هزار و یک پادکست | RedCircle
show-image

هزار و یک پادکست

هزار و یک پادکست جایی میان روان و تن ایستاده است.

Episodes

هاوایی نامگ 2
Show Details26min 8s
هاوایی نامگ 1
Show Details24min 15s
در جستجوی معنا در کلیسای مریم مقدس مینیاپولیس
Show Details17min 57s
نوروز در مینیاپولیس
Show Details7min 44s
در اتاق روانکاوی چه می گذرد؟ مراحل درمان چیست؟
Show Details1hr 23min
در اتاق رواندرمانی چه می گذرد؟ قسمت اول تروما یا آسیب روانی چیست؟
Show Details1hr 21min
کشمکش طبیعت و انسان در آثار فرهاد مهرانفر
Show Details1hr 32min
آیا برای آسیب جنسی درمانی وجود دارد؟ گفت و گو به دکتر علی فیروزآبادی
Show Details1hr 22min
آیا روانکاوی اشتباه هم می کند؟ گفت و گویی در نقد روانکاوی.
Show Details1hr 12min
شبه علم چگونه به رقابت به پزشکی علمی می پردازد؟
Show Details49min 20s
علم و شبه علم آیا برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کنید یا به انرژی درمانگر و معجونهای کتب خطی؟
Hide Details57min 10s

آیا تمایل به پناه بردن به طب های جادویی و باستانی نشانه بی اعتمادی به دورانِ مدرن است؟ دورانی که همهمه علمی، انبوه بیماران را در انتخاب راه درمان خود سردرگم می سازد. آیا علم هر روز حرف تازه ای می زند و دیروز خود را نقض می کند؟ آیا این شکاکیت علم است که در برابر قاطعیت طبهای سنتی بازی را می بازد، از آنرو که بیمار اطمینان در درمان را به تردید در آن ترجیح می دهد؟ همانگونه که سیاستمدار قاطع را بر سیاستمدار شکاک برتری می دهد. آیا طب های باستانی روشهای علمی زمانه خود بوده اند که به دلیل کشف راه حلهای بهتر به کنار گذاشته شده اند؟ آیا مریضی تن را می توان با درمان روان بهبود بخشید؟ 

دکتر لوریمر موزلی پزشک استرالیایی متخصص دردشناسی در دانشگاه استرالیای جنوبی است. او روزی در جنگل برای خود قدم می زد که احساس کرد شاخه ای به کنار پایش گرفته است. بعد از مدتی متوجه شد که روی پای او جای دو نیش یکی از کشنده ترین مارهای قهوه ای استرالیاست. اینکه او زنده ماند تا بعدا این ماجرا را به موضوع تحقیقات خود بدل کند از بختیاری او بوده است. مدتی بعد او باز هم در جنگل قدم می زد که دوباره حس کرد پایش به شاخه ای گرفته است. اما این بار چنان دچار درد شد که سر جایش بر زمین افتاد اما در کمال تعجب پس از بررسی پایش متوجه شد که این بار چیزی او را نگزیده است. این بار این مغز او بود که خاطره مالیده شدن شاخه به پوست را با گزیده شدن مار پیوند زده بود و بی اینکه جایی برای درد باشد، درد شدیدی را در مغز او بازسازی کرده بود. دکتر موزلی توضیح می دهد که این واقعه به معنای تماما خیالی بودن درد نیست. اما نشانه ای است که حداقل بخش بزرگی از احساس درد در مغز و نه در بافت آسیب دیده شکل می گیرد. آیا این به معنای آن است که می توان به بیماران سرطانی که از درد شدید و دایمی رنج می برند آموزشهایی داد که با تمرکز فکر از درد تن خود کم کنند؟ آیا نشانه ای وجود دارد که بتوان از این هم فراتر رفت و با تمرکز فکر به درمان بیماری هم پرداخت؟ یا اینکه هر یک از طب های روانی و تن گرچه در نقاطی با هم همپوشانی دارند اما لزوما بر دیگری احاطه ندارند و نه، تنها با دارو می توان روانرنجوری ها را بهبود بخشید و نه با تمرکزِ فکر بیماری های پیچیده تنانه را.


در طول سه قسمت با دکتر علی فیروزآبادی استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره علم و شبه علم، طب جایگزین و همینطور روانکاوی گفت و گویی داشتم که با هم قسمت اول آن را می شنویم.  

Support this podcast at — https://redcircle.com/1001podcast/donations
57min 10s
Published Apr 19, 2021 at 1:27am
در ستایش و نکوهش دوران مدرن. گفت و گو با کاوه بهبهانی
Show Details1hr 10min
عرفان چه جایگاهی در دوران معاصر دارد؟ گفت و گو با دکتر مرتضی الهی قمشه ای
Show Details1hr 5min
رویاهای شبانه را چطور بفهمیم؟ گفت و گو با دکتر علی فیروزآبادی
Show Details1hr 13min
در رویاهای شبانه چه معنایی نهفته است؟ گفت و گو با دکتر علی فیروزآبادی
Show Details55min 5s
نقش تاریخی ایرانی ها از شرق تا غرب آسیا در گفت و گو با دکتر ویلیام بیمن
Show Details1hr 5min
سارا پرهیزگاری
Show Details59min 1s
میثم حقدان
Show Details41min 6s
انسیه محمدی
Show Details49min 51s
حسین حسینی
Show Details47min 59s
محمد دانش یزدی
Show Details1hr 4min
مجتبا کدخدایی الیادرانی
Show Details47min 13s
محمد امین حقجو
Show Details48min 6s
کامیار قربان ابراهیمی
Show Details53min 21s
فردین خداپرست
Show Details49min 53s
عادل سروش
Show Details1hr 2min
ابراهیم رقاع قهفرخی
Show Details55min 10s
برنامه بعد: ابراهیم رقاع قهفرخی
Show Details4min 3s
هزار و یک پادکست (قسمت صفر)
Show Details9min 17s