שערי תשובה | רה"י הרב חיים סבתו | RedCircle
show-image

שערי תשובה | רה"י הרב חיים סבתו

סדרת שיעורים לחודש אלול מאת רה"י הרב חיים סבתו.

Episodes

שערי תשובה א, מד-מח - "בחסד ואמת יכפר עוון"
Show Details9min 10s
שערי תשובה א, מא-מג - הרוצה בתשובה
Show Details12min 47s
שערי תשובה א, כה-כט - הכניעה המעשית
Show Details10min 28s
שערי תשובה א, כא-כה - הבושה והכניעה
Show Details10min 45s
שערי תשובה א, טו-כ - אשרי אדם מפחד תמיד?
Show Details10min 26s
שערי תשובה א, יב-יג - הכאב על החטא
Show Details11min 9s
שערי תשובה א, י-יא - החרטה ועזיבת החטא
Show Details16min 58s
שערי תשובה א, ב-ט - איחור התשובה
Show Details14min 39s
שערי תשובה א, א (חלק ב) - חסדי ה' בתשובה
Show Details15min 2s
שערי תשובה א, א (חלק א) - חסד התשובה
Show Details10min 46s