VISHWA SHANTI / विश्वशान्तिः [=World Peace] / ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ | RedCircle
show-image

VISHWA SHANTI / विश्वशान्तिः [=World Peace] / ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ

Spiritual / आध्यात्मिक / ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, non-dual / अद्वैत / ಅದ್ವೈತ, ಕನ್ನಡ, संस्कृतम् and English

Episodes

೨.15.೭. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸೂಕ್ತಿಗಳು ೭೧—೮೦@ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಃ World Peace clubhouse daily@7-8pm
Show Details50min 47s
೮.6-೩. ಮುಕುಂದಮಾಲಾ 21-30@ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಃ World Peace clubhouse daily@7-8pm
Show Details25min 21s
14—1. Intuitive approach of Shankara's vedanta—Sri GangoLLi, D.B.
Show Details9min 19s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ—೨೫—ಕರ್ಮವೂ ಕರ್ಮಯೋಗವೂ@JAVANER CLUBHOUSE
Show Details58min 46s
೨.15.೬. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸೂಕ್ತಿಗಳು ೫೧—೭೦
Show Details50min
೮.6-೨. ಮುಕುಂದಮಾಲಾ 11-20
Show Details13min 7s
13—15. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 55s
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಚಿಂತನೆ ೪@ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಃ / WORLD PEACE CLUBHOUSE
Show Details33min 58s
13—14. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details39min 42s
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಚಿಂತನೆ ೩@ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಃ / WORLD PEACE CLUBHOUSE
Show Details29min 20s
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ೨(29-08-2021)@JAVANER CLUBHOUSE
Show Details27min 47s
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ೧(29-08-2021)@JAVANER CLUBHOUSE
Show Details27min 2s
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಚಿಂತನೆ ೨@ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಃ / WORLD PEACE CLUBHOUSE
Show Details25min 44s
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಚಿಂತನೆ ೧@ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಃ WORLD PEACE CLUBHOUSE
Show Details32min 30s
Brahmasutra—DyubhwaadyadhikaraNam 1.3.1—1.3.7—Translation—Swami ShivAnandaji MahArAj
Show Details18min 2s
13—13. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details9min 38s
೮.6-೧. ಮುಕುಂದಮಾಲಾ 1-10
Show Details58min 14s
ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೬. ಪದ್ಯ 17-27—ನಿಸ್ಸಂಗ
Show Details21min 28s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೧೦—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details19min 57s
೮.5-೧೪-೨೧(ಅಂತಿಮ). ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ಅಂತರ್ಮುಖತ್ವ, ಅಂತರಂಗತ್ಯಾಗ, ಭೋಗ ನಶ್ವರ, ಯೋಗಸಾಧನೆ, ಗುರುಸೇವೆ+
Show Details38min 44s
ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹತ್ತ್ವ@JAVANER CLUBHOUSE
Show Details54min 6s
13—12. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 45s
೨.15.೫. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸೂಕ್ತಿಗಳು ೪೧—೫೦
Show Details1hr 6min
ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ (ಗೀತಾ-ಗುರುಸ್ತುತಿ-ವೇದಾಂತ-ಶಾಂಕರ-ಸುಭಾಷಿತ-ಸುರೇಶ್ವರ) ಸಂವತ್ಸರ ೨೭
Show Details15min 45s
೮.5-೧೦-೧೩. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ಯಜ್ಞದಾನಾದಿಸಾಧನಗಳು, ಸತ್ಸಂಗ, ಸಮದೃಷ್ಟಿ, ಶುಭವಾಸನೆಗಳು
Show Details28min 30s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೯—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details16min
13—11. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 55s
೨.15.೪. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸೂಕ್ತಿಗಳು ೩೧—೪೦
Show Details51min 5s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೮—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details12min 32s
೮.5-೯. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ಗೌಣಭಕ್ತಿ
Show Details11min 7s
13—10. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 22s
Prabodha Chintamani 21—24
Show Details10min 29s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ—೨೪—ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತಪಸ್ಸು ಬೇಕೆ?
Show Details30min 31s
೨.15.೩. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸೂಕ್ತಿಗಳು ೨೧—೩೦
Show Details35min 25s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೭—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details20min 15s
೮.5-೮. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ಸತ್ತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
Show Details7min 43s
13—9. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details12min 44s
13—8. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details4min 24s
೨.14.೨. ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾ—ಶ್ಲೋಕ 35-68 (ಮುಕ್ತಾಯ)
Show Details23min 18s
೨.15.೨. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸೂಕ್ತಿಗಳು ೬—೨೦
Show Details51min 27s
13—7. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details8min 53s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ—೨೩—ಇವೆರಡೇ ಅಮೃತದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು
Show Details1hr 2min
೨.13.೬. (ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಘುವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ)—ಪರಿಶಿಷ್ಟಭಾಗ— ವಿದೇಹಮುಕ್ತಿ
Show Details54min 14s
13—6. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 23s
೨.13.೫. (ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು) ಲಘುವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ—ಎಲ್ಲಾ ೧೮ ಶ್ಲೋಕಗಳು
Show Details54min 47s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ—೨೨—ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಯರೇ!
