EPISODES
 • Episode 7: Dr Jennifer Galloway and Olivia Barratt

  The Put a Smile on your Future podcast is a series that delves into the world of Dentistry. It is aimed at anyone interested in Dentistry or considering a career in Dentistry / Dental Hygiene and Therapy. It aims to shed light on what it’s like to study and work in the field of Dentistry. 

  In this episode Dr Jennifer Galloway, and Olivia Barratt discuss their careers and opportunities available in the field of Dentistry. They also explore important characteristics and the personal skills required to study dentistry, beyond academic achievement.

  Mae podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn gyfres sy'n ymchwilio i’r byd Deintyddiaeth. Mae’n addas i unrhyw un sy â diddordeb mewn Deintyddiaeth, neu sy'n ystyried gyrfa mewn Deintyddiaeth / Hylendid a Therapi Deintyddol. Ei nod yw taflu goleuni ar sut beth yw astudio a gweithio ym maes Deintyddiaeth. 

  Yn y bennod hon mae Dr Jennifer Galloway ac Olivia Barratt yn trafod eu gyrfaoedd a’r cyfleoedd sydd ar gael yn y maes Deintyddiaeth. Maent hefyd yn archwilio’r nodweddion a sgiliau personol sydd eu hangen i astudio deintyddiaeth, y tu hwnt i gyflawniad academaidd.

  This episode is only available in English. Mae'r bennod hon ar gael yn y Saesneg yn unig.

  Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

  Twitter / Trydar: @CardiffDental

  This podcast was produced by Lauren Matherick and Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

  Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

  22m | Dec 14, 2021
 • Episode 6: Rhiannon Jones, Lecturer at Cardiff University

  The Put a Smile on your Future podcast is a series that delves into the world of Dentistry. It is aimed at anyone interested in Dentistry or considering a career in Dentistry / Dental Hygiene and Therapy. It sheds light on what it’s like to study and work in the field of Dentistry.

  In this episode we talk to Rhiannon Jones about her interesting career in Dental Hygiene and Therapy. She will also be providing some top tips about studying dental hygiene and therapy.

  Mae podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn gyfres sy'n ymchwilio i’r byd Deintyddiaeth. Mae’n addas i unrhyw un sy â diddordeb mewn Deintyddiaeth, neu sy'n ystyried gyrfa mewn Deintyddiaeth / Hylendid a Therapi Deintyddol. Ei nod yw taflu goleuni ar sut beth yw astudio a gweithio ym maes Deintyddiaeth. 

  Yn y bennod hon byddwn yn siarad â Rhiannon Jones am ei gyrfa ddiddorol mewn Therapi a Hylendid Deintyddol. Bydd hi hefyd yn rhoi cyngor da am astudio therapi a hylendid.

  This episode is only available in English. Mae'r bennod hon ar gael yn y Saesneg yn unig.

  Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

  Twitter / Trydar: @CardiffDental

  This podcast was produced by Lauren Matherick and Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

  Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

  15m | Nov 30, 2021
 • Episode 5: Sgwrs rhwng myfyrwraig ddeintyddiaeth a myfyriwr meddygaeth

  Mae podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn gyfres sy'n ymchwilio i’r byd Deintyddiaeth. Mae’n addas i unrhyw un sy â diddordeb mewn Deintyddiaeth, neu sy'n ystyried gyrfa mewn Deintyddiaeth / Hylendid a Therapi Deintyddol. Ei nod yw taflu goleuni ar sut beth yw astudio a gweithio ym maes Deintyddiaeth. 

  Gwrandewch ar sgwrs ddifyr rhwng myfyrwraig ddeintyddiaeth a myfyriwr meddygaeth yn trafod eu profiadau astudio. Ydych chi mewn dau feddwl rhwng deintyddiaeth a meddygaeth? Gobeithio bydd y bennod hon yn eich helpu i wneud penderfyniad.

  The Put a Smile on your Future podcast is a series that delves into the world of Dentistry. It is aimed at anyone interested in Dentistry or considering a career in Dentistry / Dental Hygiene and Therapy. It sheds light on what it’s like to study and work in the field of Dentistry.

  Listen to an interesting conversation between 2 students discussing their experiences studying dentistry and medicine. Are you in two minds between dentistry and medicine? Hopefully this episode will help you decide.

  Mae'r bennod hon ar gael yn y Gymraeg yn unig. This episode is only available in Welsh.

  Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

  Twitter / Trydar: @CardiffDental

  This podcast was produced by Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

  Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

  25m | Nov 29, 2021
 • Episode 4: A discussion between two final year dental students

  The Put a Smile on your Future podcast is a series that delves into the world of Dentistry. It is aimed at anyone interested in Dentistry or considering a career in Dentistry / Dental Hygiene and Therapy. It sheds light on what it’s like to study and work in the field of Dentistry.

  Want to learn more about what it's really like to be a dental student? Listen to Eleri and Rebecca discuss their experiences and offer advice to prospective students. 

  Mae podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn gyfres sy'n ymchwilio i’r byd Deintyddiaeth. Mae’n addas i unrhyw un sy â diddordeb mewn Deintyddiaeth, neu sy'n ystyried gyrfa mewn Deintyddiaeth / Hylendid a Therapi Deintyddol. Ei nod yw taflu goleuni ar sut beth yw astudio a gweithio ym maes Deintyddiaeth. 

