show-image

wannawar วันน่าวอร์

Personal Journal / Voice Log ของตั้วแห่งรายการเสาเสาเสา #วันนี้ตั้วเจออะไร จะมาบ่น มาเล่า มาเหลา มาแกะให้ฟัง