• Szakember kerestetik

  Válasz Józsefnek:


  Kedves József!


  Ki kell, hogy ábrándítsalak, mert én magam, senki ember fiát nem tudom ajánlani. Tudom helyette ajánlani az egy igaz tudóját, az Istennek fiát! ;) Mert az igazság, nem embernél, hanem Istennél és az ő egyszülött fiánál van! Nem tudom hogy tévedtél arra a blogra, amelyet a teremtőnk rám bízott, s amit oly gyengén vezetek, és ha többes számban írsz, nyilván hallottad, olvastad a barátaimat is, akik szintén bizonyságtevők. Bizonyságot tesznek az élő Istenről, és arról, hogy aki az igazságot keresi, az csakis Őnála kaphatja meg! Így fel sem foghatom, hogy miért rajtunk keresztül keresel "Szakembert"?!


  Viszont, amit tenni tudok, az az, hogy elmondom, amit láthattam, amin keresztül is mentem a teremtőnk jóvoltából! (Vallás, szekta, tanító, guru, mester, és szakember nélkül)


  Megláthattam, hogy azért nem találkozhattam eddig a teremtővel, és az igazsággal, mert habár, ahogy Krisztus mondja: "Itt állok az ajtód előtt és zörgetek" ott állt, és zörgetett, és én hiába mondtam, hogy "gyere be", mert az ajtó el volt torlaszolva a sok szeméttől, amitől az nem tudott kinyílni:


  Magyarázat:


  Van egy belső szobánk, ahol a mi "kincseink" vannak (kincsek amikhez ragaszkodunk: pl a karmánkhoz, az egónkhoz, az elméleteinkhez a filozófiáinkhoz, a kívánságainkhoz, a vágyainkhoz, hamis képeinkhez, mert a vágyakozás egy új telefon, egy új autó... stb után, mind hamis képek, melyeket elhittünk, melyeket befogadtunk a belső szobánkba) Ezért mondja Krisztus, hogy "boldogok a lelki szegények, mert övéké, a mennyeknek országa!" A lelki szegény itt azt jelenti, hogy üres a belső szobája, nincs ott Villás Béla, nincs ott Daubner Béla, Kalo Jenő, Bistey Zsuzsa és a többiek. Nincsenek ott a tanaik, a filozófiáik. gy, ha az igazság ott kopogtat az ajtón, be tud menni, mert abban a szobában van hely az igazság számára!


  Az igazság az, hogy a mi szobánkba nincs helye Krisztusnak, nincs helye az igazságnak, mert telve van szeméttel, áligazsággal, amiket mi féltve őrzünk, és nem akarunk kidobni! Továbbá az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy miközben mi szabadok akarunk lenni, rabbá válunk. A szabadság keresésének rabjává, s azoknak a guruknak, mestereknek, tanítóknak, és szakembereknek a rabjaivá, akiket éjt nappallá téve hallgatunk, hogy megleljük az igazságot. És látod?! nem lelted meg te sem! Pedig, ha valaki kereste, akkor te igen. Mert nem ismerek még egy embert, aki ennyi nevet fel tudott volna nekem sorolni, amennyit te felsoroltál. És kinél találtad meg az igazságot?! Kinél találtad meg a lelki békéd?! Egyiknél sem, mert nálam kötöttél ki!


  Tudom nem vigasz, de én sem találtam meg egyiküknél sem! ÉS azért nem, mert nem volt náluk! Hamis kincsekkel kecsegtetett valamennyi!


  Ahoz, hogy az igazságot megleljem, egy súlyos tragédiának kellett bekövetkeznie az életemben, ami, most már tudom, hogy nem tragédia volt, hanem megváltás! Hiszen a kisfiunk 2019 tavaszára leukémiás lett, akinek az orvosok semmi esélyt nem adtak. És habár hittem a buddhizmusban, az ősi magyar táltos kultúrában, a magyarságomban, és azt kellett látnom, hogy az én hitem hazug! Nem igaz, mert az én fiamat egyik sem menti meg! Sem a táltoshitem, sem a buddhizmus! (Most így utólag már rosszul is esik így leírni, hogy táltoshitem, mert Hála a Kegyelmes Istennek, már nem az én hitem!) Ekkor megtörve, mint gyermek fordultam őszintén, életemben először Istenhez! És átéltem a személyes találkozást! Ekkor megfordult az életünk, mert találkozhattunk az igazsággal! ÉS a kisfiunk most egy élettel teli gyermek, gondok, és betegségek nélkül! Mert minden betegség a hazugság szüleménye! És minden hazugságra, az igazság a gyógyír!