Show Details1hr 17min
೨.13.೪. ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ (ಮತ್ತು ಲಘುವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ)—ಶ್ಲೋಕ ೪೦-೫೩
Show Details56min 53s
೨.14.೧. ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾ—ಶ್ಲೋಕ 1-34
Show Details30min 45s
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧. ಪಾದ ೧. ಅಧಿಕರಣ ೪. ಸೂತ್ರ ೪.೫—ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್
Show Details15min 56s
Brahmasutra 1.2.24—1.2.32—Translation—Swami ShivAnandaji MahArAj
Show Details19min 49s
13—5. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 16s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೬—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details23min 17s
೨.13.೩. ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ (ಮತ್ತು ಲಘುವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ)—ಶ್ಲೋಕ ೨೬-೩೯
Show Details54min 52s
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧. ಪಾದ ೧. ಅಧಿಕರಣ ೪. ಸೂತ್ರ ೪.೪—ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್
Show Details15min 35s
Brahmasutra 1.2.21—1.2.23—Translation—Swami ShivAnandaji MahArAj
Show Details9min 12s
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ೨
Show Details1hr 3min
೨.13.೨. ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ (ಮತ್ತು ಲಘುವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ)—ಶ್ಲೋಕ ೫-೨೫
Show Details54min 43s
13—4. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details12min 32s
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ೧
Show Details1hr 10min
೨.13.೧. ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ (ಮತ್ತು ಲಘುವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿ)—ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ಲೋಕ ೧-೪
Show Details16min 23s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ—21—ಮನೋಮರ್ಕಟವಿಜಯ ೨
Show Details1hr 1min
೨.12—೨೬. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ
Show Details15min 55s
೨.12—೨೫. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ವಿದ್ಯಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ
Show Details27min 59s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ ೨೧—ಮನೋಮರ್ಕಟವಿಜಯ
Show Details1hr 4min
೨.12—೨೪. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಅಧಿಕಾರತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೋಪದೇಶ
Show Details15min
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ೩
Show Details1hr 25min
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ೨
Show Details1hr 18min
13—3. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details11min 27s
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ೧
Show Details27min 4s
೨.12—೨೩. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ
Show Details15min 10s
Prabodha Chintamani 7—20
Show Details16min 58s
೮.5-೭. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ತ್ರಿವಿಧ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿವರಗಳು
Show Details10min 43s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ ೧೪—೨೦
Show Details17min 39s
ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೬. ಪದ್ಯ 7-16—ಸುಖೇಚ್ಛೆ, ಸದಾತ್ಮವಿಚಾರ
Show Details9min
೨.12—೨೨. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ವೈದಿಕೋಪಾಸನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ದಹರವಿದ್ಯೆ
Show Details23min 22s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೫—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details12min 48s
Brahmasutra 1.2.18—1.2.20—Translation—Swami ShivAnandaji MahArAj
Show Details9min 25s
13—2. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details7min 47s
೮.5-೫,೬. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯಗಳು, ತ್ರಿವಿಧ ತಪಸ್ಸು
Show Details10min 4s
ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೬. ಪದ್ಯ 1-6—ಸ್ತುತಿ, ಸಪ್ತಭೂಮಿಕೆಗಳ ಪರಿಚಯ
Show Details13min 45s
೨.12—೨೧. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ
Show Details11min 17s
೮.5-೩,೪. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ದೇಹದ ನಶ್ವರತೆ, ಅಂತಃಕರಣದ ಸ್ವಭಾವ, ಜೀವನದ ಅಸ್ಥಿರತೆ
Show Details15min 57s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೪—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details16min 41s
13—1. Intuition of Reality—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details10min 25s
Brahmasutra 1.2.11—1.2.17—Translation—Swami ShivAnandaji MahArAj
Show Details15min 47s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೩—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details17min 34s
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧. ಪಾದ ೧. ಅಧಿಕರಣ ೪. ಸೂತ್ರ ೪.೩—ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್
Show Details24min 50s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೨—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details16min 3s
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ ೧—ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಿಚಾರಸಂಸ್ಥೆ
Show Details20min 47s
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧. ಪಾದ ೧. ಅಧಿಕರಣ ೪. ಸೂತ್ರ ೪.೨—ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್
Show Details28min 40s
Brahmasutra 1.2.2—1.2.10—Translation—Swami ShivAnandaji MahArAj
Show Details21min 11s
12—29. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details21min 5s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ ೬—೧೩
Show Details19min 52s
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹ—ಪೀಠಿಕೆ—ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದರು
Show Details1hr 3min
Brahmasutra 1.1.31—1.2.1—Translation—Swami ShivAnandaji MahArAj
Show Details17min 28s
Brahmasutra 1.1.26—1.1.30—Simple translation—Swami GambheerAnandaji
Show Details18min 52s
Prabodha Chintamani 6—13
Show Details15min 36s
12—28. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details13min 56s
ಪ್ರಬೋಧಚಿಂತಾಮಣಿ ೧—೫
Show Details14min 10s
Prabodha Chintamani 1—5
Show Details13min 20s
ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೫. ಪದ್ಯ 47-61—ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತಾನೆಂಬ ವಿಷಯ, ಮಂಗಲ
Show Details21min 11s
೮.5-೨. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ಜೀವನವು ದುಃಖಮಯ
Show Details11min 38s
೨.12—೨೦. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳು
Show Details11min 58s
12—27. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details13min 6s
೮.5-೧. ಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್—ಪರಮೇಶ್ವರನ ಲಕ್ಷಣ
Show Details13min 4s
೨.12—೧೯. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ವಿಜ್ಞಾನಮಯನ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪ
Show Details21min 21s
12—26. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details15min 4s
ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ (ಗೀತಾ-ಗುರುಸ್ತುತಿ-ವೇದಾಂತ-ಶಾಂಕರ-ಸುಭಾಷಿತ-ಸುರೇಶ್ವರ) ಸಂವತ್ಸರ ೨೬
Show Details14min 10s
ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೫. ಪದ್ಯ 40-46—ಜೀವೇಶ್ವರತ್ವವು ಉಪಾಧಿಕೃತವು
Show Details8min 40s
೨.12—೧೮. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೇಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ-೨
Show Details18min 34s
೮.4. ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕ—ಶ್ಲೋಕ.೮-ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿವರಣೆ, ಫಲಸ್ತುತಿ
Show Details10min 9s
12—25. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 31s
ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೫. ಪದ್ಯ 36-39—ಅಸಿ ಪದದ ಅರ್ಥ
Show Details9min 37s
ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ (ಗೀತಾ-ಗುರುಸ್ತುತಿ-ವೇದಾಂತ-ಶಾಂಕರ-ಸುಭಾಷಿತ-ಸುರೇಶ್ವರ) ಸಂವತ್ಸರ ೨೫
Show Details16min 58s
೮.4. ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕ—ಶ್ಲೋಕ.೫,೬,೭-ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿವರಣೆ
Show Details12min 7s
12—24. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details11min 16s
೨.12—೧೮. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೇಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ?—೧
Show Details16min 17s
ಶಿವಸೂತ್ರ 1.2—ಜ್ಞಾನಂ ಬಂಧಃ
Show Details19min 9s
ಶಿವಸೂತ್ರ 1.1—ಶ್ರೀಶ್ರೀರವಿಶಂಕರಗುರೂಜಿ
Show Details24min 30s
೮.4. ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕ—ಶ್ಲೋಕ.೩,೪-ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿವರಣೆ
Show Details9min 22s
೨.12—೧೭. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ
Show Details28min 22s
12—23. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details17min 46s
ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮವುಂಟೆ?—ಡಾ.ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮರು
Show Details14min 1s
೨.12—೧೬. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಸುಷುಪ್ತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆ
Show Details13min 37s
ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ (ಗೀತಾ-ಗುರುಸ್ತುತಿ-ವೇದಾಂತ-ಶಾಂಕರ-ಸುಭಾಷಿತ-ಸುರೇಶ್ವರ) ಸಂವತ್ಸರ ೨೪
Show Details12min 47s
೨.12—೧೫. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆ?
