کتاب صوتی - Ketab soti | RedCircle
show-image

کتاب صوتی - Ketab soti

روخوانی کتاب های فارسی با صدای ناصر زراعتی, تقدیمی از کتاب صوتی

Episodes

شیعی‌گری, گاهشمار تاریخ ﺷﯿﻌﯿﮕﺮي, بخش دوم از رسمی شدن مذهب شیعه تا فرمان مشروطه
Show Details1hr 35min
شیعی‌گری, گاهشمار تاریخ شیعه گری, بخش یکم
Show Details1hr 13min
شیعی‌گری, گفتار چهارم, زورگویی هایی که ملایان می کنند, دو از دو
Show Details1hr 5min
شیعی‌گری, گفتار چهارم, زورگویی هایی که ملایان می کنند, یک از دو
Show Details1hr 14min
شیعی‌گری, گفتار سوم, زیان‌هایی که از این کیش برمی‌خیزد, سه از سه
Show Details56min 56s
شیعی‌گری, گفتار سوم, زیان‌هایی که از این کیش برمی‌خیزد, دو از سه
Show Details1hr 19min
شیعی‌گری, گفتار سوم, زیان‌هایی که از این کیش برمی‌خیزد, یک از سه
Show Details1hr 21min
شیعی‌گری, ﮔﻔﺘﺎر دوم ﺧُﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﮕﺮي ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ, سه از سه
Show Details1hr 23min
شیعی‌گری, ﮔﻔﺘﺎر دوم ﺧُﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﮕﺮي ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ, دو از سه
Show Details1hr 24min
شیعی‌گری, ﮔﻔﺘﺎر دوم ﺧُﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﮕﺮي ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ, یک از سه
Show Details1hr 5min
شیعی‌گری, گفتتار یکم, ﺷﯿﻌﯿﮕﺮي چگونه پیدا شده, دو از دو
Show Details1hr 39min
شیعی‌گری, مقدمه و گفتتار یکم, ﺷﯿﻌﯿﮕﺮي چگونه پیدا شده, یک از دو
Show Details1hr 18min
کتاب صوتی شیعی‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی
Show Details1hr 23min
البعثه الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه نوشتۀ صادق هدایت با صدای ناصر زراعتی
Show Details1hr 27min
یادداشت ناشران و مقدمه م. ف. فرزانه با صدای ناصر زراعتی
Show Details24min 23s
شعرِ «تقصیر» ناصر زراعتی
Show Details4min 57s
دکتر علی امینی یک مونولوگ از کتاب شبه خاطرات : آخرین فایل
Show Details20min 40s
رضا شاه و اشپزباشی از کتاب شبه خاطرات
Show Details20min 55s
اقای اف و حزب رستاخیز از کتاب شبه خاطرات
Show Details34min 32s
دکتر مهدی حمیدی از کتاب شبه خاطرات : بخش دو از دو. پایان
Show Details1hr 41min
دکتر مهدی حمیدی از کتاب شبه خاطرات بخش یک از دو
Show Details1hr 35min
علی خادم نخستین فتوژورنالیسم ایران از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 48min
حبیب یغمایی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 48min
علی اصغر امیرانی از کتاب شبه خاطرات بخش سه از سه پایان
Show Details1hr 21min
علی اصغر امیرانی از کتاب شبه خاطرات بخش دو از سه
Show Details1hr 26min
علی اصغر امیرانی از کتاب شبه خاطرات بخش یک از سه
Show Details1hr 19min
مهندس منصور روحانی از کتاب شبه خاطرات
Show Details55min 29s
دکتر منوچهر اقبال از کتاب شبه خاطرات بخش چهار از چهار
Show Details1hr 23min
دکتر منوچهر اقبال از کتاب شبه خاطرات بخش سه از چهار
Show Details57min 22s
دکتر منوچهر اقبال از کتاب شبه خاطرات بخش دو از چهار
Show Details53min 8s
دکتر منوچهر اقبال از کتاب شبه خاطرات بخش یک از چهار
Show Details1hr 5min
قوام السلطنه و استالین از کتاب شبه خاطرات
Show Details30min 17s
رضا شاه ملوک ضرابی و سریب محمد درگاهی از کتاب شبه خاطرات
Show Details16min 48s
حادثه ترور شاه از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 12min
حاج اقا رضا رفیع قائم مقام الملک رشت از کتاب شبه خاطرات
Show Details45min 51s
جمال امامی از کتاب شبه خاطرات
Show Details50min 44s
ایراندوخت قاجار از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 59min
ابوالحسن ابتهاج از کتاب شبه خاطرات بخش دو از دو
Show Details1hr 57min
ابوالحسن ابتهاج از کتاب شبه خاطرات بخش یک از دو
Show Details1hr 25min
ثریا بختیاری از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 13min
دیدار با ملک فیصل از کتاب شبه خاطرات
Show Details38min 28s
محافظ من در چاپخانه از کتاب شبه خاطرات
Show Details28min 50s
دانشجوی ناشناس از کتاب شبه خاطرات
