show-image

Puritán Szájbersarok

Isten kEGYelméből kapott gondolatok. Krisztus Lelke és fénye által, a bennünk élő hamis, megtévesztő, hazug, antikrisztusi szellemiségre és lelkiségére rámutató, inspiráló elmélkedések. Senki se érje be ezen tökéletlen emberi szavakkal, hanem keressétek az Isten Országát, és az Ő igazságát, hogy a kEGYelem által megtisztulva, mindenki elnyerhesse az Élő Igazság koronáját a Jézus Krisztusban, Isten Lelkében. "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (János 8,12) "...megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (János 8,32) A Krisztust keressétek! | Blog: https://blog.fazekas.info

Episodes

41. Hazugságra nincs oltás
Show Details14min 15s
40. Istenek vagytok!?
Show Details1hr 13min
39. Az Antikrisztus értelmisége
Show Details58min 31s
38. Spiritual Engineering avagy a lélekmérnökség kora - részlet a "Tudathatár" c. könyvből
Show Details12min 8s
37. Halál és lelki béke - tanítás Isten békéjét keresőknek
Show Details43min 52s
36. A kEGYelem üdvŐS-ÉGe
Show Details30min 24s
35. Út, Igazság, Élet
Show Details41min 24s
34. Theosz, kozmosz, ethnosz - részlet a "Tudathatár" c. könyvből
Show Details6min 4s
33. Az ösztönlény - részlet a "Tudathatár" c. könyvből
Show Details2min 43s
32. Az intézet neve (spirituális groteszk)
Show Details3min 59s
31. Idő az időtlen ÉGben
Show Details29min
30. Üzenet a Lélektől a léleknek
Show Details33min
29. DicsŐsÉG az énben - beszélgetés Attilával
Show Details1hr 58min
28. Tanúságtétel - beszélgetés Attilával
Show Details1hr 48min
27. GondÖLkodástól Gondtalanságig
Show Details2hr 59min
26. Így „győzte le” a tudomány Istent!?
Show Details1hr 40min
25. IS-TEN, vallás, tudomány
Show Details54min
24. SZERet-e Ő, vagy ítélkezŐ, büntetŐ-e IS-TEN?
Show Details48min 1s
23. EGÉSZ-s-ÉG ISTEN-benn
Show Details47min 45s
22. A tékozló fiú lakomája
Show Details54min
21. Valódi gyógyulás a szűk ŐSvényen
Show Details7min
20. ÉN-VALÓ, Önvaló: Ő VALÓ!
Show Details53min 30s
19. Krisztus és Antikrisztus
Show Details1hr 9min
18. Az ÉN-VALÓ SZERrendje
Show Details1hr 5min
17. Gondolatok az Elgondolhatatlanról
Show Details38min
16. Nem én vagyok a cselekvŐ
Show Details46min 1s
15. A KI VAGYOK
Show Details35min 1s
14. Amnézia és anamnézis
Show Details7min 3s
13. Létezik-e kárhozat?
Show Details14min 2s
12. Eljuthatunk-e Buddha csöndjébe?
Show Details17min
11. A halál mint győzelem
Show Details38min
10. Elhiszed-e?
Show Details15min
9. Ki vagyok én?
Show Details10min
8. A patakban ülő ember
Show Details38min 39s
7. Nagycsütörtök
Show Details28min 45s
6. A kis értés - önVALLÓ MÁS
Show Details39min
5. A Boldogság, ÉN-VALÓnk vÍZe
Show Details37min
4. Nem ez, nem ez
Show Details15min 35s
3. Az ÉN-VALÓ fÉNye
Show Details24min 16s
2. Az érintkezés mentes kárhozat helyett
Show Details21min 1s
1. Buzdítás egy testvéremnek
Show Details5min 4s