رواق / Ravaq | RedCircle
show-image

رواق / Ravaq

می‌ترسید بی‌آنکه بداند می‌ترسد. غمگین بود بی‌آنکه بداند از چه. می‌خواست برود، بی‌آنکه بداند به کجا. دلتنگ بود، بی‌آنکه بداند برای که. _ پادکست رواق با رویکردی روانشناختی به اگزیستانسیالیسم می‌پردازه و ساده‌تر از اسمش، ریشه‌ی بسیاری از احساسات عمیق آدمی رو واکاوی می‌کنه، غمها، ترسها، آرزوها. هدف رواق کشفِ فردیِ مخاطبان از ابعادِ زیستِ اصیله و من با تکیه بر آثار اروین یالوم، در این مکاشفه همراه شما هستم. _ من فرزین رنجبر هستم.

Episodes

اطلاعیه‌ی هفتم
Show Details5min 30s
تبریک نوروز ۱۴۰۱
Show Details14min 7s
اطلاعیه‌ی ششم
Show Details2min
راغ ادبی چهارم: ۵_ جنگ سرد
Show Details31min 31s
راغ ادبی چهارم: ۴_ آواز چکاوک
Show Details28min 23s
راغ ادبی چهارم: ۳_ سایه
Show Details28min 44s
راغ ادبی چهارم: ۲_ سهراب
Show Details29min 36s
راغ ادبی چهارم: ۱_ قهرمان
Show Details27min 51s
اطلاعیه‌ی پنجم
Show Details9min 16s
اسپین‌آف دوم: اپیزود هژدهم
Show Details30min 45s
اسپین‌آف دوم: اپیزود هفدهم
Show Details29min 35s
اسپین‌آف دوم: اپیزود شانزدهم
Show Details32min 53s
اسپین‌آف دوم: اپیزود پانزدهم
Show Details27min 59s
اسپین‌آف دوم: اپیزود چهاردم
Show Details28min 47s
اسپین‌آف دوم: اپیزود سیزدهم
Show Details28min 43s
اسپین‌آف دوم: اپیزود دوازدهم
Show Details33min 19s
اسپین‌آف دوم: اپیزود یازدهم
Show Details30min 25s
اسپین‌آف دوم: اپیزود دهم
Show Details23min 1s
اسپین‌آف دوم: اپیزود نهم
Show Details39min 21s
اسپین‌آف دوم: اپیزود هشتم
Show Details26min 25s
اسپین‌آف دوم: اپیزود هفتم
Show Details33min 33s
اسپین‌آف دوم: اپیزود ششم
Show Details19min 31s
اسپین‌آف دوم: اپیزود پنجم
Show Details41min 20s
اسپین‌آف دوم: اپیزود چهارم
Show Details36min 39s
اسپین‌آف دوم: اپیزود سوم
Show Details31min 57s
اسپین‌آف دوم: اپیزود دوم
Show Details37min 43s
اسپین‌آف دوم: اپیزود اول
Show Details31min 32s
تبریک نوروز ۱۴۰۰
Show Details7min 56s
اپیزود آخر: دلدادگی
Show Details47min 51s
اطلاعیه‌ی چهارم
Show Details2min 23s
اپیزود شصت‌وپنجم: خونه
Show Details47min 54s
اپیزود شصت‌وچهارم: درس آخر
Show Details42min 58s
اپیزود شصت‌وسوم: چشمِ سحابی
Show Details36min 47s
اپیزود شصت‌ودوم: در جستجوی معنا
Show Details37min 21s
اپیزود شصت‌ویکم: عمرِ دراز
Show Details38min 7s
اپیزود شصتم: خلع سلاح
Show Details37min 30s
اطلاعیه‌ ۳
Show Details1min 11s
اپیزود پنجاه‌ونهم: کانون کاذب
Show Details39min 24s
اپیزود پنجاه‌وهشتم: بر طرف چمن
Show Details46min 11s
اپیزود پنجاه‌وهفتم: معنای کیهانی
Show Details36min 27s
اپیزود پنجاه‌وششم: طاعون
Show Details34min 56s
اپیزود پنجاه‌وپنجم: پوچی
Show Details38min 3s
اپیزود پنجاه‌وچهارم: بیداری
Show Details30min 59s
اطلاعیه‌ی ۲
Show Details6min 4s
راغ داستانی اول: شنیدم چی گفتی
Show Details3hr 9min
اپیزود پنجاه‌وسوم: پایان تنهایی
Show Details45min
اپیزود پنجاه‌ودوم: به علاوه‌ی هجده
Show Details39min 19s
اپیزود پنجاه‌ویکم: آمیختگی
Show Details32min 49s
راغ ادبی ۱
Show Details41min 24s
اپیزود پنجاهم: تنها مرا اثبات کن
Show Details32min 36s
اپیزود چهل‌ونهم: زیستن در برابر چشم دیگران
Show Details38min 52s
اپیزود چهل‌وهشتم: گذرگاه
Show Details33min 33s