Show Details15min 23s
عکس شاه و مقاله مضرات الکلی از کتاب شبه خاطرات
Show Details32min 11s
سرتیپ ناصر امیر انصاری از کتاب شبه خاطرات
Show Details52min 37s
پوپوف از کتاب شبه خاطرات
Show Details49min 56s
خاطرات تاج الملوک از کتاب شبه خاطرات
Show Details14min 22s
هوشنگ انصاری از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 41min
محسن دولو از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 38min
ماجرای اشرف پهلوی در مجله سفید و سیاه از کتاب شبه خاطرات
Show Details46min 15s
ارتشبد عبدالله هدایت از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 8min
احمد نفیسی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 6min
ذبیح‌الله منصوری از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 4min
نصرت‌الله معینیان از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 50min
عباس مسعودی از کتاب شبه خاطرات : بخش پنج از پنج
Show Details1hr 16min
عباس مسعودی از کتاب شبه خاطرات : بخش چهار از پنج
Show Details1hr 32min
عباس مسعودی از کتاب شبه خاطرات : بخش سه از پنج
Show Details1hr 36min
عباس مسعودی از کتاب شبه خاطرات : بخش دو از پنج
Show Details1hr 25min
عباس مسعودی از کتاب شبه خاطرات : بخش یک از پنج
Show Details1hr 15min
دکتر محمد علی مجتهدی رئیس دبستان البرز از کتاب شبه خاطرات
Show Details57min 59s
کوهی کرمانی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 23min
کارو از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 36min
سه خاطره از سه سلام از کتاب شبه خاطرات
Show Details32min 19s
امیر عباس هویدا از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 18min
دکتر عبدالعظیم ولیان از کتاب شبه خاطرات
Show Details37min 16s
دکتر هادی هدایتی از کتاب شبه خاطرات
Show Details32min 22s
سعید نفیسی از کتاب شبه خاطرات
Show Details59min 47s
دکتر سیف الدین نبوی از کتاب شبه خاطرات
Show Details25min 13s
آرسن میناسیان از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 13min
دکتر محمد حسین میمندی نژاد از کتاب شبه خاطرات
Show Details49min 12s
دکتر محمد مصدق از کتاب شبه خاطرات: بخش چهارم , پایان
Show Details1hr 6min
دکتر محمد مصدق از کتاب شبه خاطرات: بخش سه از چهار
Show Details56min 50s
دکتر محمد مصدق از کتاب شبه خاطرات: بخش دو از چهار
Show Details1hr 15min
دکتر محمد مصدق از کتاب شبه خاطرات: بخش یک از چهار
Show Details1hr 20min
محمد علی مسعودی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 19min
حسینقلی مستعان از کتاب شبه خاطرات
Show Details42min 9s
محرم علیخان از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 17min
سرلشکر محمدولی قرنی از کتاب شبه خاطرات
Show Details43min 19s
عبدالرحمان فرامرزی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 17min
دکتر حسین فاطمی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 26min
مهندس احمد عاشورپور از کتاب شبه خاطرات
Show Details56min 26s
سید ضیاالدین طباطبای از کتاب شبه خاطرات, بخش دوم , پایان
Show Details1hr 9min
سید ضیاالدین طباطبای از کتاب شبه خاطرات, بخش اول
Show Details1hr 27min
سرلشکر علی‌ اکبر ضرغام از کتاب شبه خاطرات
Show Details41min 34s
عبدالرحمان سیف آزاد از کتاب شبه خاطرات
Show Details54min 51s
یحیی ریحان از کتاب شبه خاطرات
Show Details50min 27s
عبدالله ریاضی از کتاب شبه خاطرات
Show Details23min 7s
زین العابدین رهنما از کتاب شبه خاطرات
Show Details41min 42s
حمید رهنما از کتاب شبه خاطرات
Show Details16min 25s
حسن رادمرد از کتاب شبه خاطرات
Show Details15min 37s
علی دشتی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 13min
عباس خلیلی از کتاب شبه خاطرات
Show Details38min 34s
شعبان جعفری (شعبان بی مخ) از کتاب شبه خاطرات
Show Details46min 3s
جهانگیر تفضلی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 1min
رسـول پـرويـزي از کتاب شبه خاطرات
Show Details39min 7s
ابولقاسم پاینده از کتاب شبه خاطرات
Show Details31min 31s
بابا شمل" مهندس رضا گنجه ای از کتاب شبه خاطرات"
Show Details1hr 10min
دکتر علی امینی از کتاب شبه خاطرات , دو