Show Details12min 19s
ಮಹಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತಕಾವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೫. ಪದ್ಯ 28-35—ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾಗಲಕ್ಷಣ
Show Details12min 3s
೮.4. ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕ—ಶ್ಲೋಕ.1-ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿವರಣೆ ಭಾಗ ೨, ಶ್ಲೋ.೨, ವಿವರಣೆ
Show Details9min 36s
12—22. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 46s
ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ (ಗೀತಾ-ಗುರುಸ್ತುತಿ-ವೇದಾಂತ-ಶಾಂಕರ-ಸುಭಾಷಿತ-ಸುರೇಶ್ವರ) ಸಂವತ್ಸರ ೨೩
Show Details16min 40s
೨.12—೧೪. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆ—ವಿಜ್ಞಾನಮಯನ ಪಾರಮೈಶ್ವರ್ಯ
Show Details14min 1s
12—21. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details10min 37s
12—20. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 31s
12—19. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details21min 35s
12—18. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details21min 35s
12—17. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details17min 10s
12—16. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 37s
12—15. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details12min 11s
12—14. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details17min 49s
12—13. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details17min 43s
12—12. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details11min 12s
12—11. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details23min 47s
12—10. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 10s
12—9. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details24min 1s
12—8. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details7min 32s
12—7. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details17min 51s
12—6. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details7min 57s
12—5. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details21min 43s
12—4. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details12min 48s
12—3. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details15min 13s
12—2. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details23min 33s
12—1. Introductions (to vedanta texts)—Sri SachchidAnandEndra Saraswtee SwAmeeji
Show Details14min 38s
11-18. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details21min 20s
11-17. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details15min 46s
11-16. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details9min 56s
11-15. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details16min 40s
11-14. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details10min 16s
11-13. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details15min 39s
11-12. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details16min 6s
11-11. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details13min 59s
11-10. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details16min 33s
11-9. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details12min 55s
11-8. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details11min 53s
11-7. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details14min 20s
11-6. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details8min 30s
11-5. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details15min 53s
11-4. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details11min 24s
11-3. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details10min 5s
CHAndOgyOpaniShat 1.13, 2.1—7 simple translation SwAmi SwAhAnandaji
Show Details10min 49s
छान्दोग्योपनिषत् १।१३, २।१—७ हिन्दी सरलानुवाद
Show Details11min 57s
11-2. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details16min 53s
CHAndOgyOpaniShat 1.11-12 simple translation SwAmi SwAhAnandaji
Show Details8min 14s
छान्दोग्योपनिषत् १।११-१२—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details9min 20s
11-1. How to recognise the method of Vedanta—Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details20min 7s
10-12. (Last session) Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details10min 46s
10-11. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details17min 45s
10-10. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details13min 16s
10-9. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details14min 33s
10-8. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details13min 33s
10-7. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details26min 10s
10-6. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details32min 19s
10-5. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details16min 31s
10-4. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details10min 14s
10-3. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details13min 33s
10-2. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details16min 27s
10-1. Guidelines to ShAnkaravEdAnta—Devrao KulkarNi
Show Details18min 12s
9.21. Essays on vedanta
Show Details31min 35s
9.20. Essays on vedanta
Show Details21min 55s