  És hogy van*e menny és van-e pokol?! Igen van! Tudod mi nincs?! Halál! Az az, ami nincs! A test meghal, de az, ami a testet megeleveníti, az nem hal meg! Csak az a kérdés, hogy mi lesz vele?! A kárhozat vár arra a lélekre, vagy az üdvösség!


  Örömhír, hogy szabad akaratunk van ebben! Mi választhatunk a két lehetőség közül! Igaz, a világ gonosszá lett, így aki a világot választja, az a kárhozatot választja!!!

  Az én mesterem a következőket mondja: 

  részlet Márk evangéliumának 8. részéből

  35. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.

  36. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?

  Itt két életről beszél Krisztus, avagy az igazság: Aki meg akarja tartani azt az életét, amit a pl a vakcina ígért, hogy visszakapjuk, elveszítjük az örökkévalóságbeli életünket. Aki pedig ezt a bűnös világot, s azt az életet, amit ez kínál, elengedi az igazságért, megtalálja majd az örök életélt!


  Szóval azt tanácsolom, hogy ha az igazságot akarod tudni, őszintén fordulj Krisztushoz, és kérd, hogy fedje fel előtted mindazokat a bűnöket és nyomorúságokat, amik eddig téged fogvatartottak, és kérd, hogy fedje fel, mindazt a szemetet, amit magadban őrzöl, s amik miatt nincs szabadulásod, és igazi szabadságod!


  Isten Áldjon!!!


  u.i. Olvasd az evangéliumot, és kérj fentről megértést! A Károli fordítást válaszd alapul, mert az a legtisztább!!!


  Hanganyag link: https://youtu.be/rZfXN60_3lo?si=3oMLrzB-WXtOksln

  1h 11m - Dec 19, 2023
 • Az internet és a pénz elvétetik

  Az Ember az által vész el, ami fogva tartja őt! És csak az menekül meg, aki szabad, akit nem tart fogságba semmi! A szabadság, az igazságban van, míg a rabság, a hazugságban. Így minden ember, aki a hazugság által, hazugságban él, rabságban él. És minden ember szabad, aki igazság által, igazságban él! Ez hamarosan nyilvánvalóvá lesz, hiszen nagyon közel van az idő, a végső elpecsételődéshez, amely bekövetkeztével, beáll a földön a teljes sötétség, amikor csak azok láthatnak, akiknek lesz elég olaj a lámpásukban! Ezek azok az emberek, akiktől elvétetik a pénz, és az internet, hiszen ezek birtokában nem világíthatnának, mert a sötétség ideje alatt, ezek elhalványítanák, kioltanák a lámpás fényét, így útvesztetté, igazságvesztetté tévén őket! Ezért ez figyelmeztetés is egyben azok számára, akik olajat kaptak, hogy fel lesz kínálva számukra, hogy megtagadják Urukat, magát Krisztust, igazat adván a rendszernek, ahogy az öt okos szűznek is felkínálta az öt "bolond" a segítségnyújtás lehetőségét! És, ha akkor az 5 okos "szűz" bedől a csapdának, ha elfogadja a rendszer ajánlatát, nem mehetett volna be a menyegzőre, mert mielőtt bemehetett volna, kifogyott volna a lámpásukból az olaj, és kint rekedtek volna, ahogy az 5 "bolond" is kint rekedt!

  https://redcircle.com/shows/390f7477-5d37-4735-9457-80c43fb0220c/episodes/8aa107d8-69d7-437e-8e77-21f3d0b89d24

  https://beszelokovek.hu/

  https://youtu.be/RgGFfp6xlHs?si=S37mc0iTjF8KK9tT

  https://www.youtube.com/live/B4PsFlxm8lE?si=4VCsI4DbgAZGbK9b

  30m - Sep 27, 2023
 • Kovács Magyar András leleplezése.

  Van, amikor az ember annyira hagyja magát megtéveszteni, hogy a nyilvánvaló hazugságot is igazságnak látja!

  Teszi mindezt magával, olyan emberek által, akikben olyan hatalmas a hazugság, hogy még önmaguknak sem tudnak igazat mondani!

  Az az ember, aki önmagának sem tud igazat mondani, aki saját magát is becsapja, hogy mondhatna bárkinek is igazat, hogyan tölthetne bárkit is igazsággal?!

