Put a Smile on your Future / Rhowch Wên ar eich Dyfodol | RedCircle
show-image

Put a Smile on your Future / Rhowch Wên ar eich Dyfodol

Put a Smile on your Future podcast delves into the world of dentistry & dental hygiene and therapy. Listen to experienced professionals and students talk about their experiences studying and working in the field of dentistry. Considering dentistry but need to know more? We've got it covered.


Mae’r podlediad Rhowch Wên ar eich Dyfodol yn ymchwilio i’r byd deintyddiaeth, therapi a hylendid deintyddol. Gwrnadewch ar fyfyrwyr ac unigolion profiadol yn trafod eu profiadau astudio a gweitho yn y maes deintyddiaeth. Ydych chi'n ystyried deintyddiaeth ond angen gwybod mwy? Rydych wedi dod i’r lle cywir!


Website / Gwefan: www.cardiff.ac.uk/dentistry

Twitter / Trydar: @CardiffDental

This podcast was produced by Lauren Matherick and Dr Ashley Beard, Cardiff School of Dentistry

Cynhyrchwyd y podlediad hwn gan Lauren Matherick a Dr Ashley Beard, Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd

Episodes

Episode 7: Dr Jennifer Galloway and Olivia Barratt
Show Details22min 39s
Episode 6: Rhiannon Jones, Lecturer at Cardiff University
Show Details15min 56s
Episode 5: Sgwrs rhwng myfyrwraig ddeintyddiaeth a myfyriwr meddygaeth
Show Details25min 4s
Episode 4: A discussion between two final year dental students
Show Details30min 8s
Episode 3: Professor Mike Lewis, Emeritus Professor at Cardiff University
Show Details16min 33s
Episode 2: Sgwrs rhwng deintydd cyffredinol a deintydd pediatrig
Show Details25min 49s
Episode 1: Professor Nicola Innes & Professor Ivor Chestnutt at Cardiff University
Show Details25min 19s
Rhowch Wên ar eich Dyfodol: Cyflwyniad
Show Details1min
Put a Smile on your Future: Introduction
Show Details42s