Complete works 54—Inspired Talks 10—Islam-SUfism-Buddhism-Christianity-ShAnkara nonduality-bhakti-jnAna
Show Details13min 55s
9.19. Essays on vedanta
Show Details21min 54s
Complete works 53—Inspired Talks 9—Materialism, Brahmasutra ShAnkarabhAShya introduction
Show Details16min 31s
9.18. Essays on vedanta
Show Details22min 42s
9.17. Essays on vedanta
Show Details22min 45s
Complete works 52—Inspired Talks 8—Divine mother is the supreme expression, Universal Love
Show Details14min
9.16. Essays on vedanta
Show Details31min 36s
9.15. Essays on vedanta
Show Details17min 31s
9.14. Essays on vedanta
Show Details14min 54s
सुभगोदयस्तुतिः श्लोक ३८-५२—गौडपादाः—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details41min 37s
सुभगोदयस्तुतिः श्लोक २६-३७—गौडपादाः—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details33min 35s
9.13. Essays on vedanta
Show Details43min 41s
सुभगोदयस्तुतिः श्लोक २१-२५—गौडपादाः—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details32min 27s
सुभगोदयस्तुतिः श्लोक १६-२०—गौडपादाः—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details19min
सुभगोदयस्तुतिः श्लोक ११-१५—गौडपादाः—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details13min 16s
सुभगोदयस्तुतिः श्लोक १-१०—गौडपादाः—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details34min 50s
CHAndOgyOpaniShat 1.9-10 simple translation SwAmi SwAhAnandaji
Show Details7min 26s
छान्दोग्योपनिषत् १।९-१०—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details8min 46s
CHAndOgyOpaniShat 1.7-8 simple translation SwAmi SwAhAnandaji
Show Details10min 39s
छान्दोग्योपनिषत् १।८—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details6min 32s
छान्दोग्योपनिषत् १।७—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details7min 13s
ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ 1.1(Rudrabhashyam, रुद्रभाष्यम्)—ಕನ್ನಡ-संस्कृत-English-हिन्दी
Show Details9min 57s
Rudrabhashya 1.1 poetry of Skandadeva with english-ಕನ್ನಡ translations
Show Details13min 3s
रुद्राष्टाध्यायी शुक्लयजुर्वेदीया पीठिका
Show Details21min 6s
The Rudram Introduction
Show Details10min 33s
रुद्रभाष्यपीठिका ५—बन्नञ्जे—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details15min 40s
9.12. Essays on vedanta
Show Details19min 17s
रुद्रभाष्यपीठिका ४—बन्नञ्जे—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details23min 1s
रुद्रभाष्यपीठिका ३—बन्नञ्जे—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details21min 43s
रुद्रभाष्यपीठिका २—बन्नञ्जे—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details11min 9s
9.11. Esaays on vedanta
Show Details16min 56s
रुद्रभाष्यपीठिका १—बन्नञ्जे—संस्कृत-ಕನ್ನಡ
Show Details11min 50s
CHAndOgyOpaniShat 1.6 simple translation SwAmi SwAhAnandaji
Show Details5min 53s
छान्दोग्योऽपनिषत् १।६ हिन्दीसरलानुवाद
Show Details6min 17s
CHAndOgyOpaniShat 1.4-5 simple translation SwAmi SwAhAnandaji
Show Details6min 13s
छान्दोग्योपनिषत् १।४,५ हिन्दीसरलानुवाद
Show Details7min 7s
9.10. Essays on Vedanta
Show Details21min 31s
CHAndOgyOpaniShat 1.3 simple translation SwAmi SwAhAnandaji
Show Details9min 31s
छान्दोग्योपनिषत् १।३ हिन्दीसरलानुवाद
Show Details9min 10s
9.8. Essays on vedanta
Show Details17min 1s
ChhAndogyOpaniShat 1.2 simple translation— SwAmi SwAhAnandaji
Show Details6min 55s
छान्दोग्योपनिषत् १।२ हिन्दी सरलानुवाद—
Show Details7min 59s
ChAndOgyOpaniShat 1.1 simple translation— SwAmi SwAhAnandaji
Show Details7min 48s
छान्दोग्योपनिषत् १।१ हिन्दी सरलानुवाद
Show Details9min 3s
AitareyOpaniShat Chapter 2,3 simple translation SwAmi GambheerAnandaji
Show Details11min 19s
ऐतरेयोपनिषत् अध्याय २,३—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details11min 17s
AitarEyOpaniShat simple translation Chapter 1—Part 1,2,3—SwAmi GambheerAnandaji
Show Details17min 14s
ऐतरेयोपनिषद् सरलानुवाद अध्याय १—खण्ड १,२,३
Show Details21min 24s
TaittireeyOpanishat 3.Bhriguvallee complete simple translation by SwAmi GambheerAnandaji
Show Details22min 53s
तैत्तिरीयोपनिषत् ३.भृगुवल्ली हिन्दी सरलानुवाद
Show Details25min 2s
कुमारशिक्षा २८, २९—देवतानां योगबलमहिमा, वेदेश्वरमहिमा, महाजनपन्था अनुसरणीयः
Show Details20min 45s
कुमारशिक्षा २५-२७— कर्मोपासनामहिमा, कर्मज्ञानसमुच्चयविरोधः, देवतानां साकारत्वम्
Show Details12min 19s
TaittireeyOpaniShat 2.BrahmAnandavallee Simple translation—SwAmi GambheerAnandaji
Show Details22min 55s
तैत्तिरीयोपनिषत् २.ब्रह्मानन्दवल्ली हिन्दी सरलानुवाद—गीताप्रेस
Show Details28min 11s
कुमारशिक्षा १९-२४—अशुद्धचित्तस्य ज्ञानयोगो नोचितः, कर्मयोग एव कर्तव्यः, न संन्यासः तस्य
Show Details24min 6s
TaittireeyOpaniShat 1)Sheekshaavallee 7-12 Simple translation—SwAmi GambheerAnandaji
Show Details13min 55s
तैत्तिरीयोपनिषत् १)शीक्षावल्ली अनुवाक ७-१२—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details16min 17s
कुमारशिक्षा १८—कर्मयोगिना दुर्व्यसनि-पाखण्ड-अलससङ्गतिः त्याज्या
Show Details13min 30s
TaittireeyOpaniShat 1)SheekShAvallee—Anuvaaka 1-6—Simple translation—SwAmi GambheerAnandaji
Show Details16min 41s
तैत्तिरीयोपनिषत् १)शीक्षावल्ली—अनुवाक १-६—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details21min 20s
कुमारशिक्षा १७—श्रुतिस्मृतीनां सकालिकत्वं त्रिकालाबाध्यत्वं च
Show Details17min 24s
MAndUkyOpanishat simple translation—VidyAvAchaspathi V.Panoli