  Nem beszélve arról, hogy ember, embert nem tölthet be igazsággal.

  És mind ezt tesz úgy, hogy a vélt hazugságot súlyos pénzért kínálja embertársainak. Nem törődve azzal, hogy a pénzük mellett a lelküket is elveszi.

  Az az ember pedig, aki fizet ezért, nem veszi észre, hogy ő nem kapott, hanem csak adott. Hogy voltaképpen nem is a pénzével, hanem a lelkével fizette meg ennek az árát!

  Az, hogy fizetnünk kell érte, csapda csupán. Egy alattomos elhitetése annak, hogy a hiszékeny ember, tudja magát abba a tévhitbe ringatni, hogy kapott valamit. Nem sejtve, hogy voltaképpen a legnagyobb árat fizette ki, amit csak lehet! ÉS a legnagyobb veszteséget szenvedte el, amit csak lehet!

  Azért fizetünk tehát ezeken a tanfolyamokon, hogy ne lássuk be, hogy ne is gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen más itt a tét!

  https://beszelokovek.hu/higgyunk-e-a-vizben/

  https://kialtoszo.hu/kovacs-magyar-andras-leleplezese/

  https://www.youtube.com/watch?v=IHQJRnD5zpQ

  27m - May 13, 2023
 • Már a templomban az antikrisztus

  Vajon van-e még esélye az emberiségnek, amikor a templomban, a mesterséges intelligencia által írt prédikációja hangzik el?! A lélek hanga helyett, az antilélek?!

  https://beszelokovek.hu/mar-a-templomban-van-az-antikrisztus/


  A beszélgetés, mely margójára ez a hanganyag, és a fenti cikk készült: https://youtu.be/mgVgVKgXgmo

  20m - Feb 7, 2023
 • Miből tudjuk, hogy valójában nincs legitim rendszer?!

  Miért nem fogok szavazni a következő választások alkalmával?!


  Mert, akire én szavaztam, akit én választottam, annak a mandátuma nem jár le!!!


  A rendszer bukása ott kezdődik, hogy annyira illegitim, hogy önmagát sem tartja életképesnek. Hiszen maga a rendszer ír önmagára csupa 4 év szavatosságot. Ezért újra, meg újra meg kell választani, újra, meg újra Barabást kiáltat a néppel, hogy ezáltal még 4 év létjogosultságot szerezzen. Ha a rendszer életképes lenne, nem szorulna emberek noszogatására, kérlelésére, választására, hanem működne és tenné a dolgát. Ezért, ha megkérdezitek, hogy miért nem megyek szavazni a következő választások alkalmával, csak annyit tudok felelni, hogy csupán azért, mert akit én választottam, akire én szavaztam, annak nem sosem jár le a mandátuma! Csak azok kell választani menjek, akik választottja elvesztette a szavatosságát, akiben már nincs garancia, így megbízhatatlanná válik. ÉS vagy várja, hogy újra címkézzék, új szavatossági időt kapjon, vagy választanak egy újat, akinek szintén le fog járni a szavatossága. Miért nem válasszátok azt, akinek sosem jár le a mandátuma, mert az Ő létjogosultsága a teremtés kezdete óta örök?!


  https://beszelokovek.hu/

  5m - Jan 31, 2023
 • Mesterséges Antintelligencia

  A cím talán kissé furcsán hangzik, ám sajnos minél intelligensebb a gép, a robot, a program, annál kevésbé vagyunk mi intelligensek.

  Vagyis a Mesterséges intelligencia, öli a természetes intelligenciát. Tehát ez a technológia nem más, mis mesterséges anti-intelligencia, vagyis Antintelligencia. Az Isten teremtette intelligencia ellen való!

  És, ami az Isten teremtése ellen való, az Isten ellen való! És ami az Isten ellen való, az az élet ellen való! És ami az élet ellen van, az a kárhozatér munkálkodik!

  Ha mi támogatjuk a mesterséges intelligenciát, támogatjuk a kárhozat előmenetelét! Rajtunk múlik tehát, hogy a kárhozat mekkora mértékig ölt testet! Hogy mi az élet mellett, vagy ellen döntünk!

  https://beszelokovek.hu/

  45m - Jan 29, 2023
 • Egy hajléktalan által való tanítás

  Egy hajléktalan, akár álmában is képes tanítani, ha az Isten is úgy akarja!

  https://beszelokovek.hu/

  14m - Jan 18, 2023
 • Vigyázzunk, hogy kinek szolgálunk!