  Eisiau dysgu mwy am sut brofiad yw bod yn fyfyriwr deintyddol? Gwrandewch ar Eleri a Rebecca yn trafod eu profiadau ac yn cynnig cyngor gwerthfawr i ddarpar fyfyrwyr.

  This episode is only available in English. Mae'r bennod hon ar gael yn y Saesneg yn unig.

  Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

  Twitter / Trydar: @CardiffDental

  This podcast was produced by Lauren Matherick and Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

  Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

  30m | Nov 26, 2021
 • Episode 3: Professor Mike Lewis, Emeritus Professor at Cardiff University

  The Put a Smile on your Future podcast is a series that delves into the world of Dentistry. It is aimed at anyone interested in Dentistry or considering a career in Dentistry / Dental Hygiene and Therapy. It sheds light on what it’s like to study and work in the field of Dentistry.

  In this episode, Professor Mike Lewis, Emeritus Professor at Cardiff University talks about his interesting and varied career in Dentistry. If you want to know more about what to expect from a career in dentistry, then Professor Lewis has a wealth of experience to share.

  Mae podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn gyfres sy'n ymchwilio i’r byd Deintyddiaeth. Mae’n addas i unrhyw un sy â diddordeb mewn Deintyddiaeth, neu sy'n ystyried gyrfa mewn Deintyddiaeth / Hylendid a Therapi Deintyddol. Ei nod yw taflu goleuni ar sut beth yw astudio a gweithio ym maes Deintyddiaeth. 

  Yn y bennod hon, mae'r Athro Mike Lewis, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Caerdydd yn sôn am ei yrfa ddiddorol a hynod amrywiol. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr hyn i'w ddisgwyl gan yrfa yn y maes deintyddiaeth, yna mae gan yr Athro Lewis gyfoeth o brofiad i'w rannu.

  This episode is only available in English. Mae'r bennod hon ar gael yn y Saesneg yn unig.

  Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

  Twitter / Trydar: @CardiffDental

  This podcast was produced by Lauren Matherick and Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

  Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

  16m | Nov 25, 2021
 • Episode 2: Sgwrs rhwng deintydd cyffredinol a deintydd pediatrig

  Mae podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn gyfres sy'n ymchwilio i’r byd Deintyddiaeth. Mae’n addas i unrhyw un sy â diddordeb mewn Deintyddiaeth, neu sy'n ystyried gyrfa mewn Deintyddiaeth / Hylendid a Therapi Deintyddol. Ei nod yw taflu goleuni ar sut beth yw astudio a gweithio ym maes Deintyddiaeth. 

  Gwrandewch ar Lois Davies, deintydd pediatrig a Tristan Roberts, deintydd cyffredinol yn trafod eu gyrfaoedd a phrofiadau amrywiol yn y maes deintyddiaeth. Eisiau syniad o sut brofiad yw astudio a gweithio yn y maes deintyddiaeth? Mae Lois a Tristan yn trafod y cyfan!

  The Put a Smile on your Future podcast is a series that delves into the world of Dentistry. It is aimed at anyone interested in Dentistry or considering a career in Dentistry / Dental Hygiene and Therapy. It sheds light on what it’s like to study and work in the field of Dentistry.

  Listen to Lois Davies, a paediatric dentist and Tristan Roberts, a general dental practitioner discussing their careers and experiences in dentistry. Want an idea of what it's like to study and work in dentistry? Lois and Tristan discuss it all!

  Mae'r bennod hon ar gael yn y Gymraeg yn unig. This episode is only available in Welsh

  Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

  Twitter / Trydar: @CardiffDental

  This podcast was produced by Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

  Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

  25m | Nov 24, 2021
 • Episode 1: Professor Nicola Innes & Professor Ivor Chestnutt at Cardiff University

  The Put a Smile on your Future podcast is a series that delves into the world of Dentistry. It is aimed at anyone interested in Dentistry or considering a career in Dentistry / Dental Hygiene and Therapy. It sheds light on what it’s like to study and work in the field of Dentistry.

  In this episode we will be listening to Professor Nicola Innes & Professor Ivor Chestnutt chatting about their fascinating careers in Dentistry and how they’ve put a smile on their future and others! 

  Mae podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn gyfres sy'n ymchwilio i’r byd Deintyddiaeth. Mae’n addas i unrhyw un sy â diddordeb mewn Deintyddiaeth, neu sy'n ystyried gyrfa mewn Deintyddiaeth / Hylendid a Therapi Deintyddol. Ei nod yw taflu goleuni ar sut beth yw astudio a gweithio ym maes Deintyddiaeth.

  Yn y bennod hon byddwn yn gwrando ar yr Athro Nicola Innes a’r Athro Ivor Chestnutt yn sgwrsio am eu gyrfaoedd diddorol yn y maes Deintyddiaeth a sut maent wedi rhoi gwên ar eu dyfodol nhw ac eraill!

  This episode is only available in English. Mae'r bennod hon ar gael yn y Saesneg yn unig.

  Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

  Twitter / Trydar: @CardiffDental

  This podcast was produced by Lauren Matherick and Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

  Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

  25m | Nov 23, 2021
 • Rhowch Wên ar eich Dyfodol: Cyflwyniad

  Darganfyddwch beth yw cynnwys y podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol...

  1m | Nov 22, 2021
 • Put a Smile on your Future: Introduction

  Find out what our Put a Smile on your Future podcast is all about...

  0m | Nov 22, 2021
Put a Smile on your Future / Rhowch Wên ar eich Dyfodol
Loading...