Show Details6min 14s
माण्डूक्योपनिषत् हिन्दी सरलानुवाद
Show Details7min 35s
MundakOpaniShat Simple translation Mundaka 3—Khanda 1, 2 completed—SwAmi GambheerAnandaji
Show Details12min 32s
मुण्डकोपनिषत् हिन्दी सरलानुवाद मुण्डक ३—खण्ड १, २ समाप्त
Show Details14min 52s
कुमारशिक्षा १६—आचारः चतुर्वर्गप्रदः
Show Details6min 22s
मुण्डकोपनिषत् मुण्डक २—खण्ड १, २—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details12min 33s
MundakOpaniShat Mundaka 2—Khanda 1, 2—SwAmi GambheerAnandaji
Show Details12min 23s
9.7. Essays on vedanta
Show Details18min 16s
कुमारशिक्षा १५—कृतमकृतम्, हीनत्वम्, अनाचारात्याचारौ, विचाराचारः
Show Details18min 3s
कुमारशिक्षा १३,१४—आमरणं नित्यकर्मादीन् कुर्यात् अरिषड्वर्गवान्
Show Details11min 23s
Complete works 51—Inspired Talks 7—Believe after testing, we are the absolute
Show Details16min 17s
9.6. Essays on vedanta
Show Details17min 1s
मुण्डकोपनिषत् मुण्डक १—खण्ड १,२—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details14min 33s
MundakOpaniShat Mundaka 1—Khanda 1, 2—Simple translation
Show Details13min 7s
प्रश्नोपनिषत् प्रश्न ३,४,५,६ (अन्तिम)—सार्थ हिन्दी
Show Details28min 38s
PrashnOpaniSHat Prashnas 3,4,5,6(last)—Simple translation
Show Details29min 17s
Brahmasutra 1.3.1—1.3.25—Simple translation
Show Details10min 14s
ब्रह्मसूत्र सरलानुवाद हिन्दी अध्याय १।पाद ३।अधिकरण १-७।सूत्र १-२५
Show Details13min 5s
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः अ.१।पा.३।अधि.१-८।सू.१—२५—अद्वैतमञ्जरी
Show Details14min 30s
Brahmasutra 1.2.9—1.2.32—Summary of ShAnkarabhASHya
Show Details16min 28s
PrashnOpaniSHat Prashnas 1,2—Simple translation
Show Details17min 39s
प्रश्नोपनिषत् प्रश्न १, २—सार्थ हिन्दी
Show Details18min 32s
KathOpaniSHat 5th & 6th vallee—Simple translation
Show Details15min 13s
कठोपनिषत् वल्ली ४—मन्त्र ३-१५, वल्ली ५,६ संपूर्ण—हिन्दी अनुवाद
Show Details27min 32s
कठोपनिषत् वल्ली ४—मन्त्र १-३—हिन्दी अनुवाद
Show Details7min 14s
Brahmasutra 1.2.1—1.2.8—ShAnkarabhASHya
Show Details27min 52s
वेदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र १।२ समाप्ति।१८—३२—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details30min 32s
वेदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र १।२।१—१७—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details39min 26s
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः १।२।१—३२—अद्वैतमञ्जरी
Show Details17min 13s
KathOpaniSHat 4th vallee—Simple translation
Show Details9min 43s
कठोपनिषत् वल्ली ३—मन्त्र १-१७—हिन्दी अनुवाद
Show Details20min 22s
KathOpaniSHat 3rd vallee—Simple translation
Show Details9min 47s
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः १।१।२४—३१—अद्वैतमञ्जरी
Show Details9min 49s
वेदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र १।१।२४—३१—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details17min 19s
Brahmasutra ShAnkarabhaSHya in English 1.1.24—1.1.31(end of Section 1)
Show Details25min 22s
Brahmasutra 1.1.13—1.1.23—ShAnkarabhASHya
Show Details28min 21s
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः १।१।१३—२३—अद्वैतमञ्जरी
Show Details13min 38s
वेदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र १।१।२४—३१—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details17min 19s
वेदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र १।१।१३—२३—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details17min 5s
कठोपनिषत् वल्ली २ अन्तिम भाग—मन्त्र १८-२५—हिन्दी अनुवाद
Show Details18min 29s
कठोपनिषत् वल्ली २—मन्त्र ११-१७—हिन्दी अनुवाद
Show Details13min 21s
Brahmasutra 1.1.5—1.1.12—ShAnkarabhASHya
Show Details36min 43s
Complete works 50—Inspired Talks 6—Unmanifested soul is superior than the manifested world
Show Details5min 37s
9.5. Essays on vedanta
Show Details21min 46s
Complete works 49—Inspired Talks 5—Leave ego, blamers are uplifters
Show Details6min 46s
9.4. Essays on vedanta
Show Details13min 49s
Complete works 48—Inspired Talks 4—We are soul beyond joy&sorrows
Show Details9min 8s
ऋग्वेद सुबोध भाष्य १।२।१-९ हिन्दी (श्रीपाद दामोदर सातवालेकर)—ಕನ್ನಡ.mp3
Show Details20min 47s
9.3. Essays on vedanta
Show Details9min 32s
Complete works 47—Inspired Talks 3—Unconditioned love towards Lord
Show Details8min 52s
9.2. Essays on vedanta
Show Details11min 55s
9.1. Essays on vedanta
Show Details16min 17s
8.13. Deliberation on the ultimate reality
Show Details29min 51s
8.12. Deliberation on the ultimate reality
Show Details12min 21s
8.11. Deliberation on the ultimate reality
Show Details23min 22s
8.10. Deliberation on the ultimate reality
Show Details10min 59s
कुमारशिक्षा १२. शमदमादिसिद्धिपर्यन्तं स्वाश्रमोचितकर्मानुष्ठानम्
Show Details12min 14s
Complete works 46—Inspired Talks 2—Bravery, sincierity, devotion in any spiritusl path leads to the Whole, superconciousness
Show Details4min 18s
ऋग्वेद सुबोध भाष्य १।१।१-२ हिन्दी -ಕನ್ನಡ
Show Details45min 19s
कठोपनिषत् वल्ली २ —मन्त्र १-१०—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details20min 34s
KathOpaniSHat 2nd vallee—Simple translation
Show Details14min 44s
8.9. Deliberation on the ultimate reality
Show Details24min 38s