  Vissza kell fizetniük az ösztöndíjat, azoknak a tanároknak, akik otthagyták a pályát.

  (...)

  Nézzük csak meg, hogy valójában mi történik, mi történt, és hogy ez a történés valójában minek a tükörképe! Mit tükröz vissza, mit láthatunk meg ezen keresztül, és mit láthatnak meg azok, akik ebben a helyzetben képesek lélek által, a lélek lencséjén keresztül látni a világot.

  Ezek a tanárok, és egyetemisták, (merthogy az állami ösztöndíjat kapott diákokra is érvényes ez a törvény) annyira hűek voltak a rendszerhez, a rendszer, a fenevad elveihez, elméletihez és tudományaihoz, hogy önmagukat áldozták az oltárukon. Röviden fogalmazva, eladták, elajándékozták a lelküket a rendszernek.

  (...)

  A teljes cikk - https://beszelokovek.hu/vigyazzunk-hogy-kinek-szolgalunk/

  18m - Jan 18, 2023
 • A beszögelt kapu

  Elég-e megtalálnunk a keskeny utat az üdvösséghez?!


  A válasz az, hogy nem elég! Nem elég, mert sajnos annyi rajtunk az élet során rénk rakódott málha, hogy ezzel a sok teherrel együtt nem férünk át azon a szoros kapun, mely a keskeny úton van!


  Az átjutáshoz meg kell tudnunk szabadulni a sok tehertől, melyre egymagunk képtelenek vagyunk. Viszont nélkülünk, még maga a megváltó sem tud tőlük megszabadítani, mert a Teremtő szabadat akaratot adott az embernek. És mi a szabad akarat által, és a felismerések által, melyek megmutatják számunkra a terheket, hozhatjuk meg a döntés mely által Krisztus megszabadíthat a terhektől!


  https://beszelokovek.hu/beszegzett-kapu/

  32m - Jan 17, 2023
 • Igéretbe csomagolt program

  A teremtmény nem lehet különb az ő teremtőjénél, a szolga nem lehet különb az ő gazdájánál és az alkotás nem lehet különb az ő alkotójánál! Ezért az alkotás valamelyest tükrözi az ő alkotóját, a szolga az ő urát, és a teremtmény az ő teremtőjét!

  És mivel az internetes világot az emberek alkották, ezért az tükrözi az emberiség állapotát, működését, társadalmi rendeződését!

  És az ember már annyira az általa teremtett virtuális valóságban él, hogy ma már ez tükrözi a legjobban azt az állapotot, melyben valójában az ember "él".

  És, ahogy az ember változik, úgy változik az általa teremtett rendszerek működése is. Így azok a programozási nyelvek is, melyekkel ezt az állvilágot építjük.

  Krisztus azt mondta, az igen legyen igen, a nem pedig nem! Így működik az Isteni rendszer. Tiszta és világos. És mivel mi emberek csak utánozni vagyunk képesek, ezt próbáltuk lemásolni akkor, amikor a programozási nyelveket létrehoztuk, és rendszereket kezdtünk általuk építeni.

  Akkor még az igen, igen volt, és a nem, nem. Ám az e-világ urának szellemiségében ez nem így volt! Nála ígéretek voltak igen és nem nélkül, és forgatókönyvek minden lehetőségre. Ami nem más, mint az ármánykodás!

  És a hatalmat, az érdekeik mentén, ahogy kezdte átitatni egyre jobban ezen szellemiség, egyre nagyobb teret hódítva kezdett egyre jobban kiterjedni.

  Így a politikában sem volt ez másképp, ahol nem konkrétumokat mondtak a vezetők, hanem programokat kezdtek írni, melyeket ígéretekbe csomagoltak. És kidolgoztak két forgatókönyvet, egyet arra az esetre, ha sikerül az ígéretet betartani, és egyet, hogy ha nem sikerül. És persze például a nem sikerült forgatókönyv, újabb ígéreteket tartalmazhat, melyek szintén vagy megvalósulnak vagy nem. És ez így generálja magát, egészen a pokol fenekéig, amit a programozásban el is neveztek callback hell-nek, az-az visszahívásos pokolnak!

