show-image

Millennial Talks - DA

Đa phần nhìn chung những người thuộc thế hệ Millennial đang phải gánh chịu những áp lực rất là lớn từ từ gia đình, xã hội, bạn bè và các phương tiện truyền thông.

Episodes

Kì số 2: Stress quá mức dẫn đến tự tự ở thế hệ Millennials
Show Details9min 46s
Kì số 1: Tại sao lại là Millennial Talks?
Show Details2min 31s