कठोपनिषत् वल्ली १ (अन्त)—मन्त्र १०-२९—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details22min 23s
KathOpaniSHat 1st vallee—Simple translation
Show Details19min 35s
कठोपनिषत् वल्ली १—मन्त्र १-९
Show Details20min 19s
KEnOpaniSHat 4—Simple translation into English
Show Details6min 29s
केनोपनिषद् ४ (अन्तिम खंड)—सरल हिन्दी अनुवाद
Show Details17min 32s
8.8. Deliberation on the ultimate reality
Show Details21min 45s
KEnOpaniSHat 3—Simple translation into English
Show Details6min 6s
केनोपनिषद् ३—यक्ष, उमा हैमवती—सरल हिन्दी अनुवाद
Show Details17min 55s
Complete works 45—Inspired Talks 1—Liberation is beyond good & evil, World is the expressed form of God
Show Details8min 2s
KEnOpaniSHat 2—Simple translation into English
Show Details3min 21s
केनोपनिषद् २—सरल हिन्दी अनुवाद
Show Details10min 57s
KEnOpaniSHat 1—Simple translation into English
Show Details7min 6s
केनोपनिषद् १—सरल हिन्दी अनुवाद—गीताप्रेस्
Show Details16min 28s
KenOpaniSHat summary—Sri Satya Sai Baba
Show Details14min 36s
IshAvAsyOpaniSHat simple translation
Show Details11min 54s
ईशावास्योपनिषत् सरलानुवाद हिन्दी
Show Details18min
कुमारशिक्षा ११. कर्मयोगस्य महत्त्वम्
Show Details14min 29s
Brahmasutra 1.1.4— Tattu samanwayAt—SwAmi ShivAnanda
Show Details17min 23s
Brahmasutra sutra 2 & 3-SwAmi ShivAnanda—JanmaAdyasya yatah & ShAstryOnitwAt
Show Details13min 9s
वेदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र १। १। सूत्र ५-१२ गीताप्रेस्
Show Details14min
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः- १। १। सूत्र ५-१२- अद्वैतमञ्जरी
Show Details5min 8s
Brahmasutra Introduction and sutra 1-SwAmi ShivAnanda
Show Details42min 50s
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸಾರ (ब्रह्मसूत्र सार) ಕನ್ನಡ, संस्कृत, हिन्दी 1.1.1-4
Show Details32min 50s
कुमारशिक्षा ८.धर्म-पापक्षय-ज्ञान-मोक्ष; ९.कर्मयोग-ज्ञानयोग; १०.ऋणत्रय-संन्यास
Show Details26min 41s
Complete works 44—The god of love is his own proof+Human representations of the divine ideal of love+Conclusion
Show Details23min 51s
स्तोत्ररत्नावली— १०. शिवाष्टकम्(ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್)
Show Details14min 8s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 3 & 4.1
Show Details11min 45s
कुमारशिक्षा ७—धर्मसन्दिग्धतापरिहारः, स्त्रीशूद्रानधिकारः
Show Details10min 30s
स्तोत्ररत्नावली— ९. वेदसारशिवस्तवः(ವೇದಸಾರಶಿವಸ್ತವಃ)
Show Details12min 41s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 2—2
Show Details9min 21s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 1—2, 2—1
Show Details13min 53s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 1—1
Show Details9min 13s
ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्य शंकराचार्य २— Brahmasutra Superimposition—Shankara 2 (last portion)
Show Details13min 37s
ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्य शंकराचार्य १— Brahmasutra Superimposition—Shankara 1
Show Details10min 54s
EeshAvAsyOpaniSHat 2—Shree SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details7min 8s
ईशावास्योपनिषत् २—शाङ्करभाष्यम्—हिन्दीभाषानुवादसहितम्—गीताप्रेस्
Show Details6min 28s
8.7. Deliberation on the ultimate reality—Shree D.B.GangoLLi
Show Details10min 56s
कुमारशिक्षा ६—वेदार्थ-ऋष्यादिमहिमा (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details13min 44s
स्तोत्ररत्नावली—शिवस्तोत्राणि—८—श्रीशिवापराधक्षमापनस्तोत्रम् (संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details29min 2s
स्तोत्ररत्नावली—शिवस्तोत्राणि—७—शिवमानसपूजा (सार्थमूल—संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details12min 49s
कुमारशिक्षा ४—श्रुति-स्मृति-विधि-निषेध-परमार्थ; ५—वर्णाश्रमधर्मः (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details19min 17s
कुमारशिक्षा ३—श्रुति-स्मृति-संस्काराः (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details17min 17s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—६—परमेश्वरस्तोत्रम् (सार्थमूल—संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details11min 13s
कुमारशिक्षा २.२—वेदोत्पत्तिः, विवाह-पुत्रप्रकाराः (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details21min 5s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—५—न्यासदशकम् (सार्थमूल—संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details12min 42s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—४—श्रीहरिशरणाष्टकम् (सार्थ;संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details12min 31s
कुमारशिक्षा २.१— कुमारशिक्षा २.२—वेदोत्पत्तिः, विवाह-पुत्रप्रकाराः(संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details32min 40s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—३—विष्णुषट्पदी (सार्थ;संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details9min 13s
कुमारशिक्षा १—परमपूज्य-वासुदेवानन्दसरस्वती-टेम्बेस्वामी-सत्यस्वरूप-प्रशंसा
Show Details39min 42s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—२—श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम् (सार्थम्)
Show Details13min 22s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—१—मङ्गलम् (सार्थम्)
Show Details10min 48s
Complete works 43-Universal love, Highest devotion, The triangle of Love—SwAmi VivEkAnanda
Show Details24min 14s
8.6. Deliberation on the ultimate reality—Shree D.B.GangoLLi
