به گفت و گو نشستم که می شنوید.

Support this podcast at — https://redcircle.com/1001podcast/donations
1hr 12min
Published May 3, 2021 at 5:11am
شبه علم چگونه به رقابت به پزشکی علمی می پردازد؟
Show Details49min 20s
علم و شبه علم آیا برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کنید یا به انرژی درمانگر و معجونهای کتب خطی؟
Show Details57min 10s
در ستایش و نکوهش دوران مدرن. گفت و گو با کاوه بهبهانی
Show Details1hr 10min
عرفان چه جایگاهی در دوران معاصر دارد؟ گفت و گو با دکتر مرتضی الهی قمشه ای
Show Details1hr 5min
رویاهای شبانه را چطور بفهمیم؟ گفت و گو با دکتر علی فیروزآبادی
Show Details1hr 13min
در رویاهای شبانه چه معنایی نهفته است؟ گفت و گو با دکتر علی فیروزآبادی
Show Details55min 5s
نقش تاریخی ایرانی ها از شرق تا غرب آسیا در گفت و گو با دکتر ویلیام بیمن
Show Details1hr 5min
سارا پرهیزگاری
Show Details59min 1s
میثم حقدان
Show Details41min 6s
انسیه محمدی
Show Details49min 51s
حسین حسینی
Show Details47min 59s
محمد دانش یزدی
Show Details1hr 4min
مجتبا کدخدایی الیادرانی
Show Details47min 13s
محمد امین حقجو
Show Details48min 6s
کامیار قربان ابراهیمی
Show Details53min 21s
فردین خداپرست
Show Details49min 53s
عادل سروش
Show Details1hr 2min
ابراهیم رقاع قهفرخی
Show Details55min 10s
برنامه بعد: ابراهیم رقاع قهفرخی
Show Details4min 3s
هزار و یک پادکست (قسمت صفر)
Show Details9min 17s