show-image

Празни приказки

В този подкаст ще си говорим за всичко. Ще споделяме личните си преживявания, интересни истории и съвети за всякакви проблеми. Празните и пълните приказки, изляти на едно място. Накратко, персоналният дневник на Калина.