اپیزودچهل‌وهفتم: اقتصادِ عشق
Show Details32min 29s
اپیزود چهل‌وششم: گرگه تو بیابونه
Show Details44min 15s
اپیزود چهل‌وپنجم: قلب‌شناسی (در باب عشق)
Show Details48min 29s
اپیزود چهل‌وچهارم: به چشم‌های من نگاه کن
Show Details35min 12s
اپیزود چهل‌وسوم: قایقرانان رودخانه‌ی ولگا
Show Details28min 14s
اپیزود چهل‌ودوم: گاهی به آسمان نگاه کن
Show Details39min 58s
اپیزود چهل‌ویکم: آتشفشان بی‌معناست؟
Show Details40min 3s
اپیزود چهلم: تئاتر استالینی
Show Details30min 8s
اپیزود سی‌ونهم: آغاز تنهایی
Show Details33min 7s
اسپین‌آف‌اول: اپیزود شانزدهم تا هجدهم
Show Details1hr 15min
اسپین‌آف‌اول: اپیزود سیزدهم تا پانزدهم
Show Details1hr 13min
اسپین‌آف اول: اپیزود دهم تا دوازدهم
Show Details1hr 6min
اسپین‌آف اول: اپیزود هفتم تا نهم
Show Details1hr 10min
اسپین‌آف اول: اپیزود چهار تا شش
Show Details1hr 21min
اسپین‌آف اول: اپیزود صفر تا سه
Show Details1hr 38min
اپیزود سی‌وهشتم: گذشته در برابر آینده
Show Details34min 1s
اپیزود سی‌وهفتم: جوونه سر زده
Show Details30min 42s
اپیزود سی‌وششم: آتشفشان را معنی کن
Show Details39min 56s
اپیزود سی‌وپنجم: تصمیم اِما (حجم زیرین کوه یخ)
Show Details29min 55s
اپیزود سی‌وچهارم: اژدهای خفته
Show Details30min 50s
اپیزود سی‌وسوم: سختی‌گریزی
Show Details26min 55s
اپیزود سی‌‌ودوم: دشواریِ تصمیم (ممکن‌ها_غیرممکن‌ها ۲)
Show Details46min 33s
اپیزود سی‌ویکم: تلقین
Show Details33min 19s
اپیزود سی‌ام: فاخته
Show Details34min 39s
اپیزود بیست‌ونهم: کوررنگی
Show Details34min 43s
اپیزود بیست‌وهشتم: صورت‌سنگی
Show Details33min 35s
اپیزود بیست‌وهفتم: رنک، فاربر، می
Show Details33min 30s
اپیزود بیست‌وششم: اراده
Show Details26min 6s
اپیزود بیست‌وپنجم: گناه چهارم
Show Details33min 23s
اپیزود بیست‌وچهارم: جبر جغرافیایی
Show Details38min 54s
اپیزود بیست‌وسوم: باده عام از برون، باده عارف از درون
Show Details34min 4s
اپیزود بیست و دوم: با اینا زمستونو سر میکنم
Show Details48min 27s
اپیزود بیست‌ویکم: جنگلِ چوب‌خورده
Show Details40min 27s
اپیزود بیستم: اگر شکنجه‌گر تویی
Show Details31min 46s
اپیزود نوزدهم: دختردایی گم شده
Show Details43min 12s
اپیزود هجدهم: آزادی از قفس پرید
Show Details33min 5s
اپیزود هفدهم: کی بود کی بود؟ من نبودم!
Show Details37min 30s
اپیزود شانزدهم: قلم در دست توست
Show Details31min 4s
اپیزود پانزدهم: ممکن‌ها_غیرممکن‌ها
Show Details41min 41s
اپیزود چهاردهم: دوگانه‌ی ابدی
Show Details44min 56s
اپیزود سیزدهم: آشیانه‌ی خالی (شمارنده‌ی معکوس)
Show Details34min 11s
اپیزود دوازدهم: گاهی با آینه حرف بزن
Show Details33min 31s
اپیزود یازدهم: تو نیز شیهه بکش گاهی
Show Details37min 41s
اپیزود دهم: فرزندِ دوقطبیِ شیطان
Show Details37min 14s
اپیزود نهم: پنهان شدن در لانه‌ی گرگ
Show Details39min 10s
اپیزود هشتم: آخرین وسوسه‌ی مسیح
Show Details33min 4s
اپیزود هفتم: سنگر انکار
Show Details30min 39s
اپیزود ششم: من دلم می‌خواد برگردم به کودکی
Show Details35min 9s
اپیزود پنجم: خُرده‌مرگ
Show Details34min 33s
اپیزود چهارم: لمس نیستی
Show Details26min 42s
اپیزود سوم: هستی‌اندیشی
Show Details19min 6s
اپیزود دوم: ترس‌های وجودی
Show Details18min 38s
اپیزود اول: روان‌درمانی اگزیستانسیال
Show Details18min 14s