show-image

جشن‌های دوازده‌گانه ایران باستان

هر ماه از سال، یک جشن مخصوص به خود دارد

این جشن زمانی‌ست که نام روز و ماه یکی باشد