Show Details17min 45s
EashOpaniSHat 1—SwAmi ParamAnanda+ISKCON
Show Details14min 6s
EeshaavaasyOpaniSHat 1—SAKSHI publication
Show Details5min 42s
EeshAvAsyOpaniSHat shanti mantra and 1st mantra—Dr. P.V.Vartak
Show Details16min 21s
ಈಶೋಪನಿಷತ್ ೧—ईशोपनिषत् १—EeshOpaniSHat 1—SwAmi KrishNAnanda, Aurobindo, Satyasaibaba, ಮಿ.ಚೌ ರಾಮರಾಯರು, ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ದೇವುಡು ಮತ್ತು ಡಿವಿಜಿ
Show Details27min 35s
8.5. Deliberation on the ultimate reality— Sri D.B.GangoLLi
Show Details22min 58s
Ishavasya upanishad 1—ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ ೧—ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ+ಪಂಚಾನನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
Show Details27min 11s
EeshAvAsyOpaniSHat 1—VishishTAdwaita(ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್—ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಭಾಷ್ಯ)
Show Details35min 6s
EeshAvAsyOpaniSHat ShAnkarabhASHya Mantra 1—Sri Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details9min 20s
ईशावास्योपनिषत् मन्त्र १— गीताप्रेस् हिन्दीभाष्य
Show Details5min 15s
Complete works 42—The Bhakta's renunciation results from love+
Show Details19min 18s
8.4.Deliberation on the ultimate reality
Show Details19min 9s
Complete works 41—The chosen ideal, method and means, preparatory renunciation
Show Details29min 21s
8.3.Deliberation on the ultimate reality
Show Details19min 28s
Complete works 40—The mantra-om-word and wisdom + Worship of substitutes and images
Show Details14min 16s
Complete works 39.2—Incarnate teachers and incarnation
Show Details5min 31s
Complete works 39.1—Spiritual realisation, the aim of bhaktiyoga+The need of guru+Qualifications of the aspirant and the teacher
Show Details31min 16s
8.2. Deliberation on the ultimate reality
Show Details20min 46s
Complete works 38— The philosophy of Ishwara
Show Details13min 37s
Complete works 37—Definition of bhakti
Show Details17min 7s
8.1.Deliberation on the ultimate reality culminating in intuitive experience
Show Details20min 42s
7.6. Meditations 6—The inference of the world illogical
Show Details10min 2s
7.5. Meditations 5— K.A. KrishnaswAmy Aiyer
Show Details25min 5s
Complete works 36— The ishta
Show Details24min 5s
Complete works 35—The chief symbols
Show Details28min 40s
Complete works 34— The need of symbols
Show Details20min 5s
Complete works 33—The teacher of spirituality
Show Details32min 47s
Complete works 32—The first steps to bhaktiyOga
Show Details25min 31s
Complete works 31— Preparations for BhaktiyOga
Show Details27min 48s
Complete works 30— Secret of KarmayOga
Show Details24min 26s
Complete works 29—Freedom
Show Details34min 57s
Complete works 28—Non-attachment is complete self-abnegation
Show Details35min 35s
7.4. Meditations 4—My own Existence, I can never doubt
Show Details10min 28s
Complete works 27—We help ourselves, not the world
Show Details25min 33s
Complete works 26— What is duty
Show Details29min 8s
Complete works 25— Secret of work
Show Details27min 16s
7.3. Meditations 3—No uniformity of opinion among people concerning abstract ideas
Show Details11min 39s
7.2. Meditations 2—The assumption of a substratum is of no avail to the realist
Show Details11min 40s
7.1. Meditations 1— The correlatives of knowledge
Show Details7min 4s
6. BrahmavidyA 12
Show Details37min 42s
6. BrahmavidyA 11
Show Details29min 41s
6. BrahmavidyA 10
Show Details23min 37s
6. BrahmavidyA 9
Show Details10min 2s
Lights on the upanishads 20
Show Details7min 10s
Lights on the upanishads 19
Show Details9min 51s
Lights on the upanishads 18
Show Details10min 24s
Lights on the upanishads 17
Show Details11min 50s
Lights on the upanishads 16
Show Details7min 4s
Lights on the upanishads 15
Show Details17min 22s
Lights on the upanishads 14
Show Details15min 18s
Lights on the upanishads 13
Show Details18min 23s
Lights on the upanishads 12
Show Details14min 23s
Lights on the upanishads 11
Show Details20min 34s
Lights on the upanishads 10
Show Details16min 11s
Lights on the upanishads 9—ShAndilyavidyA Final
Show Details18min 21s
Lights on the upanishads 8
Show Details8min 9s
Lights on the upanishads 7—ShAndilyavidyA
Show Details16min 41s
Lights on the upanishads 6
Show Details7min 22s
Complete works 24—Each is great in his own place 3
Show Details10min 38s
6. BrahmavidyA 8
Show Details7min 10s
Lights on the upanishads 5
Show Details20min 18s
Lights on the upanishads 4
Show Details14min 55s
Lights on the upanishads 3
Show Details9min 55s
Lights on the upanishads 2
Show Details11min 57s
Complete works 18—Paper on Hinduism 2
Show Details27min 14s
Complete works 16—Unity, the goal of religion
Show Details16min 11s
6. Brahmavidya 7
Show Details18min 33s
MahAnArAyaNa Upanishad 4 (Mantra 6,7)
Show Details15min 56s
Complete works 15— Some customs of the Hindus
Show Details8min 53s
Complete works 14—Buddhism 4
Show Details20min 43s
Complete works 13— Buddhism in India 3
Show Details15min 47s
Complete works 12—Buddhism in India 2
Show Details23min 18s
Complete works 11— Buddhism in India 1
Show Details15min 49s
Complete works 10— Breathing and meditation