  Erre meg is született a technológia a webfejlesztésben, ami nem más, mint Promise, azaz az ígéret. Tehát ahogy világ alakult a kígyó szellemisége által, és ahogy az emberek formálódtak általa (nem a teremtő által, hanem a kígyó szava által) úgy az emberek csinálmányai is alakultak az emberek hasonlatosságára. Ezért kellett megszületnie a lehetőségnek a webfejlesztésben is arra, hogy a programunkat egy ígéretbe csomagoljuk, melyre írunk két forgatókönyvet. Egyet arra az esetre, ha sikerül teljesíteni az ígérete, és egyet arra, ha nem!

  És ezzel egyidőben nemcsak a fejlesztésben, hanem az internet működésében is tükröződik a társadalmunk működése, ahol látszólag a szerver a főnök, aki adja a tartalmat, akár a főáramú média, és mi a kliensgép, azaz aki a kérést küldte.

  És figyelitek, hogy fogalmaztam?! A feljebb valót, azaz a szervert úgy hívtam, hogy kiszolgáló. Tehát kiszolgál engem, azaz értem van. Ezt sugallja. Pont, mint a földi rendszerek esetében. A rendszer azt állítja magáról, hogy kiszolgál engem. Én kérést intézek feléje, és az kiszolgál engem, pont, mint az internet működésében.

  Ám a valóságban ez pont fordítva van. Én szolgálóm őt, hisz ő belőlem él, az legyen a rendszer vagy akár a szerver. Mert nézzük csak meg a szerver esetében: Ha egy szerverre nem érkezne több kérés, mert senki nem lenne kíváncsi annak szolgáltatásaira, tartalmára, az a szerver elvesztené létjogosultságát, hisz az üzembtartójának már nem hozna hasznot, nem érné meg őt üzemben tartani, vagyis automatikusan megsemmisülne.

  Így a földi intézményekkel, rendszerekkel is. Abban a pillanatban, amikor nem érkezne több kérés egy rendszer felé az emberektől, az a rendszer automatikusan megszűnne, megsemmisülne! Ebből látszik, hogy nem a rendszer szolgál minket, hanem mi a rendszert! Nem mi élünk a rendszerből, hanem a rendszer él belőlünk! Mi tartjuk őket életben.

  A rendszer csupán elhiteti velünk, hogy nekünk rá van szükségünk, hogy ő adja az életet, mert amíg ezt hisszük, nem fordulunk, mert nem fordulhatunk a teremtőnkhöz! Innen lehet tudni, hogy a földi rendszer nem Istentől, hanem a mára sárkánnyá, fenevaddá dúzzadt kígyó szellemiségétől származik!

  Válaszd a rendszer, és kárhozatot választottál magadnak! Válaszd Krisztust, és az ő szellemiségét, ezáltal az életet választottad! Csak és kizárólag te tudsz a saját érdekedben dönteni! Sem én, sem más, de még maga az ÚrIsten sem tud döntetni helyetted! A választás és annak felelőssége, és annak következménye, egyes egyedül a tiéd!

  20m - Nov 24, 2022
 • "A Magyar Titanic" sülyedése

  A világ hajója, a rendszer, amiben vagyunk, a népek tengerében jéghegynek ütközött. S bár a hajó beleremegett, a rajta levők nem vették észre, hogy az süllyedni kezdett. S még kevesebben azt, hogy nem az a kérdés, hogy elsüllyed, hanem, hogy csupán másfél vagy két órán belül.

  A rendszer, a rendszer építői és üzemeltetői, akik látták, hogy a hajó süllyed, mentőmellényeket osztogatnak a hajón, vagyis rendszerben levőkenek, elhitetvén az emberiséget azzal, hogy az általuk nyújtott mentőmellények megóvják őket a biztos haláltól.

  És az emberek, akiknek nincs másuk a rendszeren kívül, nem az igazságba, hanem abba a mentőmellénybe kapaszkodnak, amit a rendszer nyújt számukra. Így elsüllyednek a kettétört rendszerrel együtt.

  34m - Sep 12, 2022
 • Igaz vagy hamis?!

  Ma hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az arany közép út az igazán járható út.

  Pedig sajnos ilyen nincs! Mert az aranyközépútban van némi hamisság, némi hazugság. És amiben van egy csöppnyi hazugság,az mind hazugsg!


  https://beszelokovek.hu/

  9m - Aug 21, 2022
 • Belső Isten vagy Élő Isten!