Show Details44min 13s
دکتر علی امینی از کتاب شبه خاطرات, یک
Show Details47min 53s
سرلشکر حسن ارفع از کتاب شبه خاطرات
Show Details46min 37s
دکتر حسن ارسنجانی از کتاب شبه خاطرات
Show Details1hr 35min
کتاب شبه خاطرات نوشته علی بهزادی: مقدمه
Show Details17min 38s
کتاب صوتی شیخ صنعان : قسمت چهارم پایان
Show Details1hr 10min
کتاب صوتی شیخ صنعان : قسمت سوم
Show Details27min 17s
کتاب صوتی شیخ صنعان : قسمت دوم
Show Details59min 21s
کتاب صوتی شیخ صنعان : قسمت اول
Show Details1hr 8min
اطمینان٬ شعری از ناصر زراعتی با صدای ناصر زراعتی
Show Details4min 52s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش چهارم , پنج, فایل آخر
Show Details36min 4s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : چهارم , چهار
Show Details51min 48s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش چهارم , سه
Show Details54min 10s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش چهارم , دو
Show Details46min 42s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش چهارم , یک
Show Details47min 27s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش سوم , پنج
Show Details26min 2s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش سوم , چهار
Show Details49min 42s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش سوم , سه
Show Details1hr 1min
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش سوم , دو
Show Details47min 51s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش سوم , یک
Show Details44min 9s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش دوم , چهار
Show Details30min 44s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش دوم , سه
Show Details44min 42s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش دوم , دو
Show Details54min 47s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش دوم , یک
Show Details56min 52s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش اول, سه
Show Details38min 45s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش اول, دو
Show Details57min 10s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : بخش اول, یک
Show Details55min 31s
کتاب صوتی چنین گفت زرتشت : دیباچه و مقدمه
Show Details56min 52s
شعری از هادی خرسندی «حافظا، من غم میخورم...» با صدای ناصر زراعتی
Show Details5min 41s
کتاب صوتی "علویه خانم" بخش چهارم " فایل آخر
Show Details24min 3s
کتاب صوتی "علویه خانم" بخش سوم
Show Details28min 24s
کتاب صوتی "علویه خانم" بخش دوم
Show Details26min 57s
کتاب صوتی "علویه خانم" بخش اول
Show Details27min 18s
بشنو از نی ...(مقدمه مثنوی معنوی مولانا)
Show Details5min 32s
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت: فصل ششم, رهبریت و جباریت
Show Details34min 22s
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت: فصل پنجم, حکومت قهر و خشونت
Show Details47min
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت : فصل چهارم سیر به سوی قدرت
Show Details39min 57s
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت: فصل سوم مقدمات جباریت
Show Details53min 34s
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت : فصل دوم وجود و نمود
Show Details24min 56s
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت : فصل اول تناقض و راه حل ان
Show Details37min 29s
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت : پیشگفتار و نگاهی به گذشته
Show Details49min 55s
کتاب صوتی نقد و تحلیل جباریت: مقدمه مترجم
Show Details42min 28s
اظهارنظری پیرامون مقالۀ «اطاعت کورکورانه» نوشتۀ بیژن هیرمن پور،
Show Details41min 27s
مقاله اتوریته، در آن‌سوی نافرمانی, نوشته خسرو پارسا
Show Details46min 11s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : فایل آخر, نطق های پنجاه و دوم تا شصتم
Show Details49min 46s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : نطق های چهل و پنجم تا پنجاه و یکم