Show Details19min 50s
Complete Works of Swami Vivekananda 1– Introduction — Our Master and his message
Show Details24min 58s
Complete works 9— Bhakti or Devotion 3
Show Details11min 3s
Complete works 8— Bhakti or Devotion 2
Show Details19min 53s
Complete Works 7— Bhakti or Devotion 1
Show Details10min 40s
Complete works 6— The practical vedanta 2
Show Details20min 10s
Complete works 5— The practical vedanta 1
Show Details15min 29s
Complete works 4— The powers of the mind 2
Show Details10min 29s
Complete works 3— The powers of the mind 1
Show Details24min
Complete works 2—Response to welcome@Chicago + Work and its secret
Show Details26min 37s
5. AwasthA traya vivEka 12
Show Details16min 49s
5. AwasthA traya vivEka 11
Show Details13min 13s
6. BrahmavidyA 6— Or the knowledge of the ultimate reality
Show Details6min 15s
5. AwasthA traya viveka 10
Show Details12min 20s
5. AwasthA traya vivEka 9
Show Details11min 53s
5. AwasthA traya vivEka 8
Show Details27min 27s
5. AwasthA traya VivEka 7
Show Details19min 14s
5. AwasthA traya vivEka 6
Show Details18min 36s
5. AwasthA traya vivEka 5
Show Details10min 54s
5. AwasthA traya VivEka 4
Show Details14min 22s
5. AwasthA traya vivEka 3
Show Details8min 36s
Complete works 23— Each is great in his own place 2
Show Details18min 57s
Complete works 22—Each is great in his own place 1
Show Details13min 11s
6. BrahmavidyA 5
Show Details17min 21s
4. AwasthA traya or The unique method of vedanta 2
Show Details9min 11s
4. AwasthA traya or The unique method of vedanta 1
Show Details15min 2s
3. Adwaita Pancharatnam 9
Show Details10min 47s
3. Adwaita Pancharatnam 8
Show Details8min 1s
3. Adwaita Pancharatnam 7
Show Details10min 22s
3. Adwaita Pancharatnam 6
Show Details10min 47s
3. Adwaita Pancharatnam 6
Show Details10min 47s
3. Adwaita Pancharatnam 5
Show Details19min 43s
3. Adwaita Pancharatnam 4
Show Details12min 28s
3. Adwaita Pancharatnam 3
Show Details12min 6s
3. Adwaita Pancharatnam 2
Show Details19min 18s
3. Adwaita Pancharatnam 17
Show Details25min 30s
6. BrahmavidyA 4
Show Details10min 44s
3. Adwaita Pancharatnam 16
Show Details14min 55s
3. Adwaita Pancharatnam 15
Show Details13min 43s
3. Adwaita Pancharatnam 14
Show Details15min 51s
3. Adwaita Pancharatnam 13
Show Details15min 27s
3. Adwaita Pancharatnam 12
Show Details13min 58s
3. Adwaita Pancharatnam 11
Show Details11min 41s
3. Adwaita Pancharatnam 10
Show Details15min 40s
3. Adwaita Pancharatnam 1
Show Details20min 52s
2.1. AdhyAtma Yoga
Show Details29min 8s
2. AdhyAtma Yoga Last session
Show Details27min 14s
2. 3-9. AdhyAtma YOga
Show Details11min 50s
2.1—2. AdhyAtma Yoga
Show Details13min 25s
Complete works 21—Karma in its effect on character 2
Show Details14min 36s
6. BrahmavidyA 3
Show Details16min 51s
MahAnArAyaNa upanishad discourse 3
Show Details12min 31s
Complete works of Swami Vivekananda 20
Show Details10min 30s
1. 15. A broad outline of vedanta
Show Details18min 47s
1. 42-46 (Last). A broad outline of vedanta
Show Details12min 22s
1. 33-41. A broad outline of vedanta
Show Details20min 37s
1. 26-32. A broad outline of vedanta
Show Details21min 8s
1. 18-25. A broad outline of vedanta
Show Details14min 17s
1. 16,17. A broad outline of vedanta
Show Details12min 9s
1. 14. A broad outline of vedanta
Show Details19min 58s
1. 13. A broad outline of vedanta
Show Details11min 56s
1. 8—10. A broad outline of vedanta
Show Details17min 27s
1.12. A broad outline of vedanta
Show Details12min 26s
1.11. A broad outline of vedanta
Show Details12min 12s
1. 4-7. A broad outline of vedanta
Show Details19min 48s
1. 2-3. A broad outline of vedanta
Show Details11min 18s
1.1. A broad outline of vedanta
Show Details15min 41s
MahAnArAyaNa upanishad discourse 2
Show Details8min 45s
MahAnArAyaNa upanishad explanation 1
Show Details16min 56s
6. BrahmavidyA or the knowledge of the ultimate reality 2
Show Details21min 20s
Lights on the upanishads 1
Show Details16min 32s
Complete works of Swami VivEkAnanda 19
Show Details7min 9s
6. BrahmavidyA 1
Show Details18min 56s
5. AwasthA traya VivEka 14
Show Details18min 40s
5. AwasthA traya vivEka 13
Show Details13min 21s
Pure Shaankara vedanta- Karma, Bhakti, Jnana yogas
Show Details46min 11s
Upanishads Preface 2— SAKSHI
Show Details11min 58s
Upanishads by SAKSHI publication, Preface 1
Show Details17min 48s
The Upanishads, Preface 1 by Sri Aravinda Maharshi
Show Details11min 51s
The Upanishads, Preface 2— Sri Aurobindo
Show Details24min 16s
The upanishads, Preface by Swami ParamAnanda
Show Details14min 19s
The gleams of science in the upanishads, Preface 2
Show Details20min 3s
The Gleams of science in the upanishads, Preface 1— Dr. P.V. Varthaka
Show Details21min 15s
Reconcilliation or agreement of all religions
Show Details8min 24s
EeshAvAsyOpanishad Preface
Show Details5min 3s
EeshAvAsyOpanishad Bhashya Preface
Show Details13min 32s
Importance of a single guru and a single path
Show Details26min 36s
Lights on the upanishads 21
Show Details22min 48s
6. BrahmavidyA 1— Sri D.B.GagoLLi
Show Details18min 56s
Complete works 17
Show Details11min 21s