UNLOCK YOUR CAREER | RedCircle
show-image

UNLOCK YOUR CAREER

Xin chào tất cả các bạn! Chào mừng các bạn đã đến với Unlock Your Career (UYC)– kênh podcast dành cho các bạn học sinh THPT hoặc sinh viên Đại học đang băn khoăn về định hướng nghề nghiệp tương lai. Unlock Your Career là những câu chuyện rất đời từ những người đã đi làm về cái duyên với nghề, những khó khăn và niềm vui trong công việc, hành trình định vị và phát triển sự nghiệp của họ.

Bạn muốn đặt câu hỏi cho UYC, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline +84966013663 hoặc email info@pacgroup.org

Episodes

#17 PART 2 - ACCOUNTANCY AND FINANCE: THE OVERLAP
Show Details24min 13s
#17 PART 1 - ACCOUNTANCY AND FINANCE: THE OVERLAP
Show Details27min 57s
#16 PART 2 - RENEWABLE ENERGY IS THE FUTURE
Show Details40min 27s
#16 PART 1 - RENEWABLE ENERGY IS THE FUTURE
Show Details25min 2s
#15 PART 2 - UX RESEARCH: WHEN PSYCHOLOGY AND INFORMATION SCIENCES INTERSECT
Show Details37min 1s
#15 PART 1 - UX RESEARCH: WHEN PSYCHOLOGY AND INFORMATION SCIENCES INTERSECT
Show Details24min 21s
#14 PART 2 - SO, YOU WANT TO BE A LAWYER? - CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH LUẬT SƯ TẠI MỸ
Show Details37min 16s
#14 PART 1 - SO, YOU WANT TO BE A LAWYER? - CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH LUẬT SƯ TẠI MỸ
Show Details33min 11s
#13 PART 3 - HEALTH IS WEALTH: PUBLIC HEALTH FOR COMMUNITY WELLBEING
Show Details28min 51s
#13 PART 2 - HEALTH IS WEALTH: PUBLIC HEALTH FOR COMMUNITY WELLBEING - NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG TỪ GÓC NHÌN CỦA HỌC GIẢ CHEVENING
Show Details25min 8s
#13 PART 1 - HEALTH IS WEALTH: PUBLIC HEALTH FOR COMMUNITY WELLBEING - NGHÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG TỪ GÓC NHÌN CỦA HỌC GIẢ CHEVENING
Show Details32min 23s
#12 PART 3 - FROM A NEWLY-GRAD TO A FB SOFTWARE ENGINEER: HARD WORK PAYS OFF
Show Details29min 17s
#12 PART 2 - FROM A NEWLY-GRAD TO A FB SOFTWARE ENGINEER: HARD WORK PAYS OFF
Show Details24min 53s
#12 PART 1 - FROM A NEWLY-GRAD TO A FB SOFTWARE ENGINEER: HARD WORK PAYS OFF
Show Details25min 33s
#11 PART 3 - THE ROAD LESS TAKEN: FROM CEO TO START-UP MAGNATE
Show Details29min 47s
#11 PART 2 - THE ROAD LESS TAKEN: FROM CEO TO START-UP MAGNATE
Show Details26min 19s
#11 PART 1 - THE ROAD LESS TAKEN: FROM CEO TO START-UP MAGNATE
Show Details22min 35s
#10 PART 3 - THE 4P's OF AVIATION MANAGEMENT - READY FOR TAKE-OFFS
Show Details19min 43s
#10 PART 2 - THE 4P's OF AVIATION MANAGEMENT - READY FOR TAKE-OFFS
Show Details22min 11s
#10 Part 1 - THE 4P's OF AVIATION MANAGEMENT - READY FOR TAKE-OFFS
Show Details26min 58s
#9 PART 2 - CAREER DETOUR: FROM TESOL TO DEVELOPMENT FIELD
Show Details41min 57s
#9 PART 1 - CAREER DETOUR: FROM TESOL TO DEVELOPMENT FIELD
Show Details37min 50s
#8 PART 2 - A PHD IN APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS IN HIS LATE 20S
Show Details27min 56s
#8 PART 1 - A PHD IN APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS IN HIS LATE 20S
Show Details24min 39s
#7 - WORKING IN THE PETROLEUM INDUSTRY
Show Details34min 44s
#6 PART 2 - NGOs & IGOs - FOR A BETTER WORLD
Show Details31min 23s
#6 PART 1 - NGOs & IGOs - FOR A BETTER WORLD
Show Details19min 41s
#5 PART 2 - HOSPITALITY MANAGEMENT: IS IT ALL ABOUT CUSTOMER SERVICE?
Show Details27min 54s
#5 PART 1 - HOSPITALITY MANAGEMENT: IS IT ALL ABOUT CUSTOMER SERVICE?
Show Details30min 13s
#4 - FROM AN ECONOMICS MAJOR TO A DATA SCIENTIST
Show Details41min 8s
#3 - WHAT’S IT LIKE TO BE AN ENVIRONMENTAL SCIENTIST?
Show Details38min 14s
#2 - A SOFTWARE ENGINEER IN THE PUBLIC SECTOR
Show Details30min 27s
#1 - INFORMATION SYSTEMS TRACK IN COMPUTER SCIENCE PROGRAMS: WHAT A FRESH GRADUATE CAN DO?
Show Details30min 5s