Show Details46min 53s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : نطق های سی و هشتمِ تا چهل و چهارم
Show Details45min 42s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی: نطق های سی و دوم تا سی و هفتم
Show Details39min 59s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : نطق های بیست و ششم تا سی و یکم
Show Details35min 17s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : نطق های بیست و یکم تا بیست و پنجم
Show Details46min 55s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : نطق های هفدهم تا بیستم
Show Details41min 29s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : نطق های یازدهم تا شانزدهم
Show Details43min 9s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی : نطق های یکم تا دهم
Show Details40min 37s
کتاب نطق های شیخ محمدخیابانی: یادداشت و مقدمه
Show Details12min 13s
نخواهیم یافت " قصیده ای از سیف فَرغانی با صدای ناصر زراعتی"
Show Details4min 21s
کتاب فاجعه خاموش، قتل های ناموسی : بخش ششم فایل آخر
Show Details31min 3s
کتاب فاجعه خاموش، قتل های ناموسی : بخش پنجم
Show Details45min 47s
کتاب فاجعه خاموش، قتل های ناموسی : بخش چهارم
Show Details28min 46s
کتاب فاجعه خاموش، قتل های ناموسی : بخش سوم
Show Details23min 54s
کتاب فاجعه خاموش، قتل های ناموسی : بخش دوم
Show Details27min 54s
کتاب فاجعه خاموش، قتل های ناموسی : بخش اول
Show Details27min 10s
آواز چگور از مهدی اخوان ثالث با صدای ناصر زراعتی
Show Details5min 53s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش آخر دوازدهم
Show Details35min 10s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش یازدهم
Show Details29min 11s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش دهم
Show Details25min 54s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش نُهم
Show Details24min 4s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش هشتمِ
Show Details19min 59s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش هفتم
Show Details28min 38s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش ششم
Show Details27min 1s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش پنجم
Show Details29min 52s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش چهارم
Show Details26min 27s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش سوم
Show Details28min 45s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش دوم
Show Details21min 40s
کتاب صوتی توپ مرواری: بخش اول
Show Details36min 42s
کتاب صوتی توپ مرواری: یاد داشت و مقدمه
Show Details22min 23s
«پرندگان برای مردن به کجا میروند؟»
Show Details17min 29s
کتاب صوتی سووشون: فصلِ آخر, بیست و سوم
Show Details39min 37s
کتاب صوتی سووشون: فصلِ بیست و دوم
Show Details27min 40s
کتاب صوتی سووشون: فصلِ بیست و یکم
Show Details57min 30s
کتاب صوتی سووشون: فصل بیستم
Show Details43min 10s
کتاب صوتی سووشون: فصل نوزدهم
Show Details20min
کتاب صوتی سووشون: فصل هجدهم
Show Details35min 57s
کتاب صوتی سووشون: فصل هفدهم
Show Details36min 43s
کتاب صوتی سووشون: فصل شانزده
Show Details27min 42s
کتاب صوتی سووشون: فصل پانزدهم
Show Details1hr 3min
کتاب صوتی سووشون: فصل چهاردهم
Show Details17min 40s
کتاب صوتی سووشون: فصل سیزدهم
Show Details27min 23s
کتاب صوتی سووشون: فصل دوازدهم
Show Details24min 36s
کتاب صوتی سووشون: فصل یازدهم
Show Details1hr 6min
کتاب صوتی سووشون: فصل دهم
Show Details23min 19s
کتاب صوتی سووشون: فصل نُهم
Show Details13min 53s
کتاب صوتی سووشون: فصل هشتمِ
Show Details17min 47s
کتاب صوتی سووشون: فصل هفتم
Show Details16min 6s
کتاب صوتی سووشون: فصل ششم
Show Details24min 45s
کتاب صوتی سووشون: فصل پنجم
Show Details37min 54s
کتاب صوتی سووشون: فصل چهارم
Show Details35min 47s
کتاب صوتی سووشون: فصل سوم
Show Details32min 36s
کتاب صوتی سووشون: فصل دوم
Show Details21min 18s
کتاب صوتی سووشون: فصل اول
Show Details44min 56s
کتاب مهتابی و ملکوت نوشته مصطفی اسلامیه بخش چهارم
Show Details1hr 2min