  Aki az elkövetkezendő időkben a belső Istent fogja keresni Krisztus és az élő Isten helyett, az önként vonja magára a kárhozatot! Hát nem vesszük észre hogy hova vezetett a belső Isten?! Mire elég a belső ISten, amikor nem folyik a víz a csappból, vagy amikor nem lehet már tankolni az autóban?! Akkor mire lesz elég a belső Isten?! Mit tesz majd a belső Isten, ha nem lesznek gyógyszertárak, ha bezárnak a multik és az élelmiszeráruházak?! Mit foga majd tenni a belső Isten?! Megmondom, mert nem nehéz! Leszúrja, megsüti, és megeszi embertársát! Erre lesz elegendő a belső Isten! Nem felfele, hanem lefele fog minket taszítani!

  8m - Jul 3, 2022
 • Elfogy a víz, elfogy a kegyelem. Figyelmeztetés!

  Olyan időket élünk, amikor egyre nyilvánvalóbbak a figyelmeztetések, egyre nyilvánvalobb, az emberiségállapota!

  A Magyarság megkapta a figyelmeztetést a Teremtőtől, hogy csak addig lehet lefürdeni, csak addig lehet levetni a szennyest és azt kimosni, ameddig van víz!

  A Magyarság megtudhatta azt, hogy mit jelent, ha elfogy a víz! MEgláthatta, hogy úgy piszkosan lell lefeküdni és piszkos ruhába kell tovább menni!

  Mosakodjon meg tehát mindeki a tiszta élő vízzel, amíg tart a kegyelem, hogy tisztán, fehér ruhákba öltözve mhessen tovább!

  5m - Jul 2, 2022
 • Aszály

  Honnan tudhatjuk, hogy nem az igazságnak élünk?

  Onan, hogy mi nem a Teremtővel, nem a teremtéssel, így nem az igazsággal, henem a rendszerrel, a hazugsággal és a kárhozattal élünk szimbiózisban a Teremtő és a teremtés, így az igazság helyett!

  21m - Jul 2, 2022
 • Igazság vag yhazugság

  Be kell látnunk, hogy nincs harmadik lehetőség, nincs harmadik választás, mert nincs három lehetőség, nincs harmadik variáció! Csak 2 információ van! Igazság, és minden más, ami nem az igazság, az hazugság!


  https://beszelokovek.hu/

  6m - Jun 22, 2022
 • Amikor Krisztus sárral keni be a mi szemeinket

  János Evangéliuma 9. rész.


  1. És a mint eltávozék, láta egy embert, a ki születésétől fogva vak vala.

  2. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?

  3. Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

  4. Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.

  5. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.

  6. Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire,

  7. És monda néki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (a mi azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.


  7m - Jun 21, 2022
 • A rák valódi oka

  "Senki sem gyógyulhat meg a rákból, aki nem érti meg annak okát. Aki megérti, mi okozza a rákot, azt is megérti hogyan cserélheti ki a rák okozóját az élet okozójára. Ekképp végérvényesen megszabadulhat betegségétől."


  Lefordítva: Aki tele van hazugsággal, abban előbb-utóbb ez testet ölt! És mivel a hazugság nem az élet információja, hanem a halálé, még a sejtjeinkben is tükröződni fog! És ez rák formájában mutatkozik, hisz a rákos sejt, már nem az életet szolgálja többé, hanem a halált és a kárhozatot!

  27m - Jun 13, 2022
 • A kígyó lélek által való leleplezése

  A legveszélyesebb csapdák azok amelyek teljesen ártalmatlan színben tűntetik fel magukat, így maradva észrevétlenekül.

  Az ilyen csapdák azzal vértezik fel magukat, hogy senkinek sem ártva, a jót szolgálják! Ezért nem vesszük észre, hogy miközben senkinek sem ártanak, bennünk okoznak nagy kárt. Hisz az ilyesfajta csapdát rajtunk keresztül nem másnak, hanem saját magunknak, azaz a lelküknek állítja ama kígyó!

  A valódi veszély nem másra, nem valaki testi épségére irányul, hanem, a lelkünkre!

  Ezért nem árt másnak.

  22m - May 9, 2022
 • A valódi böjt!

  Milyen a valódi bőjt?


  A valódi böjt, nem testi, hanem lelki! Mondatott: “Nem csak kenyéren él az ember”. Tehát a valódi böjt az, amikor nem, vagy nem csupán a testi, hanem a lelki táplálékunkat szűrjük meg!


  https://beszelokovek.hu/a-valodi-bojt/

  6m - Apr 23, 2022
Audio Player Image
Beszélő Kövek
Loading...