VBB - Вулгар Булгар Беклогъри | RedCircle

VBB - Вулгар Булгар Беклогъри

Двама (или понякога повече!!?) игрохолици-психари дрънкат глупости, основно за видеоигри.

Ние сме верни слуги на нашия Господар и Поробител Бек Логг.

show-image

Episodes