کتاب مهتابی و ملکوت نوشته مصطفی اسلامیه بخش سوم
Show Details2hr 12min
کتاب مهتابی و ملکوت نوشته مصطفی اسلامیه بخش دوم
Show Details1hr 31min
کتاب مهتابی و ملکوت نوشته مصطفی اسلامیه بخش اول
Show Details1hr 16min
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۹
Show Details3min 18s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۸/۱۸
Show Details25min 11s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۷/۱۸
Show Details24min 6s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۶/۱۸
Show Details33min 40s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۵/۱۸
Show Details27min 42s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۴/۱۸
Show Details4min 32s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۳/۱۸
Show Details53min 56s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۲/۱۸
Show Details19min 17s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۱/۱۸
Show Details31min 56s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱۰/۱۸
Show Details40min 53s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۹/۱۸
Show Details9min 21s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۸/۱۸
Show Details49min 5s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۷/۱۸
Show Details28min 22s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۶/۱۸
Show Details51min 18s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۵/۱۸
Show Details29min 57s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۴/۱۸
Show Details52min 24s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۳/۱۸
Show Details31min
کتاب «بخارای من، ایل من» ۲/۱۸
Show Details20min 25s
کتاب «بخارای من، ایل من» ۱/۱۸
Show Details29min 12s
کتاب بخارای من ایل من
Show Details4min 24s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۱۱/۱۱
Show Details33min 50s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۱۰/۱۱
Show Details30min 39s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۹/۱۱
Show Details17min 8s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۸/۱۱
Show Details20min 31s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۷/۱۱
Show Details16min 50s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۶/۱۱
Show Details21min 42s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۵/۱۱
Show Details17min 25s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۴/۱۱
Show Details16min 1s
کتاب حضرنامه ابرقو: بخش ۳/۱۱
Show Details14min 51s
2/11 کتاب حضرنامه ابرقو
Show Details14min 6s
1/11 کتاب حضرنامه ابرقو
Show Details22min 39s
داستان اخر: پطر کبیر از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details31min 22s
کاترین کبیر از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details25min 54s
فردریک کبیر از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details17min 17s
لوکرتزیابورجا از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details29min 22s
کریستف کلمب از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details18min 7s
آتیلا از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details19min 27s
نرون از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details22min 26s
کلئوپاترا از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details21min 1s
هانیبال از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details24min 47s
اسکندر کبیر از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details22min 45s
پریکلس از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details26min 36s
خِئوپس از کتاب « چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی و ترجمه نجف دریابندری با صدای ناصر زراعتی
Show Details35min 2s
مقدمه مترجم از کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی، ترجمه نجف دریابندری، با صدای ناصر زراعتی
Show Details9min 13s