show-image

Puritán Szájbersarok

Isten kEGYelméből kapott gondolatok. Krisztus Lelke és fénye által, a bennünk élő hamis, megtévesztő, hazug, antikrisztusi szellemiségre és lelkiségére rámutató, inspiráló elmélkedések. Senki se érje be ezen tökéletlen emberi szavakkal, hanem keressétek az Isten Országát, és az Ő igazságát, hogy a kEGYelem által megtisztulva, mindenki elnyerhesse az Élő Igazság koronáját a Jézus Krisztusban, Isten Lelkében. "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (János 8,12) "...megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (János 8,32) A Krisztust keressétek! | Blog: https://blog.fazekas.info

Episodes

73. Gondolatok az istenkeresésről az Istent keres-ŐK-nek
Show Details21min
72. Csend
Show Details5min 5s
71. Gyakorlati tanácsok igazságkeresőknek
Show Details12min
70. Apokalipszis MOST!
Show Details19min 3s
69. Ő-iS-TE-éN a buboréklétben
Show Details12min 35s
68. KIÁLTVÁNY A LÉLEKNEK
Show Details11min 1s
67. Ítélet helyett
Show Details7min 1s
66. Isten szeme
Show Details21min
65. Jézus Krisztus és Ramana Maharshi
Show Details17min 30s
64. Isten megismerésével foglalkozás
Show Details14min
63. CSEND
Show Details1hr
62. A Sohasemszületett
Show Details38min
61. A világármánynak vÉGe!
Show Details37min
60. Hol a te hited?
Show Details1min 51s
59. SzabadítŐ szÓ
Show Details1hr 1min
58. Szabad akarat és a hazugságok
Show Details39min 38s
57. Látszólag végtelen lehetőségünk van – beszélgetés
Show Details2hr 16min
56. Transzhumanizmus és technokrácia
Show Details10min 7s
55. Menekülés a Paradicsomból!?
Show Details1hr 3min
54. Az utolsó napon
Show Details5min 51s
53. Elveszett, és megtaláltatott!
Show Details19min
52. A szív fényessége
Show Details10min 20s
51. Túlélés vagy Üdvösség?
Show Details21min 45s
50. Mikor lesz vége?
Show Details15min 15s
49. Isten SZER-RENDje
Show Details55min
48. Ébresztőhívás a léleknek
Show Details37min 57s
47. Embercsoportok és a közŐs-ÉG
Show Details1hr 52min
46. Üdvösség és Boldogság
Show Details58min 39s
45. Felhívás az Üdvösségre!
Show Details29min 50s
44. Tisztánlátás - Vakságom története
Show Details16min 8s
43. Gondolatok a reinkarnációról - az Örömhír fényében
Show Details15min 54s
42. Egy farizeus vallomása
Show Details51min 25s
41. Hazugságra nincs oltás
Show Details14min 15s
40. Istenek vagytok!?
Show Details1hr 13min
39. Az Antikrisztus értelmisége
Show Details58min 31s
38. Spiritual Engineering avagy a lélekmérnökség kora - részlet a "Tudathatár" c. könyvből
Show Details12min 8s
37. Halál és lelki béke - tanítás Isten békéjét keresőknek
Show Details43min 52s
36. A kEGYelem üdvŐS-ÉGe
Show Details30min 24s
35. Út, Igazság, Élet
Show Details41min 24s
34. Theosz, kozmosz, ethnosz - részlet a "Tudathatár" c. könyvből
Show Details6min 4s
33. Az ösztönlény - részlet a "Tudathatár" c. könyvből
Show Details2min 43s
32. Az intézet neve (spirituális groteszk)
Show Details3min 59s
31. Idő az időtlen ÉGben
Show Details29min
30. Üzenet a Lélektől a léleknek
Show Details33min
29. DicsŐsÉG az énben - beszélgetés Attilával
Show Details1hr 58min
28. Tanúságtétel - beszélgetés Attilával
Show Details1hr 48min
27. GondÖLkodástól Gondtalanságig
Show Details2hr 59min
26. Így „győzte le” a tudomány Istent!?
Show Details1hr 40min
25. IS-TEN, vallás, tudomány
Show Details54min
24. SZERet-e Ő, vagy ítélkezŐ, büntetŐ-e IS-TEN?
Show Details48min 1s
23. EGÉSZ-s-ÉG ISTEN-benn
Show Details47min 45s
22. A tékozló fiú lakomája
Show Details54min
21. Valódi gyógyulás a szűk ŐSvényen
Show Details7min
20. ÉN-VALÓ, Önvaló: Ő VALÓ!
Show Details53min 30s
19. Krisztus és Antikrisztus
Show Details1hr 9min
18. Az ÉN-VALÓ SZERrendje
Show Details1hr 5min
17. Gondolatok az Elgondolhatatlanról
Show Details38min
16. Nem én vagyok a cselekvŐ
Show Details46min 1s
15. A KI VAGYOK
Show Details35min 1s
14. Amnézia és anamnézis
Show Details7min 3s
13. Létezik-e kárhozat?
Show Details14min 2s
12. Eljuthatunk-e Buddha csöndjébe?
Show Details17min
11. A halál mint győzelem
Show Details38min
10. Elhiszed-e?
Show Details15min
9. Ki vagyok én?
Show Details10min
8. A patakban ülő ember
Show Details38min 39s
7. Nagycsütörtök
Show Details28min 45s
6. A kis értés - önVALLÓ MÁS
Show Details39min
5. A Boldogság, ÉN-VALÓnk vÍZe
Show Details37min
4. Nem ez, nem ez
Show Details15min 35s
3. Az ÉN-VALÓ fÉNye
Show Details24min 16s
2. Az érintkezés mentes kárhozat helyett
Show Details21min 1s
1. Buzdítás egy testvéremnek
Show Details5min 4s