Setkání s nadpřirozeným lékařem | RedCircle
show-image

Setkání s nadpřirozeným lékařem

Proč trápit nemocí? S nemocí trvající týdny, měsíce, roky? Proč ztrácet naději? Proč se bát a říkat si, kdy už to skončí? Proč se ptát sám sebe: “Vrátím se vůbec někdy k normálnímu životu?”

Nevěš hlavu! Řešení tu je! Řešením není speciální metoda či přesně stanovený postup léčby. Řešením je setkání. Setkání s osobou, která má moc nad nemocí. Setkání s osobou, která má sílu nemoc zneškodnit. 

V této sérii podcastů Ti představím Lékaře všech Lékařů. ČLOVĚKA I BOHA, Ježíše Krista.


Episodes

Epizoda 32 Překážka zázraků č. 20 - Nepochopení daru uzdravení
Show Details8min 19s
Epizoda 31 Překážka zázraků č. 19 - Falešný bůh starostlivosti
Show Details8min 19s
Epizoda 30 Překážka zázraků č. 18 - Lpění na okultních předmětech
Show Details7min 30s
Epizoda 29 Překážka zázraků č. 17 - Prokletí
Show Details11min 8s
Epizoda 28 Překážka zázraků č. 16 - Modlářství a čarodějnictví
Show Details8min 42s
Epizoda 27 Překážka zázraků č. 15 - Neposlušnost
Show Details8min 22s
Epizoda 26 Překážka zázraků č. 14 - Neznalost Ježíšova jména
Show Details16min 8s
Epizoda 25 Překážka zázraků č. 13 - Nedostatek vytrvalé víry
Show Details15min 40s
Epizoda 24 Překážka zázraků č. 12 - Pochybnosti
Show Details16min 50s
Epizoda 23 Překážka zázraků č. 11 - Nesprávný dotek Ježíše
Show Details12min 56s
Epizoda 22 Překážka zázraků č. 10 - Dva nesprávné postoje vůči Božímu Slovu
Show Details10min 22s
Epizoda 21 Překážka zázraků č. 9 - Ježíš uzdravoval každého a já ne
Show Details12min 48s
Epizoda 20 Překážka zázraků č. 8 - Omezená víra
Show Details15min 25s
Epizoda 19 Překážka zázraků č. 7 - Nedostatek jednoduché dětské důvěry
Show Details14min 27s
Epizoda 18 Překážka zázraků č. 6 - Nerozpoznání původu nemoci
Show Details13min
Epizoda 17 Překážka zázraků č. 5 - Strach
Show Details16min 42s
Epizoda 16 Překážka zázraků č. 4 - Nezaseté Boží slovo
Show Details18min 35s
Epizoda 15 Překážka zázraků č. 3 - Nedostatek poznání Boha
Show Details14min 48s
Epizoda 14 Překážka zázraků č. 2 - Nevíra
Show Details13min 56s
Epizoda 13 Překážky zázraků uzdravení - První překážkou je hřích
Show Details16min 2s
Epizoda 12 Zázrak uzdravení chromého žebráka
Show Details6min 47s
Epizoda 11 Zázrak vysvobození z agrese a sebepoškozování
Show Details8min 58s
Epizoda 10 Zázrak Velikonoc
Show Details9min 11s
Epizoda 9 Zázrak uzdravení demonizovaného chlapce
Show Details9min 31s
Epizoda 8 Zázrak uzdravení Tryfosy z extrémní únavy
Show Details20min 27s
Epizoda 7 Příběh holandské dívky Jacolien - uzdravena ze slepoty a hluchoty, poté co odpustila
Show Details12min 40s
Epizoda 6 Démon v církvi a vysvobození
Show Details8min 34s
Epizoda 5 - Nic není tak, jak se předem zdá
Show Details10min 14s
Epizoda 4 - Tvůj postoj srdce vůči Ježíši je rozhodující
Show Details7min 31s
Epizoda 3 - Zázrak uzdravení malomocného
Show Details9min 17s
Epizoda 2 - Uzdravení ochrnutého
Show Details9min 52s
Úvodní epizoda - Příběh celníka Leviho
Show Details21min 25s